อัตราโทษใหม่ของความผิดลหุโทษ

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 102 บัญญัติว่า  ความผิดลหุโทษ คือ ความผิดซึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หมายเหตุ :

ความผิดลหุโทษ เป็นหมวดความผิดสถานเบาที่เขียนไว้ในประมวลกฎหมายอาญา ที่บอกว่าการกระทำใดที่ผิดในหมวดนี้ ก็จะลงโทษตามที่เขียนไว้ คือ จำคุก หรือ ปรับ หรือ ทั้งจำทั้งปรับ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ ปีพ.ศ.2558 มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนค่าปรับของลหุโทษให้เข้ากับค่าเงินที่ใช้อยู่ในปีนั้น ตัวอย่างฐานความผิดลหุโทษ เช่น การส่งเสียงรบกวนคนอื่น การเปลือยกายในที่สาธารณะ การทะเลาะวิวาทในที่สาธารณะ และอื่นๆ ข้อสังเกตคือ ทุกการกระทำที่อยู่ในหมวด ลหุโทษ ไม่จำเป็นต้องมีเจตนาประกอบการกระทำก็ได้ เพียงกระทำพฤติกรรมตามที่เขียนไว้ในหมวดนี้ ก็ถือว่ามีความผิดและถูกลงโทษได้ ส่วนระดับโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เป็นเพดานโทษขั้นสูงที่เจ้าหน้าที่กำหนดได้ ดังนั้น ผู้กระทำความผิดอาจรับโทษต่ำแค่ไหนก็ได้ แต่สูงสุดไม่เกินที่เขียนไว้ในมาตรานี้ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาโทษแค่ไหน เป็นดุลพินิจตามความหนักเบาของพฤติกรรมผู้กระทำความผิดเป็นหลัก

******************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s