ไม่เย่อหยิ่ง ทะนงตน

ไม่คิดว่าตนถูกเสมอ คือ ผู้รอบรู้           ไม่เย่อหยิ่งทะนงตน คือ ผู้ได้รับประโยชน์ 

 

ความหมาย

 

            ความอ่อนน้อมถ่อมตนนำมาซึ่งประโยชน์แก่ตนทั้งด้านความรู้และทรัพย์สิน คนส่วนใหญ่นิยมชมชอบผู้ไม่แข็งกร้าวทางวาจาหรือทางกาย และให้ความเมตตาแบ่งปันเป็นพิเศษแก่ผู้อ่อนน้อมเสมอ ถ้าต้องการความรู้หรือประโยชน์ใดต้องรู้จักค้อมกาย ใช้วาจาอ่อนหวานให้เกียรติแก่อีกฝ่าย ทุกสิ่งจักได้สมความปรารถนาเสมอ

 

*****************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s