ใช้ปัญญา

ใช้ปัญญา

 

ขุนพลมีหลักพึงยึดถือเป็นสรณะในการบัญชาการศึกคือ  ชัยชนะจะได้มาต่อเมื่อ  ฟ้าประสาท  โอกาสอำนวย  ต้องด้วยใจคน  ผู้มีสติปัญญาย่อมไม่กระทำการที่ฝืนฟ้า  ฝืนโอกาส  ฝืนใจคน

 

คำอธิบาย 

คำว่า “ฟ้า” ในที่นี้หมายถึง  กฎแห่งการพัฒนาของธรรมชาติที่เป็นไปตามกฎของมัน ไม่หันเหไปจากเจตนารมณ์ของมนุษย์ ส่วนโอกาสนั้นต้องเลือกให้ถูกต้องเหมาะสม แม้จะเป็นการสร้างโอกาสขึ้นโดยความพยายามของมนุษย์ก็ตาม ส่วนชัยชนะสุดท้ายอยู่ที่การตัดสินกำลังใจของพลทหาร ต้องเอาใจใส่พิเศษ การบัญชาศึกครั้งใดที่มองข้ามปัจจัยทั้งสาม การศึกนั้นย่อมพ่ายแพ้อย่างไร้ข้อสงสัย

 

***************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s