จอดรถขวางจนเดือดร้อน

จอดรถขวางจนเดือดร้อน

เขียนโดย  ลีลา LAW

จอดรถ 

ประมวลกฎหมายอาญา หมวดลหุโทษ มาตรา 397 บัญญัติว่า  ผู้ใดในที่สาธารณสถานหรือต่อหน้าธารกำนัล กระทำด้วยประการใดๆอันเป็นที่การรังแกหรือข่มเหงผู้อื่น หรือกระทำให้ผู้อื่นได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรำคาญ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ความผิดลหุโทษ เป็นหมวดท้ายสุดของกฎหมายอาญาซึ่งจะมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ก็ได้ นอกจากศาลจะมีอำนาจตัดสินคดีประเภทนี้ ยังยอมให้เจ้าพนักงานตำรวจเปรียบเทียบปรับที่โรงพักสำหรับคดีในหมวดนี้ด้วยเพื่อสะดวกในการดูแลควบคุมให้สังคมสงบและปลอดภัยเร็วขึ้น ดังนั้น ความผิดในหมวดนี้มักกำหนดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมซึ่งอาจทำให้การอยู่ร่วมกันไม่สงบสุข หรือสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น เป็นหลัก

เหตุการณ์หนึ่งซึ่งหลายคนต้องพบเจอกันบ่อยมากและข้องใจว่าจะแก้ปัญหาได้อย่างไร เมื่อคนอื่นเอารถมาจอดขวางประตูบ้าน ทำให้เจ้าของบ้านเข้าออกไม่ได้ เราไปขอให้ย้ายที่จอดรถ ก็จะเถียงว่า ถนนหน้าบ้านไม่ใช่ของเรา หากไปแจ้งตำรวจ ก็ได้รับคำตอบว่า ยังไม่เกิดความเสียหายแก่ฝ่ายใดชัดเจน ก็ไม่รับแจ้งความหรือดำเนินคดีใดไม่ได้ ทำให้เกิดความเคืองแค้นระหว่างกัน บางคนก็ระบายอารมณ์ด้วยการฉีดพ่นสีรถก่อเหตุหวังให้กลัวเกรง แต่ผู้พ่นสีหรือเจ้าของบ้านต้องไปขึ้นศาลคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายรถคันนั้นและรถก็ยังกีดขวางหน้าบ้านดังเดิม ทั้งนี้เพราะมิได้แก้ไขจากต้นเหตุ

กฎหมายอาญาเขียนกำหนดลักษณะความผิดและโทษไว้ตามยุคสมัยและพฤติกรรมทั่วไปของมนุษย์ อาจไม่ครอบคลุมทุกพฤติกรรม แต่การปรับบทกฎหมายให้เข้ากับข้อเท็จจริงเป็นเรื่องที่ทำได้ โดยเฉพาะหมวดลหุโทษซึ่งเขียนขึ้นเพื่อควบคุมให้บุคคลอยู่ร่วมกันในสังคมโดยไม่เบียดเบียนกันเกินขอบเขตอันควร กรณีจอดรถขวางประตูบ้านหรือการเลี้ยงสัตว์มากเกินไปจนส่งเสียง ส่งกลิ่นเหม็น หรือการจัดงานเลี้ยงแล้วเกิดเสียงดังลั่นจนรบกวนการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข จึงใช้บางมาตราในหมวดลหุโทษปรับใช้เพื่อลงโทษผู้ก่อเหตุก็ได้

ความผิดในหมวดลหุโทษแม้ไม่มีเจตนาทำผิด หากเกิดพฤติกรรมที่เขียนไว้ในบทมาตราแล้ว ตำรวจหรือศาลก็มีสิทธิตัดสินลงโทษได้ อันแตกต่างจากการกระทำความผิดอาญาทั่วไปที่ต้องมีเจตนาด้วย การจอดรถกีดขวางทางเข้าบ้านของผู้อื่น แม้จะมองไม่เห็นชัดเจนว่าสร้างความเสียหายพอที่จะดำเนินคดีในศาลหรือแจ้งความดำเนินคดีใดได้ แต่เป็นพฤติกรรมสร้างความเดือดร้อน รำคาญใจ แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมนี้แม้จะกระทำบนถนนสาธารณะก็ตาม เนื่องจากการใช้ทางสาธารณะจะต้องไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญใจแก่คนอื่น ทางสาธารณะเป็นทางใช้ร่วมกันเพื่อประโยชน์ของทุกคน แต่ต้องไม่ใช้เพื่อสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นด้วย

การจอดรถขวางประตูบ้านของผู้อื่น เป็นการกระทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญ เพราะไม่สามารถนำรถเข้าหรือออกจากบ้าน ข้ออ้างว่าถนนหน้าบ้านเป็นที่สาธารณะ หรือ เจ้าของบ้านไม่ควรใช้รถเมื่อเขาจอดรถบนถนนหน้าบ้าน ใช้อ้างไม่ได้และไร้สาระ เนื่องจากเจ้าของรถใช้สิทธิไปก่อความเดือดร้อนของผู้อื่นทั้งที่รู้แก่ใจถึงความเสียหายนั้นเยี่ยงวิญญูชนพึงรู้กัน จึงถือว่า กระทำความผิดฐานก่อความเดือดร้อนรำคาญใจตามมาตรา 397 หมวดลหุโทษ ทั้งนี้ เมื่อเป็นความผิดกฎหมายอาญาแล้ว ตำรวจจะปัดไม่รับแจ้งความร้องทุกข์ไม่ได้ ถ้าปฏิเสธ อาจมีโทษฐานละเว้นหน้าที่โดยทุจริต เพราะความผิดฐานนี้ไม่จำเป็นต้องมีความเสียหายเกิดขึ้น แค่เกิดพฤติกรรมที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญใจ ก็เป็นความผิดอาญาฐานนี้แล้ว

กรณีการจอดรถขวางประตูบ้านของผู้อื่นนั้น ก่อนจะแจ้งความร้องทุกข์เพื่อเอาความกับเจ้าของรถ สิ่งที่ต้องคำนึงด้วยคือ การพิสูจน์ให้ได้ว่ามีความเดือดร้อนรำคาญ คือ การขับรถเข้าออกบ้านไม่สะดวกจนน่ารำคาญและเดือดร้อน สิ่งแรกที่พึงต้องเตรียมไว้คือ การพิสูจน์ว่ามีรถที่เข้าออกบ้าน และ การปิดป้ายหน้าบ้านเพื่อเตือนแล้วว่า อย่าจอดรถขวางประตูบ้าน เพื่อยืนยันการมีรถในบ้านที่จะเข้าออกในเวลาใดก็ได้ จากนั้นเมื่อมีรถจอดขวางประตูบ้านก็ไปแจ้งความโดยอ้างประมวลกฎหมายอาญา หมวดลหุโทษ มาตรา 397 กับตำรวจเพื่อให้ดำเนินคดี เมื่อคดีนี้มีโทษจำคุกหรือปรับหรือทั้งจำทั้งปรับ ตำรวจต้องดำเนินคดีอาญาทันทีที่รับแจ้ง ส่วนบทลงโทษที่ใช้นั้นเป็นดุลพินิจของตำรวจ เราก็ต้องยอมรับอำนาจนั้น วิธีทำให้เจ้าของรถเข็ดหลาบและไม่ทำผิดซ้ำอีกคือ เจ้าของบ้านต้องอดทนและหมั่นแจ้งความทุกครั้งที่เจ้าของรถนำรถมาจอดขวางหน้าบ้าน เพื่อให้ตำรวจจับปรับหรือสั่งจำคุกแล้วแต่ดุลพินิจ ยิ่งจ่ายมาก ยิ่งไม่อยากจ่าย สุดท้ายจะรามือไม่จอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่นโดยปริยาย อย่าใช้วิธีอื่นระบายอารมณ์เด็ดขาดเพราะอาจเป็นการเพิ่มความยุ่งยากให้ตัวเองโดยไร้ประโยชน์และไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุเลย ควรเคารพกฎหมายและใช้กฎหมายเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ตัวเองเมื่อมีกฎหมายให้ใช้ได้ 

 

********************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s