นักเดินทาง กับ วัคซีน

                                       นักเดินทาง กับ วัคซีน 

                                                                                         เขียนโดย  แก้วมณี

Vaccin List for the Tourist

                                                                                     รายชื่อวัคซีนสำหรับนักท่องเที่ยว

 

การเดินทางของนักท่องเที่ยวไปทั่วโลกเป็นเรื่องที่นิยมทำกัน มันสร้างประสบการณ์ชีวิต เปิดโลกทัศน์ให้คนรู้จักประเทศอื่น ชีวิตคนอีกแง่มุม ซึ่งอาจต่างจากประเทศบ้านเกิดของเขาก็ได้ อย่างน้อยเขารู้ว่าโลกใบนี้กว้างมาก มิได้มีแค่ประเทศของเขา แต่มีเพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมทวีป เพื่อนร่วมมหาสมุทร อยู่อาศัยที่โลกนี้ด้วย

              การท่องเที่ยวช่วยให้คนฝึกการปรับตัวเข้ากับพื้นถิ่นที่ไปเที่ยวอีกด้วย นักท่องเที่ยวจะมีหลายประเภททั้งแบบหรูหราหรือแบบซำเหมา ประเภทของการท่องเที่ยวก็มีหลายอย่าง เช่น ทัวร์ช็อปปิ้ง ทัวร์ตรวจสุขภาพ ทัวร์ท่องป่าซาฟารี เป็นต้น สิ่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวควรรู้และเข้มงวดให้มาก คือ ควรทำความรู้จักกับสถานที่จะไปเที่ยวให้มากที่สุด เช่น ค่าเงิน ข้อควรระวังในการเข้าพื้นที่ ภาษา วัฒนธรรม ข้อห้ามต่างๆ โรคระบาดหรือโรคพื้นฐาน เป็นต้น

             บางทวีปหรือบางประเทศจะมีปัญหาโรคพื้นถิ่นซึ่งนักท่องเที่ยวอาจไม่มีภูมิคุ้มกันโรคเหล่านั้น เพราะประเทศบ้านเกิดอาจไม่มีโรคนั้นแล้วจึงไม่มีการฉีดวัคซีนป้องกันแก่ประชาชนไว้ ถ้าเขาเดินทางไปเที่ยวในประเทศที่ยังมีโรคนั้นระบาดหรือยังไม่ถูกกำจัดทั้งหมดแล้ว เขาอาจติดโรคนั้นก็ได้ ตัวอย่างเช่น ทวีปแอฟริกายังมีโรคคอตีบ ไอกรน โปลิโอ ไข้เหลือง ระบาดในพื้นที่และยังกำจัดไม่หมด ทวีปอเมริกา ยังมีโรคไข้กาฬหลังแอ่น เพราะเป็นโรคประจำพื้นที่เอเชียซึ่งติดตัวมากับพลเมืองเอเชียในสหรัฐ จึงไม่มีการฉีดวัคซีนให้ประชาชนไว้ หลายประเทศก็ไม่มีโรคนี้ก็ไม่ได้ให้วัคซีนแก่ประชาชนด้วย บางครั้งนักท่องเที่ยวที่ไปอเมริกาอาจไปติดโรคนี้จากชาวเอเชียกลุ่มอื่นในสหรัฐก็ได้ เป็นต้น

             ก่อนการเดินทางท่องเที่ยวแม้จะไปกับทัวร์ ก็ควรเตรียมข้อมูลพื้นฐานของประเทศที่จะเที่ยวให้มากที่สุด โดยเฉพาะโรคพื้นที่ซึ่งยังกำจัดไม่หมดหรือกำลังระบาดอยู่ โดยเฉพาะการเที่ยวในทวีปแอฟริกา ทวีปอเมริกาใต้ บางประเทศหมู่เกาะหรือในเอเชีย วัคซีนที่องค์การอนามัยโลกแนะนำให้นักท่องเที่ยวควรฉีดไว้ก่อนไปเที่ยวตามทวีปต่างๆ เช่น ไข้เหลือง ไข้กาฬหลังแอ่น ไทยฟอยด์ ไวรัสตับอักเสบ เอ ไวรัสตับอักเสบ บี ไข้หวัดใหญ่ ไข้สมองอักเสบ เจอี และโรคพิสุนัขบ้า วัคซีนที่อาจไม่ได้อยู่ในคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกแต่ควรฉีดไว้ คือ บาดทะยัก เพื่อป้องกันโรคนี้ถ้าเกิดบาดแผลในต่างแดน จะได้มีภูมิคุ้มกันเพราะโรคนี้ติดเชื้อเมื่อไร ตายโดยไม่มียารักษาและตายทรมานมาก

               การเที่ยวจะสนุกสนาน เป็นสุข และได้ประสบการณ์ชีวิต ครบถ้วน ถ้ากลับถึงบ้านเกิดอย่างปลอดภัย ไร้โรคา ทั้งนี้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อ นักเที่ยวระมัดระวังการเที่ยว เตรียมตัวล่วงหน้า กิน เดิน หยิบจับ ในต่างแดนอย่างมีสติติดตัวและฟังคำเตือนของไกด์หรือหนังสือท่องเที่ยวซึ่งเขียนไว้ หวังว่าคำแนะนำเรื่องวัคซีนจะช่วยให้การท่องเที่ยวครั้งต่อไปสนุกและสิ้นสุดอย่างปลอดภัยในชีวิตด้วย

                                         **************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s