หายใจลึก ล้างพิษ

หายใจลึก  ล้างพิษ

เขียนโดย  มณีอักษร 

การหายใจของมนุษย์เป็นสัญญาณเตือนเบื้องต้นว่า ยังมีชีวิตอยู่ อีกด้านหนึ่งของการหายใจนั้นยังบอกความตื่นเต้นหรือตื่นกลัวหรือสงบจากอัตราการเต้นของหัวใจอีกด้วย ความลับทางกายภาพอันสืบเนื่องจากการหายใจที่หลายคนไม่รู้คือ การล้างพิษในร่างกายด้วยการหายใจลึกๆ

การหายใจลึกๆเป็นการทำงานประสานกันระหว่างร่างกายและจิตใจ ปอดและกระบังลม ทำให้ออกซิเจนหมุนเวียนดีขึ้น การหายใจลึกและช้าทำให้การพาออกซิเจนไปสู่ปอด ระบบไหลเวียนของเลือด หัวใจ และสมอง ดีขึ้น ถ้าหายใจอย่างถูกต้องจักช่วยกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสารพิษออกจากปอด  นอกเหนือจากการระบายความเครียด ความกังวล ความเกียจคร้านออกไปด้วย

การหายใจลึกและช้าทำให้ร่างกายได้ออกซิเจนมากขึ้น และขับคาร์บอนไดออกไซด์มากด้วย เป็นผลดีต่อสุขภาพโดยรวม ต่อไปก็มาฝึกการหายใจลึกเพื่อล้างพิษกันได้ 

วิธีการหายใจลึกและช้าเพื่อล้างพิษ ทำโดย

1  นั่งในท่าสบาย ทำใจให้สงบ ตั้งหลังตรง วางมือขวาบนหน้าอก มือซ้ายวางบนหน้าท้อง

2  หายใจเข้าช้าๆ และลึกๆ โดยให้มือซ้ายที่อยู่บนหน้าท้องยกขึ้น ส่วนมือขวาที่หน้าอกอยู่นิ่ง

3  กลั้นหายใจชั่วครู่ แล้วผ่อนลมหายใจออกด้วยความเร็วสม่ำเสมอ จนรู้สึกว่าปอดและท้องแฟบมากที่สุด

4  หายใจเข้าเหมือนเดิมอีกครั้ง แล้วกลั้นหายใจ 2-3 วินาที จึงหายใจออกให้ท้องแฟบมากที่สุด 

หากปฏิบัติได้วันละ 5 นาที เท่ากับล้างพิษด้วยการหายใจ ช่วยกำจัดของเสียออกจากร่างกายได้ แล้วยังรับออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายมากที่สุด ขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกหมด

นี่เป็นการฝึกการหายใจเพื่อออกกำลังกายให้หัวใจ ปอด กระบังลม พร้อมกัน ถ้าฝึกสม่ำเสมอ จักช่วยให้ร่างกายสดชื่นไว ถ้ารักร่างกาย ก็ควรเอาใจใส่มันให้มากด้วยวิธีง่ายๆและถูกต้องด้วย 

 

**********************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s