ชื่อเต็มของกรุงศรีอยุธยา

ชื่อเต็มของกรุงศรีอยุธยา 

เขียนโดย มณีอักษร

         ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนั้นมีอายุยาวนานไม่น้อยกว่าชาติอื่น โดยเริ่มต้นตั้งแต่อาณาจักรสุโขทัย ตามด้วยอาณาจักรของราชวงศ์อู่ทองซึ่งก่อตั้งกรุงศรีอยุธยา จากนั้นจึงมาถึงแผ่นดินรัตนโกสินทร์ อาณาประชาราษฎร์อยู่กันอย่างสงบสุขได้ด้วยความสามารถของบรรพกษัตริย์ที่รักษาแผ่นดินไว้ด้วยความกล้าหาญ แม้บางช่วงของประวัติศาสตร์จะมีจุดด่างพร้อยในการสืบทอดอำนาจที่แก่งแย่งชิงหรือสังหารล้างโคตรกันเพื่อเป็นผู้ครองแผ่นดินไทย มันถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกันได้ในทุกแผ่นดินบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะอยู่ในยุคสมัยใด

          อาณาจักรกรุงศรีอยุธยามีกษัตริย์ปกครองมากพระองค์และมีอายุยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย คือ 33 พระองค์ โดยปฐมวงศ์ คือ พระเจ้าอู่ทอง หรือมีพระนามเต็มว่า สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 พระองค์เสวยราชสมบัติเป็นเวลา 19 ปี และสิ้นพระชนม์เมื่อ 57 พรรษา พระองค์สร้างบ้านแปงเมืองครั้งแรก เมื่อวันศุกร์ เดือน 5 ขึ้น 6 ค่ำ ปีขาล จุลศักราช 712 หรือ พ.ศ. 1893 หรือ ค.ศ. 1351 เพลารุ่งเช้า 3 นาฬิกา 9 บาท อันเป็นการเรียกขานเวลาในสมัยโบราณ โดยให้นามแก่ราชอาณาจักรนี้ว่า กรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยา มหาดิลกภพนพรัตน์ ราชธานีบุรีรมย์ หรือ เรียกสั้นๆว่า กรุงศรีอยุธยา

          กรุงศรีอยุธยามีประวัติศาสตร์ที่รุ่งเรืองและตกต่ำเยี่ยงเดียวกับอาณาจักรต่างๆในโลก กษัตริย์ที่ครองแผ่นดินในแต่ละช่วงเวลานำพาชื่อเสียงและความภูมิใจมาสู่คนไทยมากพระองค์ ในทางตรงข้ามก็มีบางพระองค์ทำลายพระเกียรติของบรรพกษัตริย์ให้ต้องอับอายเมื่อเป็นต้นเหตุให้บ้านเมืองล่มสลายถึง 2 ครั้ง ในยุคสมัยที่พระองค์ครองอำนาจสูงสุดซึ่งสืบทอดกันมาตามสายเลือดหรือการแย่งชิง การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกด้วยความอ่อนแอและการฉ้อราษฎร์บังหลวงซึ่งสั่งสมกันมานาน โดยเฉพาะความอ่อนแอของกษัตริย์ ผู้ที่กอบกู้บ้านเมืองจากพม่า คือ สมเด็จพระนเรศวร ซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์ของกษัตริย์อยุธยาด้วย แล้วปรับปรุงแผ่นดินอยุธยาให้เข้มแข็งอีกครั้งสืบทอดกันมาจนกระทั่งการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองแก่ข้าศึกกลุ่มเดิม คือ พม่า เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2310 เวลา 16.00 น. ตรงกับวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 5 ปีกุน ด้วยสาเหตุเดียวกัน คือ ความอ่อนแอของกษัตริย์ ข้าหลวงสอพลอ ข้าหลวงบางคนทำตนเป็นไส้ศึกให้พม่าได้แก่ พระยาจักรี หลังจากพม่ายึดและทำลายกรุงศรีอยุธยาได้ก็ประหารชีวิตพระยาจักรี โดยเหตุผลว่า เมื่อเขากล้าทรยศต่อคนชุบเลี้ยงได้ ย่อมไม่อาจไว้วางใจให้มีชีวิตต่อไปเพื่อทรยศพม่าอีก ผู้ที่กอบกู้บ้านเมืองในครั้งนี้ คือ พระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งเป็นต้นราชวงศ์กรุงธนบุรีในเวลาต่อมา กรุงศรีอยุธยายังคงเป็นความภาคภูมิใจแก่คนไทยมาช้านานและจะเป็นเช่นนี้ตลอดกาล

 

******************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s