ขายฝากโดยคู่สมรสไม่ยินยอม

ที่ดินขายฝากโดยคู่สมรสไม่ยินยอม

เขียนโดย  ลีลา LAW

 

                การใช้ทรัพย์สินเป็นประกันเพื่อกู้ยืมเงิน มิได้มีแค่จำนองหรือค้ำประกันเท่านั้น อีกวิธีหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมมากเพราะความรวดเร็วและเป็นส่วนบุคคล คือ  การขายฝาก ซึ่งมีความแตกต่างจากการจำนอง คือ จำนองนั้นเจ้าของที่ดินยังมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินอยู่จนกว่าจะพ้นกำหนดเวลาจ่ายเงินไถ่จำนอง แต่การขายฝากนั้นผู้ซื้อฝากหรือผู้ให้เงินเป็นเจ้าของที่ดินตั้งแต่วันขายฝาก แต่มีเงื่อนไขว่าจะยอมให้ผู้ขายฝากไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้ตามเวลาที่กำหนด ถ้าพ้นเวลาที่ตกลงกันแล้วที่ดินแปลงนั้นจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ปราศจากเงื่อนไขอีกต่อไป ผู้ขายฝากหรือกู้เงินนั้นมีอำนาจอย่างเดียว คือ ช่วงเวลาขายฝากนั้นมีสิทธิ์ไถ่ที่ดินได้ตลอดเวลา ผู้ซื้อฝากไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธการรับใช้หนี้เด็ดขาด ในทางกลับกัน ถ้าพ้นเวลาไปแล้วที่ดินจะเป็นกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ของผู้ซื้อฝากโดยไม่ต้องจดทะเบียนอีกครั้ง ขั้นตอนการขายฝากจึงสั้นและง่ายกว่าการจำนอง ไม่ต้องมีการบังคับชำระหนี้ให้ยุ่งยากด้วย  ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยในการขายฝากที่ดิน คือ กฎหมายกำหนดว่าการทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสด้วย หากไม่ได้รับความยินยอม จักเกิดผลอย่างใดกับการขายฝากหรือไม่

               คำตอบสำหรับข้อสงสัยข้างต้นได้เกิดขึ้นในคดีพิพาทซึ่งภรรยานำที่ดินและบ้านไปขายฝากกับผู้ซื้อฝากคนหนึ่ง โดยไม่ได้รับคำยินยอมจากสามี ต่อมาไม่มีเงินไถ่ที่ดินภายในเวลากำหนด ผู้ซื้อฝากจึงบอกขับไล่สองสามีภรรยาให้ออกจากที่ดินซึ่งรับฝากไว้เมื่อพ้นเวลาไถ่ถอนขายฝากแล้ว สามีสู้คดีว่าเขาไม่ได้ให้คำยินยอมในการขายฝากครั้งนี้ จึงยังเป็นเจ้าของบ้านอยู่ สัญญาขายฝากไม่ชอบด้วยกฎหมาย การต่อสู้คดีดำเนินต่อไปจนกระทั่งถึงศาลฎีกา ดังใน คำพิพากษาฎีกาที่ 7674/2550  ตราบใดที่ศาลยังไม่ได้เพิกถอนการขายฝากที่ดินสินสมรสซึ่งคู่สมรสฝ่ายหนึ่งไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ ที่ดินนั้นยังเป็นของผู้ซื้อฝากซึ่งฟ้องขับไล่จำเลยและคู่สมรได้โดยไม่ถือว่าคู่สมรสที่ไม่ได้ให้ความยินยอมเป็นผู้มีอำนาจพิเศษที่จะอยู่ในที่ดินต่อไป ตามประมวลวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 จัตวา (3)

          คำตัดสินดังกล่าวยืนยันว่า แม้การขายฝากโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคู่สมรสจะไม่สมบูรณ์ หากยังไม่ได้เพิกถอนสัญญาขายฝากตามขั้นตอนของกฎหมาย ก็ต้องถือว่าการขายฝากนั้นสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา สิทธิ์ของผู้ซื้อฝากผู้สุจริตต้องได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายและใช้อำนาจเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้ตามหลักขายฝากและหลักกรรมสิทธิ์เมื่อพ้นเวลาไถ่ถอนคืนแล้ว

 

*****************************

Advertisements

3 thoughts on “ขายฝากโดยคู่สมรสไม่ยินยอม

  1. ฉันเป็นภริยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสตามกฏหมายมีสิทธิ์ฟ้องเพิกถอนสัญญขายฝากได้หรือไม่

    1. ภรรยาจะฟ้องเพิกถอนสัญญาขายฝากได้หรือไม่ ขึ้นอยู่ว่า เป็นทรัพย์สินประเภทสินสมรสหรือไม่ ภรรยารับรู้การทำตอนแรกแล้วเปลี่ยนใจทีหลังก็เพิกถอนไม่ได้ ขอแนะนำให้นำเอกสารและข้อมูลไปปรึกษากับทนายเพื่อยืนยันก่อนว่า มีสิทธิเพิกถอนหรือไม่ มีรายละเอียดย่อยอีกมาก

      1. ถ้าเป็นภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็เพิกถอนการขายฝากไม่ได้ ถ้าทรัพย์สินนั้นหาซื้อมาร่วมกันจะถือเป็นกรรมสิทธิ์รวมที่ขายได้เฉพาะส่วนของสามี จะขายส่วนภรรยาไม่ได้ ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s