เลือกเฟ้นทหาร

เลือกเฟ้นทหาร

          ในกระบวนทหารย่อมมีผู้รักชอบรณรงค์ กล้าเอาชนะข้าศึกที่เข้มแข็งกว่า จงจัดคนเหล่านี้เข้าด้วยกัน ให้ชื่อว่า เหล่าชาติพลี โดย ผู้มีกำยำล่ำสันเป็นพิเศษ ทั้งคล่องแคล่วว่องไว จัดให้อยู่ เหล่าทะลวงแนว(กองจู่โจม) ส่วนผู้มีขาดี วิ่งไวดุจม้าห้อ จัดอยู่ เหล่าถอนธง(ถอนธงข้าศึก) ผู้สันทัดในการควบม้า วางเกาทัณฑ์ ยิงร้อยดอกถูกร้อยครั้ง จัดอยู่ เหล่ากองหน้า (กองหน้าในการรุกรบ) ผู้มีฝีมือเยี่ยมยอดเชิงเกาทัณฑ์ ยิงร้อยดอกเข้าเป้าร้อยดอก แลต้องพลีชีพในการยุทธ จัดอยู่เหล่าทหารเหาะ (หน่วยเคลื่อนที่เร็ว) ผู้ชำนาญการใช้หน้าไม้ยิงได้ไกลและแม่นยำ จัดอยู่เหล่าทลายกองหน้า(สกัดก่องหน้าของข้าศึก) คนทั้งหมดล้วนมีความสามารถพิเศษพึงใช้ให้ถูกที่ตามความสันทัดของแต่ละคน

คำอธิบาย

         ขงเบ้งให้ความสำคัญต่อการจัดระเบียบกองทัพ ยุทธวิถีและการใช้อาวุธอย่างเหมาะสม สมัยที่อาวุธเป็นพวกโลหะการจัดหมวดหมู่โดยประสานเข้ากับอาวุธที่ใช้ ต้องนับว่าเป็นความคิดที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ซึ่งเหมาะทั้งรุกและรับ ถ้าเลือกเฟ้นทหารเข้าหมวดหมู่ไม่ถูกต้อง ย่อมเข้าใกล้ความพ่ายแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มรบแล้ว ผู้เป็นจอมทัพหรือหัวหน้าองค์กรจึงควรให้ความสำคัญต่อการเลือกคนให้เหมาะกับสภาพการทำงานและสามารถสนองนโยบายได้เต็มความสามารถของบุคคลนั้น

                                  ************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s