รถหายในโรงแรม

รถยนต์หายในโรงแรม

          ผมมาจากต่างจังหวัดเพื่อติดต่อธุรกิจที่กรุงเทพฯจึงพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านรัชดาภิเษกตอนเช้าวันต่อมาพบว่า รถยนต์ที่จอดไว้ในโรงแรมหายไปแล้ว จึงแจ้งให้พนักงานโรงแรมรับทราบ เขาแนะนำให้ไปแจ้งความกับตำรวจด้วย โชคร้ายที่โรงแรมนั้นไม่ได้มีกล้องวงจรปิด จึงตรวจสอบภาพคนร้ายลักรถไม่ได้ แต่ต้องใช้เวลาตรวจใบที่มอบแก่ลูกค้าเวลาเข้าไปในโรงแรมค่อนข้างนาน ผมรอมากว่าสองเดือน เมื่อไปติดต่อกับโรงแรมก็ได้รับการบ่ายเบี่ยงเรื่อยมา อยากทราบว่า ผมจะได้รับชดใช้ค่ารถหรือไม่ อย่างไร กรุณาแนะนำด้วยว่าควรทำอย่างไร ?

 

                                                                                                                      สุทธิกร  นครพนม

 

ตอบ    คุณสุทธิกร 

        เมื่อคุณเป็นลูกค้าในโรงแรม กฎหมายให้ความคุ้มครองว่า เจ้าของโรงแรมมีหน้าที่รับผิดชอบความเสียหายหรือสูญหายในทรัพย์สินของลูกค้า รถยนต์ของคุณหายในเขตโรงแรมและคุณเป็นลูกค้าด้วย จึงเรียกค่าเสียหายจากเจ้าของโรงแรมได้ ส่วนการแจ้งความกับตำรวจนั้นเป็นการค้นหาผู้ลักรถของคุณไปอันเป็นคนละเรื่องกับค่าเสียหายที่โรงแรมต้องรับผิดชอบต่อลูกค้า เวลาหลายเดือนที่ผ่านมาถือว่าเป็นเวลาพอสมควรแล้ว คุณควรปรึกษาทนายความเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายทางศาล โดยต้องใช้หลักฐานการเข้าพักโรงแรมหรือใบเสร็จรับเงินเพื่อยืนยันการเป็นลูกค้าของโรงแรมประกอบคดีด้วย การจะให้โรงแรมรับผิดชอบค่าเสียหายจากรถยนต์ที่สูญหายในเขตโรงแรมนั้น คุณต้องพิสูจน์ก่อนว่าเป็นลูกค้าของเขา เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าอาหารของโรงแรม ใบเสร็จค่าที่พักของโรงแรม เป็นต้น หากขาดพยานยืนยันว่าเป็นลูกค้าแล้ว โรงแรมมีสิทธิ์บอกปัดความรับผิดชอบได้

 

                                                                                                                      เนติมา

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s