หยั่งรู้อุปนิสัย

หยั่งรู้อุปนิสัย

วิธีหยั่งรู้มี 7 ประการ คือ
หนึ่ง  ลองใจด้วยความผิดแลความถูก  เพื่อหยั่งรู้คติธรรม
สอง  วิภาษให้จนมุม เพื่อหยั่งรู้ปฏิภาณ
สาม  ซักไซ้ด้วยเรื่องกลอุบาย  เพื่อหยั่งรู้สติปัญญา
สี่  แจ้งภัยพิบัติให้รู้ตัว  เพื่อหยั่งรู้ความกล้า
ห้า  มอมด้วยสุราเพื่อหยั่งรู้นิสัยแท้
หก  ให้ลาภยศปรากฏเบื้องหน้า  เพื่อหยั่งรู้ความสุจริต
เจ็ด  ให้เสร็จงานตามกำหนด  เพื่อหยั่งรู้ความมีสัจจะ

คำอธิบาย

การรู้ใจคนเป็นเบื้องต้นของการใช้คนหรือบังคับบัญชากองทัพหรือองค์กร หากเลือกคนไม่เหมาะสมไปทำงาน ย่อมทำลายกองทัพหรือองค์กรหรือประเทศชาติ ก่อนอื่นผู้นำต้องรู้ใจคน จึงสามารถใช้ส่วนเด่นเลี่ยงส่วนด้อยของคนนั้น ดังคำที่ว่า  เลือกคนให้เหมาะสมกับงานหรือตำแหน่ง  วิธีสอดส่องลองใจผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งเจ็ดที่ขงเบ้งสรุปไว้เป็นสิ่งที่ผู้นำควรปรับใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัย จึงเกิดผลสูงสุด

                                 **************************

Advertisements

One thought on “หยั่งรู้อุปนิสัย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s