หนังสือหย่า

               ผมกับภรรยาทะเลาะกันบ่อยมาก วันหนึ่งได้ทำร้ายกันจนต้องขึ้นโรงพัก มีการลงบันทึกประจำวันตกลงหย่าขาดจากกัน ต่อมาผมเรียกให้เธอไปจดทะเบียนหย่าที่สำนักงานเขตตามข้อตกลงกัน เธอปฏิเสธไม่ยอมไปตามนัดหมาย ผมเรียกร้องหลายครั้งแล้ว ก็ได้รับคำปฏิเสธอีก ผมขอคำแนะนำด้วยว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้มีการจดทะเบียนหย่า ทั้งสองฝ่ายจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง

 

                                                                                                       พิษณุ  กรุงเทพฯ

 

            คำตอบ 

               การหย่าของคุณยังไม่ครบถ้วนตามกฎหมายซึ่งบังคับให้การหย่าต้องจดทะเบียนหย่ากับเจ้าหน้าที่ก่อน จึงมีผลสมบูรณ์ การทำบันทึกประจำวันที่โรงพักว่าตกลงหย่าขาดจากกันนั้น เรียกกันว่า ข้อตกลงหย่า แต่ยังไม่จดทะเบียนให้ถูกต้อง ใช้บังคับไม่สมบูรณ์ หากต้องการให้ภรรยาไปจดทะเบียนหย่ากัน ก็ต้องฟ้องศาลเพื่อบังคับให้ไปจดทะเบียนหย่าตามข้อตกลงนั้น  หนังสือหย่านั้นอาจทำเป็นบันทึกประจำวันที่โรงพักก็ได้ หรือ ทำโดยสมัครใจให้เป็นหนังสือแล้วลงชื่อคู่สมรสทั้งสองและต้องมีพยานอย่างน้อยสองคนเซ็นรับรู้ด้วยก็ได้ ทั้งนี้หนังสือหย่าจะต้องฟ้องบังคับใช้ภายใน 10 ปี นับแต่วันทำหนังสือหย่ากัน ส่วนการยกเลิกหนังสือหย่าก็ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่ายและมีพยานรับรู้เซ็นชื่ออีกสองคนหรือตกลงฉีกหนังสือหย่าทิ้งก็ได้ ล้วนมีผลทางกฎหมายได้ 

                                                                                                เนติมา

                                

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s