สหกรณ์ไม่คืนเงินฝาก

สหกรณ์ไม่ยอมคืนเงินฝาก 

         แม่ฝากเงินไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งหนึ่งเป็นประเภทออมทรัพย์จำนวน 500,000 บาท ต่อมาแม่ปรับรายการสมุดเมื่อเดือนก.พ. จึงทราบว่า เงินในบัญชีเหลือแค่ 1,000 บาท จึงร้องเรียนกับสหกรณ์ฯเพื่อตรวจสอบและคืนเงินให้แม่ การสอบสวนพบว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์คนหนึ่งทำทุจริตเอาเงินของแม่และลูกค้ารายอื่นไป แม่จึงขอถอนเงินฝากทั้งหมด สหกรณ์ฯไม่ยอมคืนเงินฝากให้แม่ซึ่งทวงถามไปหลายครั้ง ก็ยังทำเฉย อยากทราบว่าแม่จะได้เงินฝากคืนหรือไม่ สหกรณ์ต้องรับผิดชอบคืนเงินให้แม่หรือไม่ แม่ควรทำอย่างไรต่อไป ?

 

                                                                                                                        สมศรี   บุรีรัมย์

 

ตอบ    คุณสมศรี 

การฝากเงินประเภทออมทรัพย์เป็นกรณีฝากเงินโดยไม่ตกลงกำหนดระยะเวลาคืนเงินกัน ผู้ฝากย่อมถอนเงินคืนเมื่อใดก็ได้ สหกรณ์ฯไม่ยอมคืนเงินฝาก ย่อมเป็นการทำผิดสัญญาฝากทรัพย์ เมื่อเกิดกรณีเงินฝากหายเพราะการกระทำทุจริตของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯและมิใช่ความผิดของผู้ฝาก สหกรณ์ฯต้องรับผิดชอบคืนเงินฝากแก่ผู้ฝากด้วย การที่แม่ของคุณแจ้งขอถอนเงินในบัญชี ถือว่า เป็นการบอกเลิกสัญญากับสหกรณ์ฯ มีผลให้คู่สัญญาฝากทรัพย์ต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิม สหกรณ์ฯต้องจ่ายคืนเงินฝากทั้งหมดแก่ผู้ฝากพร้อมดอกเบี้ยนับแต่เวลาที่ได้รับฝากเงินไว้ แม่ของคุณควรคุยกับผู้จัดการสหกรณ์ฯอีกครั้ง ถ้าถูกปฏิเสธหรือถ่วงเวลาไว้อีก ก็ควรนำเรื่องนี้ไปแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจ จะช่วยเร่งให้ได้เงินฝากคืนเร็วขึ้นเพราะคดีนี้จะทำลายความน่าเชื่อถือของสหกรณ์ฯในสายตาลูกค้าอื่นมากทีเดียว

 

                                                                                                                      เนติมา

                            *********************************

Advertisements

One thought on “สหกรณ์ไม่คืนเงินฝาก

  1. เรื่องนี้คล้องกับเรื่องที่ผมฟ้องเรียกเงินคืนกับธนาคารแห่งหนึ่ง ข้างบนตอบถูกแล้วครับ
    แจ้งความฐานยักยอกทรัพย์กับพนักงานสหกรณ์ฯ และฟ้องเรียกเงินคืน(หากไม่คืนให้)
    ปรึกษาเพิ่มเติมได้ครับ 0-82897-7152

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s