คุณธรรม 5 ข้อของผู้นำ

ขุนพลพึงปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ คือ

1  จิตใจที่สูงส่ง  ช่วยให้เกิดประเพณีนิยมดีงาม

2  กตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาและผู้เป็นพี่  จะทำให้ชื่อเสียงเลื่องลือ

3  ตั้งมั่นในสัจจะและความเป็นธรรม  ทำให้คบหาเพื่อนได้อย่างกว้างขวาง

4  รู้จักใคร่ครวญปัญหาอย่างสุขุมคัมภีรภาพ  ทำให้ใจคอกว้างขวาง

5  ความขยันหมั่นเพียร  ทำให้ภารกิจประสบผลสำเร็จ

 

 

ความหมาย

 

        ขงเบ้งสอนเน้นให้ขุนพลของเขาต้องมีคุณธรรมในกาย วาจา และจิตใจ ก่อน ย่อมประกันได้ว่าพวกเขาควบคุมกำลังพลในกองทัพด้วยคุณธรรมและสามารถเอาชนะศัตรูได้ แม้แต่การปฏิบัติต่อผู้แพ้ศึกก็จะกระทำด้วยจิตคุณธรรม การยึดมั่นในประเพณีที่ดีงาม ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ความเป็นคนมีสัจจะ ความสุขุมเมื่อเผชิญปัญหา และความขยันทำงานในหน้าที่ ล้วนเป็นเคล็ดลับของขุนพลหรือผู้นำที่พากองทัพหรือองค์กรไปสู่ความสำเร็จและความมีชื่อเสียงน่านับถือของผู้นำในสังคมอย่างสง่างาม

 

******************************

Advertisements

One thought on “คุณธรรม 5 ข้อของผู้นำ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s