หมิ่นประมาทบุคคลพิเศษ ม.112

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112  ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี

คำอธิบาย

กฎหมายมาตรานี้เป็นที่เข้าใจว่าเป็นข้อหา หมิ่นสถาบัน แท้จริงแล้วเป็นข้อหา หมิ่นประมาท บุคคลเฉพาะตำแหน่งที่กำหนดไว้ การพูดกล่าววาจาที่สร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือสร้างความเข้าใจผิดให้ผู้อื่นดูหมิ่น เกลียดชัง บุคคลที่มีตำแหน่งซึ่งกฎหมายกำหนดไว้ จักต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ จึงต้องตีความเคร่งครัดด้วยว่า บุคคลที่ได้รับความเสียหายมีตำแหน่งดังที่กฎหมายกำหนดไว้หรือไม่ หลายคนยังเข้าใจผิดว่า บุคคลในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับวังจัดเข้าในข้อหานี้ด้วย อาทิเช่น ผู้อำนวยการสำนักพระราชวัง ประธานองคมนตรี องคมนตรี ผู้อำนวนการโครงการหลวง เป็นต้น มันเป็นความเข้าใจผิดพลาดอย่างมาก เนื่องจากกฎหมายมาตรานี้มีองค์ประกอบและจุดประสงค์พิเศษ จึงต้องตีความเคร่งครัด ถ้าไม่ใช่บุคคลที่เรียกชื่อตำแหน่งดังกล่าว จะไม่ใช้ข้อหาในมาตรานี้ บุคคลนอกเหนือจากมาตรานี้ต้องใช้ข้อหา หมิ่นประมาท ซึ่งใช้บังคับกับคนทุกสถานภาพคือ มาตรา 326 เท่านั้น
***************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s