เตรียมพร้อม คือ ปลอดภัย

นกนางแอ่นสร้างรังบนกระโจม   ปลาเวียนว่ายในกระทะ จักมอดม้วยเมื่อไรก็ได้

คำอธิบาย

กระโจมเป็นสิ่งปลูกสร้างที่เคลื่อนย้ายได้ตลอดเวลา เมื่อนกไปสร้างรังบนกระโจม ย่อมหมายถึงความไม่แน่นอน ส่วนปลาที่อยู่ในกระทะ วันเวลาใดก็ได้ที่คนจุดไฟใต้กระทะให้ร้อนขึ้น ปลาก็ต้องตาย กระทะจึงไม่ใช่ที่อยู่อาศัยถาวรหรือมั่นคงเลย คำเปรียบเปรยของคนโบราณช่างลึกซึ้งเมื่อนำไปเทียบกับชีวิตคนซึ่งไม่มีความแน่นอน ย่อมผันแปรทั้งขึ้นและลงได้ตลอดเวลา จึงควรเตรียมความพร้อมในการสร้างฐานชีวิตให้มั่นคงและวางแผนเพื่อรุกหรือถอย ยามพบเจออุปสรรคภายหน้า จักช่วยผ่อนคลายทุกข์มองเห็นทางสว่างและห่างถอยจากหายนะในชีวิตได้อย่างดี จึงไม่ควรประมาทในการใช้ชีวิตและมองเผื่อวันข้างหน้าไว้ด้วย

********************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s