ค่าเสียหายจากเช่าซื้อ

      คอลัมน์ ถาม – ตอบ ปีใหม่นี้มีการปรับปรุงใหม่ด้วยการนำเมล์คำถามจากผู้อยากรู้ที่ส่งให้ เนติมา ช่วยคลี่คลายความสงสัยหรือขอคำแนะนำ เมื่อเห็นว่าประสบการณ์ของเขาหรือเธอมีประโยชน์ จึงขอนำมาลงให้เพื่อนๆได้อ่านและใช้เป็นบทเรียนชีวิตหรือป้องกันตัวเองด้วยการรู้จักหลักกฎหมายต่างๆ โดยให้ เนติมา ช่วยตอบคำถามเหล่านั้น บางครั้งก็จะนำหัวข้อน่าสนใจมาเสนอเพิ่มเติมแบบสั้น กระชับ เข้าใจง่ายกันด้วย สลับกับอีเมล์ของผู้อยากรู้เหล่านั้น
       หวังว่า จะมีประโยชน์แก่ผู้อ่านเพิ่มขึ้น เมล์แรกก็นำเสนอปัญหา ความเสียหายจากการเช่าซื้อ

                                                    จาก   เนติมา

                           ค่าเสียหายจากสัญญาเช่าซื้อ

       ผมเคยเช่าซื้อรถยนต์กับบริษัทแห่งหนึ่งเมื่อสามปีก่อน แต่เกิดตกงานนาน ทำให้ไม่ได้จ่ายหลายงวด บริษัทจึงมายึดรถไปขาย ผมได้ข่าวว่าบริษัทถูกปิดตัวและคิดว่าเรื่องนี้คงจบไปแล้ว ต่อมาก็มีหมายศาลทวงหนี้จากบริษัทอีกชื่อหนึ่งที่อ้างว่าได้ซื้อลูกหนี้จากบริษัทเช่าซื้อเดิม ผมข้องใจดังนี้
1. บริษัทใหม่อ้างว่าขายรถของผมได้ราคาต่ำกว่าหนี้ตามสัญญา เรียกค่าใช้จ่ายติดตามหนี้ ค่าเสียหายที่เกิดหนี้ค้างไว้นาน โดยบอกว่าเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาเช่าซื้อที่เคยทำไว้กับบริษัทเดิม เขามีสิทธิ์ฟ้องเรียกหนี้จากผมทั้งที่ไม่ใช่คู่สัญญาหรือ ?
2. เขาทวงเงินหลังจากผ่านไปตั้งสามปีแล้ว มันหมดอายุความแล้วหรือไม่ ?

                                                สมบูรณ์   บุรีรัมย์

คำตอบ

         ปัจจุบันนี้สัญญาเช่าซื้อมักมีข้อตกลงที่ช่วยเอื้อประโยชน์หรือลดความเสียหายแก่ผู้ให้เช่าซื้อโดยผู้เช่าซื้อที่ผิดนัดชำระหนี้ต้องชดใช้เงินส่วนที่ขาดหลังจากขายทรัพย์สินเช่าซื้อได้ราคาต่ำกว่าหนี้ รวมทั้งค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากหนี้ค้าง มันจึงไม่ใช่หนี้เช่าซื้ออย่างเดียว แต่การพ่วงค่าใช้จ่ายทวงหนี้หรือค่าเสียหายจากหนี้ค้างชำระทำให้กลายเป็นหนี้อีกแบบหนึ่งเรียกว่า ค่าเสียหายตามสัญญาเช่าซื้อ ซึ่งไม่มีกฎหมายกำหนดอายุความเฉพาะไว้ จึงต้องใช้อายุความทั่วไป ขอตอบคำถามดังนี้
1. เมื่อมีข้อตกลงที่ผู้เช่าซื้อต้องชำระเงินค่ารถที่ค้าง ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามสัญญาเช่าซื้อ ก็ต้องบังคับใช้ตามข้อตกลงระหว่างผู้ให้เช่าซื้อกับผู้เช่าซื้อเป็นหลัก แม้เขาจะซื้อลูกหนี้มาจากบริษัทเดิม ก็สามารถใช้สิทธิ์ของเจ้าหนี้เดิมได้
2. เจ้าหนี้จะทวงหนี้เมื่อไรก็ได้ ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าอายุความกำหนดไว้ตามมูลหนี้ เขาฟ้องเรียกเงินค้างชำระค่าเช่าซื้อรถที่ขายได้ราคาต่ำกว่าหนี้สิน ค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ถือเป็นการฟ้องเรียกค่าเสียหายตามสัญญาเช่าซื้อที่คู่สัญญาตกลงกันไว้ สัญญาประเภทนี้มีอายุความ 10 ปี

                                                        เนติมา

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s