เชิญโหวตเพื่อพัฒนาระบบลงโทษเด็ก

หัวข้อ ครูไทยควรได้รับสิทธิ์ลงโทษเด็กอนุบาลหรือไม่ คลิกโหวตได้ที่
http://doodle.com/gsnkvsbm295ba2z3

หัวข้อ ผู้ปกครองอยากเห็นครูใช้วิธีใดลงโทษเด็ก ? คลิกโหวตได้ที่
http://doodle.com/uz99d2sr3x8z9gpp

                        ******************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s