คอร์ส Thai Self-defense Week1#2 เดือนพ.ย.

Thai Self-defense Week 1#2 Course

 คอร์ส Thai Self-defense Week 1 รุ่นที่2 หรือชื่อหลักสูตรว่า สัปดาห์ป้องกันตัวสำหรับประชาชน ระดับ 1 เปิดสอนเดือนพฤศจิกายน 2553 โดยเรียนกันวันเดียวคือ เสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน เวลา 9.00 – 16.00 น. (2 คาบๆละ 3 ชั่วโมง) ค่าอบรม 1,500 บาท(รวมค่าอาหารกลางวันด้วย) ความรู้ที่จะได้จากหลักสูตรนี้คือ หลักป้องกันตัวพื้นฐานด้วยมือเปล่าและมีด หลักประเมินภัยและสถานการณ์ มีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติด้วยมีดซ้อมเสมือนจริง ทีมสอนเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชา Self-defense และ มีดสั้น จะปิดรับสมัครวันที่ 15 พฤศจิกายน

รางวัลที่น่าจะมอบให้ชีวิตและร่างกายของเราสำหรับปีใหม่นี้น่าจะเป็นความรู้ติดกายเพื่อใช้ปกป้องชีวิตไว้ยามที่สังคมมีอันตรายเพิ่มขึ้นและพึ่งพาผู้อื่นยากแล้ว หาความรู้ติดปัญญาและกายไว้ด้วยหลักสูตรนี้ อ่านรายละเอียดและวิธีสมัครได้ที่  http://tinyurl.com/weekselfdefense1-2 

*****************************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s