ความศรัทธา

ศรัทธา

 

อาวุธเป็นสิ่งร้ายกาจ การคุมทหารจึงเป็นหน้าที่ซึ่งเต็มไปด้วยอันตราย อาวุธถ้าแข็งเกินพอจักบิ่น หน้าที่ที่แบกรับยิ่งหนัก ก็ยิ่งหมิ่นเหม่ต่ออันตราย ขุนพลที่ดีเด่นจึงไม่ทำเขื่องอวดอำนาจ ยามเมื่อเป็นที่โปรดปรานจะไม่กระยิ่มยิ้มย่อง ยามเมื่อถูกบีบคั้นกลั่นแกล้ง จะไม่หวาดหวั่นพรั่นพรึง ยามเมื่อเห็นผลประโยชน์ จะไม่ละโมบ ยามเมื่อเห็นหญิงงาม จะไม่คิดอกุศล มีแต่ใจหนึ่งใจเดียวเท่านั้น คือ พลีชีพเพื่อชาติ

 

 

ความหมาย

 

การทำสงครามเต็มไปด้วยอันตรายและเกี่ยวพันกับความอยู่รอดของประเทศ จึงจำเป็นที่ผู้คุมกองทัพต้องมี ยุทธธรรม ประจำใจ เพื่อสร้างศรัทธาแก่ทหารใต้บังคับบัญชาของตน ดังนั้น ขุนพลหรือผู้นำองค์กรต้องกระทำตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเพื่อสร้างศรัทธาให้แข็งแกร่งและเชื่อฟังคำสั่ง โดยเฉพาะการตระหนักในหน้าที่ของทหารอย่างแน่วแน่ในการพลีชีพเพื่อชาติ มิใช่การแสวงหาประโยชน์จากตำแหน่งทหาร หากทหารมีศรัทธาต่อขุนพล เมื่ออยู่ในสนามรบก็ย่อมมีจิตใจเดียวกับขุนพลในการทำสงครามพลีชีพเพื่อปกป้องประเทศเท่านั้นเช่นเดียวกับการที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีศรัทธาต่อผู้นำองค์กรย่อมทำงานเต็มที่เพื่อประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก

 

************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s