เหตุหย่าข้อ 10 (สุดท้าย)

            มาตรา 1516  เหตุฟ้องหย่าข้อที่ 10  (สุดท้าย) คือ  สามีหรือภริยามีสภาพแห่งกายทำให้สามีหรือภริยานั้นไม่อาจร่วมประเวณีได้ตลอดกาล  อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

 

 

หมายเหตุ

 

            เหตุหย่าข้อสุดท้ายนี้อาศัยข้อเท็จจริงระหว่างความสัมพันธ์ของสามีภริยา โดยไม่จำกัดสาเหตุ แต่ต้องเป็นการไม่อาจร่วมประเวณีได้ตลอดกาลเท่านั้น จึงครบองค์ประกอบของกฎหมาย เช่น เป็นอัมพาต  ต้องเป็นเจ้าชายนิทราไม่มีกำหนดตื่น เป็นต้น หากเป็นแค่ไม่พอใจกันชั่วคราว ยังไม่ถือเป็นเหตุหย่าได้

            เราจักเห็นได้ว่า เหตุหย่าทั้ง 10 ข้อนั้น ล้วนเป็นส่วนสำคัญต่อชีวิตคู่ตามความเชื่อของสังคมไทย อีกข้อที่พึงจำไว้ คือ ไม่ว่าเหตุหย่าข้อใดก็ตามที่สามีหรือภริยาได้ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจในการกระทำที่เป็นเหตุหย่านั้น ฝ่ายที่ยินยอมหรือรู้เห็นจะยกเป็นเหตุฟ้องหย่าไม่ได้ เช่น ภริยายินยอมให้มีเมียน้อยได้ ต่อมาเปลี่ยนใจใช้เหตุนี้ฟ้องหย่า ไม่อาจทำได้ หรือ ฝ่ายใดละทิ้งร้าง ฝ่ายนั้นใช้เป็นเหตุหย่าไม่ได้ หรือ สามีหรือภริยาเป็นคนทำให้อีกฝ่ายวิกลจริตด้วยสารพิษหรือวิธีอื่นใดก็ตาม ฝ่ายที่กระทำจะใช้เป็นเหตุหย่าไม่ได้  เป็นต้น หากคู่สมรสแน่ใจว่ามิอาจอยู่ร่วมชีวิตกันได้ วิธีง่ายที่สุด คือ การยินยอมตกลงจดทะเบียนหย่า การฟ้องหย่าต้องใช้เวลาและกระบวนการในศาลค่อนข้างยาวนาน เสียเงินทองมาก โดยเฉพาะเสียความรู้สึกเมื่อต้องพูดแฉชีวิตคู่ส่วนตัวในศาลและต่อหน้าบุคคลอื่นด้วย ดังนั้น ก่อนจะตัดสินใจแยกทางชีวิตคู่กัน อยากให้คิดทบทวนความสุขในอดีตที่มีร่วมกันมาหรือคิดถึงลูกอันเป็นสายทองคล้องความรักของเราให้มากด้วยอารมณ์สงบเยือกเย็น และใช้วิธีหย่าขาดกันเป็นหนทางสุดท้าย เมื่อแน่ใจว่าถึงเวลาสิ้นสุดและพร้อมจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง

 

***********************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s