ขุนพลสันดานชั่ว

สันดานชั่ว

 

ขุนพลต้องขจัดสันดานชั่ว 8 อย่าง ไปจากตัวเอง อันได้แก่

1 ละโมบในลาภยศและชื่อเสียง

2 อิจฉาในคุณธรรมและความสามารถของผู้อื่น

3 ชอบฟังแต่คำสรรเสริญเยินยอ ปล่อยให้คนอื่นเป่าหูได้

4 รู้เขาแต่ไม่รู้เรา

5 โลเลไม่กล้าตัดสินใจเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์

6 มักมากในสุราและนารี

7 ฉ้อฉลกลโกงและกลัวตาย

8 พูดจาอ่อนหวานและฟังดูดี แต่ตัวเองกลับไม่ตั้งอยู่ในระเบียบแบบแผน

 

 

ความหมาย

 

กองทัพคือ กลุ่มคนติดอาวุธที่เป็นเสาค้ำของอำนาจรัฐ ถ้าขุนพลหรือผู้นำทัพติดสันดานชั่วและขาดผู้เหนี่ยวรั้งได้ ย่อมนำโทษมหันต์มาสู่ประเทศชาติ หากผู้นำกองทัพหรือผู้นำองค์กรสามารถขจัดสันดานชั่วที่เป็นอันตรายนี้ได้ ย่อมก่อประโยชน์แก่กองทัพหรือองค์กรอย่างแน่นอน แต่ทั้งนี้ต้องไม่ลืมว่า ผู้นำที่ไม่มีสันดานชั่วทั้งแปดหากเป็นคนโง่เขลา ย่อมมิใช่ผู้นำที่ดี แต่เขาผู้นั้นจักต้องมีสติปัญญาและความสามารถด้วย

 

******************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s