เบาหวาน กับ น้ำตาลในเลือด

น้ำตาลในเลือดและเบาหวาน

 

เขียนโดย  มณีอักษร

 

 

ระดับน้ำตาลในเลือด

กรณีตรวจหลังจากอดอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง

ปกติ                             ระดับน้ำตาลน้อยกว่า  100 มิลลิกรัม / เดซิลิตร

– เบาหวานแฝง                             ระดับน้ำตาล 100 125  มิลลิกรัม / เดซิลิตร

– เป็นเบาหวาน                              ระดับน้ำตาล มากกว่าหรือเท่ากับ  126  มิลลิกรัม / เดซิลิตร

กรณีตรวจหลังทานอาหาร 2 ชั่วโมง ถือว่าปกติ เมื่อระดับน้ำตาลน้อยกว่า 140 มิลลิกรัม / เดซิลิตร

กรณีตรวจ ณ เวลาใดๆ ถือว่าปกติ เมื่อระดับน้ำตาลน้อยกว่า 200 มิลลิกรัม / เดซิลิตร

 

เบาหวานมี 4 ชนิด คือ

ชนิดที่ 1            กรณีคนที่ไม่สามารถผลิตอินซูลินได้ จึงต้องรับอินซูลินทุกวันในปริมาณเหมาะสมของร่างกาย

ชนิดที่ 2            กรณีคนที่ผลิตอินซูลินได้บ้าง แต่ไม่เพียงพอ จึงต้องฉีดอินซูลินเสริม รับประทานยา หรือควบคุมอาหาร ให้สมดุลกับน้ำตาลในเลือดและออกกำลังกายสม่ำเสมอ

ชนิดที่ 3            เกิดจากความผิดปกติอื่น เช่น โรคตับอ่อนอักเสบเรื้อรังจากการดื่มสุรา เป็นต้น

ชนิดที่ 4            เป็นชนิดที่พบครั้งแรกระหว่างตั้งครรภ์

 

อาการของโรคเบาหวาน             กระหายน้ำบ่อย ปัสสาวะบ่อยและปริมาณมาก รับประทานอาหารจุ น้ำหนักตัวลด ตามัว อาการคันตามตัว

 

สาเหตุของน้ำตาลในเลือดสูง คือ

– รับประทานอาหารมากเกินไป                – ป่วยหรือเครียด

– ไม่ออกกำลังกาย                                       – ไม่ฉีดอินซูลินหรือไม่รับประทานยา

 

อาการพึงสังเกตเมื่อน้ำตาลสูง  คือ  กระหายน้ำ ปัสสาวะบ่อย เนื่องจากร่างกายพยายามขับน้ำตาลออก ดังนั้น เมื่อพบว่าระดับน้ำตาลในเลือดสูง จึงควรดื่มน้ำมากๆซึ่งนำไปใช้กับคนปกติหรือเบาหวานก็ได้

โรคเบาหวานนั้นเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องทำการรักษาอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ จักใช้ชีวิตและมีความสุขเยี่ยงคนปกติได้ หากละเลยการควบคุมระดับน้ำตาลและขาดยา จักมีผลทำลาย ตับ ไต ดวงตา หลอดเลือดเปราะบางได้  เราจึงควรเรียนรู้ในการป้องกันหรืออยู่ร่วมกับโรคนี้อย่างปกติสุข

 

**********************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s