ความชั่วชนะเพราะคนดีเฉย

            ความชั่วจะชนะ           ถ้าคนดีไม่ทำอะไรเลย

 

 

คำอธิบาย

 

               การวางเฉยในบางสถานการณ์อาจช่วยคลี่คลายความร้อนแรงลง แต่มิอาจปกป้องคนทำความดีมิให้ถูกทำลายได้ คนชั่วแสดงความชั่วร้ายเพื่อมุ่งประสงค์ทำลายล้างคนดีไปจากแผ่นดินได้ง่าย ถ้าคนดีไม่ร่วมมือร่วมใจเพื่อป้องกันรักษาคนทำดีให้รอดปลอดภัย การวางเฉยต่อพฤติกรรมชั่วร้ายของคนดีเท่ากับช่วยส่งเสริมการทำชั่วให้บรรลุผลสำเร็จ เท่ากับความชั่วจักชนะและปกครองครอบงำคนดีให้อยู่กับความกลัวไปตลอดชีวิต ดังนั้น คนดีมิควรวางเฉยต่อพฤติกรรมชั่วหรืออยุติธรรมที่กระทำต่อคนดี  วิธีป้องกันความชั่วในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ คือ ความร่วมมือร่วมใจของคนดีเพื่อควบคุมหรือกำจัดคนชั่วในสังคมมิให้ก่อความวุ่นวายหรือทำร้ายสังคม ตัวอย่างเช่น อันธพาลประจำซอยมีแค่ 10 คน แต่คนในซอยมีนับร้อยคนที่เป็นคนดี หากวางเฉยก็จะถูกอันธพาลข่มขู่ให้อยู่ในความกลัวและการรีดหาประโยชน์ แต่การร่วมมือร่วมใจของคนดีในซอยนับร้อยคนร้อยเท้าย่อมทำลายล้างหรือขับไล่อันธพาลทั้งหมดไปจากซอยได้อย่างง่ายดาย เป็นต้น

 

******************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s