แนะนำเพลงหลักประชาธิปไตย

หลักประชาธิปไตยแบบกระชับ
 
          รัฐธรรมนูญทุกฉบับเขียนว่าประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีกษัตริย์เป็นประมุข อีกหลายคนยังไม่เข้าใจหลักประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง บ้างก็พูดดูแคลนว่าคนต่างจังหวัดไม่มีวันเข้าใจหลักนี้เพราะความรู้ต่ำ ต่อมาได้พบเพลงทำนองลูกทุ่งที่นำเรื่องทางการเมืองไปใส่เป็นเนื้อเพลงเพื่อให้คนต่างจังหวัดเข้าใจง่ายและถูกต้อง ด้วยเวลาประมาณไม่เกิน 3 นาทีก็รู้ว่า หลักประชาธิปไตยสากลโลกและไทยนำมาใช้ด้วยมีอะไร ให้ประโยชน์อย่างไรต่อคนไทย สิทธิอะไรเป็นของผู้ใช้หลักนี้ จึงนำมาเสนอให้คนชอบฟังเพลงและอยากรู้เนื้อหาเพลงที่บอกเล่าให้เข้าใจหลักนี้อย่างถูกต้อง ไม่ไขว้เขวได้ลองคลิกไปฟังหรือจะโหลดก็มีให้เช่นเดียวกัน
 
         คลิกเพื่อดูไปที่  http://www.youtube.com/watch?v=c2VvARjxT1U
 
       คลิกเพื่อโหลดเพลงไปฟังเองหรือใช้สอนหลักประชาธิปไตยแก่คนที่สนใจก็ได้ โดยมีการแปลงเป็นไฟล์ mpg แล้ว คลิกไปที่  http://tinyurl.com/fordemocratic
 
********************************
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s