1 วันทองของไทยคม

นิติรัฐ กับ ไทยคม

เขียนโดย  ลูกแก้ว

 

นิติรัฐหมายถึง รัฐหรือบ้านเมืองที่ปกครองโดยกฎหมาย รัฐบาลมีหน้าที่ดูแลและใช้กฎหมายให้ถูกต้อง เท่าเทียมกัน และต้องเคารพในสิทธิของเอกชนด้วย ส่วนประชาชนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและได้รับการคุ้มครองสิทธิเท่าเทียมกันโดยรัฐบาล หากรัฐบาลใช้กฎหมายเพื่อประโยชน์ส่วนตน ใช้หลักกฎหมายอย่างผิดวิธี ผู้ใช้ก็ต้องถูกลงโทษเช่นเดียวกับประชาชน นี่คือหัวใจหลักนิติรัฐ

หลักกฎหมายจะใช้ลงโทษผู้ใดต้องมีองค์ประกอบพื้นฐาน คือ ลักษณะความผิดและบทลงโทษต้องมีให้รับรู้ก่อน ประชาชนต้องรู้คำสั่งห้ามเฉพาะพฤติกรรมพิเศษก่อน ถ้าเป็นคดีอาญาซึ่งลงโทษกับร่างกายหรือทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดต้องระบุความผิดและบทลงโทษให้ชัดเจน การตีความกฎหมายต้องเคร่งครัดด้วย

พระราชกำหนดในภาวะฉุกเฉินเป็นคำสั่งรัฐทางอาญาชนิดหนึ่งเพราะส่งผลจำกัดสิทธิเสรีภาพพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ หากต้องลดทอนลง ก็ต้องระบุข้อมูลให้ชัดเจนและตีความโดยเคร่งครัด ห้ามตีความขยายเด็ดขาดเพราะกระทบต่อสิทธิเสรีภาพในร่างกาย สิทธิส่วนบุคคล สิ่งที่เกิดขึ้นกับหลักกฎหมายที่รัฐบาลนำไปใช้กับพรก.ฉุกเฉิน คือ การบุกยึดสถานที่เอกชนก่อนมีคำสั่งยึดโดยอาศัยพรก.ฉุกเฉินที่ประกาศใช้ในบ้านเมืองเวลานั้น

สถานีดาวเทียมไทยคม เป็นสถานที่ของเอกชน แม้จะเป็นบริการดาวเทียมที่ได้รับสัมปทานจากรัฐก็ตาม เมื่อยังใช้รัฐธรรมนูญไทยอยู่ สถานีดาวเทียมไทยคมเป็นสมบัติของเอกชนที่ห้ามผู้ใดบุกรุกเข้าไปโดยไม่มีคำอนุญาตก่อน ตำรวจหรือทหารจะบุกเข้าไปยึดหรือวางกองกำลังหรืออาวุธในพื้นที่ของเอกชน ต้องมีหมายค้น หมายจับ หรือคำอนุญาตชัดเจนจากเจ้าของพื้นที่ก่อน ความจริงของวันที่ยึดสถานีดาวเทียมไทยคมคือ กองทหารพร้อมอาวุธหนักของจริงบุกเข้ายึดสถานีดาวเทียมไทยคมเพื่อสั่งให้ตัดสัญญาณดาวเทียมของสถานีทีวีดาวเทียมพีเพิลแชนนอลโดย ณ เวลานั้นยังไม่มีคำสั่งในพรก.ฉุกเฉินให้บุกยึดสถานที่เอกชนและสั่งตัดสัญญาณทีวีของเอกชนอันหมายถึง สถานีพีเพิลแชนนอล ได้

ต่อมาอีกวันหนึ่งจึงมีการออกคำสั่งให้ยึดสถานีดาวเทียมไทยคมและสั่งตัดสัญญาณดาวเทียมของเอกชนโดยขัดต่อสนธิสัญญาด้านสื่อสารไอทีสากลและสร้างความเสียหายแก่บริษัทเจ้าของดาวเทียมไทยคม สิ่งที่เป็นปัญหาทางกฎหมายคือ รัฐบาลโดยกองทหารละเมิดสิทธิของเอกชนอันเป็นความผิดอาญาฐานบุกรุกโดยใช้กำลังอาวุธ เพราะเข้าไปยึดสถานที่เอกชนโดยมีอาวุธข่มขู่ให้กระทำการอันสร้างความเสียหายต่อลูกค้าที่เป็นเอกชนก่อนจะมีคำสั่งโดยพรก.ฉุกเฉิน หนึ่งวันที่บุกยึดสถานที่นั้น ถือเป็นวันกระทำความผิดฐานบุกรุกโดยใช้อาวุธอย่างสมบูรณ์ตามหลักกฎหมายอาญาซึ่งใช้บังคับกับคนไทยและยังไม่ได้กำหนดเป็นความผิดในพรก.ฉุกเฉิน ณ เวลาที่กระทำความผิด การตีความกฎหมายอาญาต้องทำโดยเคร่งครัดอันเป็นหลักพื้นฐานที่นักกฎหมายทราบกันดี

หนึ่งวันที่เข้ายึดสถานีดาวเทียมโดยไม่มีคำสั่งตามพรก.ฉุกเฉินที่ให้อำนาจในการบุกรุกสถานที่ของเอกชน ต้องใช้รัฐธรรมนูญไทยกับกฎหมายอาญาบังคับและดูแลให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหาย มันหมายความว่า รัฐบาลโดยกองทหารกระทำความผิดกฎหมายอาญาฐานบุกรุกโดยใช้อาวุธ ละเมิดสิทธิเสรีภาพการสื่อสาร การรับรู้ข้อมูล ที่คุ้มครองคนไทยและกิจการเอกชนในรัฐธรรมนูญไทย อันเป็นความผิดสำเร็จแล้ว และนำการกระทำนี้ไปอยู่ในพรก.ฉุกเฉินในลักษณะย้อนเวลาไปคุ้มครองไม่ได้ด้วยเพราะข้อกำหนดพรก.ฉุกเฉินมิได้กำหนดให้มีผลย้อนหลังด้วย จึงต้องลงโทษผู้กระทำความผิดในวันนั้น หนึ่งวันนั้นจึงมีความหมายทางคดีอาญาและคดีแพ่งสำหรับนักกฎหมายไทยและผู้เสียหายอย่างมาก คนไทยควรเรียนรู้สิทธิทางกฎหมายให้ถ่องแท้เพื่อใช้เรียกร้องความเสียหายเมื่อถูกละเมิดสิทธิของตน มิฉะนั้น จะกลายเป็นผู้ถูกเอาเปรียบจากภาครัฐด้วยความไม่รู้กฎหมาย

 

****************************

Advertisements

2 thoughts on “1 วันทองของไทยคม

  1. เอ่อออ….ไม่ทราบว่า การบุกรุก สถานีไทยคม ผู้บุกรุก มีความผิดฐานใดบ้างอ่ะคับและก็โทษของความผิดด้วยอ่ะคับ ท่านใด รู้ กรุณา ช่วยตอบทีนะคับ

  2. ความผิดฐานบุกรุกโดยมีอาวุธหรือร่วมกันบุกรุกตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s