เตือนหลอกลวงคืนภาษี

    เดือนมีนาคมเป็นวาระการเสียภาษีบุคคลธรรมดา ภงด.90 ของคนไทยแล้ว โจรก็ทำงานของเขาด้วยการโทรศัพท์หลอกลวงเหยื่อว่า ได้รับสิทธิคืนเงินภาษี แต่ใกล้หมดเวลาทำงานแล้ว จึงขอให้รับเงินทางบัญชีบัตรเอทีเอ็มแล้วให้เหยื่อไปทำรายการที่ตู้เอทีเอ็มโดยให้ทำด้วยภาษาอังกฤษด้วยคาดว่าเหยื่อไม่สันทัดภาษาอังกฤษ ขั้นตอนให้ทำตามที่เขาบอกนั้น คือ การโอนเงินจากเหยื่อไปเข้าบัญชีโจร เป็นการฉ้อโกงประชาชนที่สร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่อง ความจริงเรื่องการคืนเงินภาษีของกรมสรรพากร คือ จะส่งเช็คสั่งจ่ายชื่อ ผู้ได้รับเงินภาษี เป็นเช็คของธนาคาร กรุงไทย ส่งไปยังภูมิลำเนาของผู้เสียภาษีเท่านั้น ไม่มีการโอนเงินเข้าบัญชีของใคร พึงระวังโทรศัพท์ประเภทนี้ให้มาก ถ้าไม่อยากเป็นเหยื่อโง่ของโจรทั้งที่รู้กลวิธีนี้แล้ว
 
*******************************
Advertisements

2 thoughts on “เตือนหลอกลวงคืนภาษี

  1. อยากทราบเรื่องเกี่ยวกับ ภาษี โรงเรือนหรือที่ดิน กรณีประกอบธุรกิจอพาร์เมนต์ ถ้าหากเจ้าหน้าที่ทางเขตพื้นที่ยังไม่เคยมาตรวจสอบหรือมีหนังสือแจ้งประเมินการเสียภาษี เจ้าของธุรกิจ ต้องยื่น เรื่องการเสียภาษีเองหรือว่า ต้องรอให้ทางเจ้าหน้าที่มีหนังสือเรียกประเมิน รายได้ก่อน จึงค่อยไปเสียภาษี เพราะมีบางพื้นที่เจ้าของยังไม่เคยเสียภาษี โรงเรือนเลย เนื่องจาก อ้างว่าทางเจ้าหน้าที่ยังไม่เคยประเมินรายได้เลย จึงอยาก ทราบรายละเอียดในเรื่องนี้ รบกวนคุณ Arbel ช่วยอธิบายด้วย ขอบคุณมากมาก

  2. เจ้าของอาคารหรือที่ดินมีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนหรือที่ดิน แล้วแต่กรณี กำหนดไว้ในกฎหมาย จึงต้องยื่นขอเสียภาษีเอง มิใช่รอให้เจ้าหน้าที่มาประเมินที่พื้นที่ ทางปฏิบัติที่ถูกต้อง คือ ต้องยื่นคำร้องขอเสียภาษี เจ้าหน้าที่จะประเมินภาษีว่าต้องจ่ายเท่าไรตามอัตราที่ก.ม.กำหนดไว้ ข้ออ้างว่าเจ้าหน้าที่ไม่ประเมินนั้นใช้อ้างยกเว้นไม่เสียภาษีมิได้ การตีความคำว่า เจ้าหน้าที่ประเมิน คือ เรายื่นเอกสารประกอบการยื่นขอเสียภาษี เจ้าหน้าที่จะประเมินเงินภาษีที่ต้องจ่ายเอง หากไม่ทำตามขั้นตอนถือว่า เจตนาเลี่ยงภาษี ถ้าถูกตรวจพบก็ต้องถูกลงโทษเงินเพิ่ม เงินปรับในภายหลัง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s