ความสามารถของคน

ความสามารถ

 

การคัดเลือกคนมาทำหน้าที่ขุนพลเป็นเรื่องสำคัญมากที่ขงเบ้งให้ความเอาใจใส่เป็นพิเศษ เขาจึงเขียนตำราในหัวข้อเรื่อง ความสามารถของขุนพลโดยจัดแบ่งไว้ดังนี้

1 หัวหน้าที่คุมพลได้สิบคน คือ คนประเภทที่มองเห็นความผิดชอบชั่วดีภายในกองทัพ มองเห็นภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้น เป็นที่เคารพเชื่อถือของคนอื่น

2 หัวหน้าที่คุมพลได้ร้อยคน คือ คนที่ชอบตื่นเช้านอนดึก ขยันหมั่นเพียร พูดจาระมัดระวัง รอบคอบและแจ้งชัด

3 ขุนพลที่คุมทัพได้พันคน คือ คนมีนิสัยซื่อตรงเปิดเผย ยามเผชิญเหตุการณ์สามารถใช้หัวคิดอย่างรอบด้านและเป็นผู้กล้าหาญ

4 ขุนพลที่คุมทัพได้หมื่นคน คือ คนที่มีรูปร่างสงว่าผ่าเผย จิตใจกระตือรือร้น เข้าใจทุกข์สุขของไพร่พล

5 ขุนพลที่คุมทัพได้แสนคน คือ คนที่รู้จักแนะนำหรือเลือกใช้คนที่พร้อมด้วยจริยธรรม โอบอ้อมอารีต่อคนอื่น สันทัดในการสะสางเหตุการณ์อันสับสน

6 ขุนพลของแผ่นดิน คือ คนที่ใช้เมตตาธรรมต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เป็นที่เคารพนับถือของประเทศใกล้เคียง รอบรู้ดาราศาสตร์ ภูมิศาสตร์ รู้จักเข้าสมาคม ถือทุกแห่งในพิภพนี้เป็นเสมือนบ้านตน

 

ความหมาย

 

การงานใดจะสำเร็จผลหรือล้มเหลวล้วนขึ้นอยู่กับคน การเลือกใช้คนตามคุณวุฒิจึงเป็นบรรทัดฐานสำคัญของการเลือกใช้คนที่ขงเบ้งให้ความสนใจอย่างยิ่ง แล้วยังเป็นเหตุผลสำคัญที่สร้างชื่อเสียงแก่ขงเบ้งในการนำกองทัพรบชนะในสนามรบจนเป็นที่เกรงขามของศัตรู เขาจำแนกแยกแยะคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นผู้นำคนจำนวนมากน้อยตามความสามารถส่วนตัว ถ้าเรียนรู้เรื่องคนและใช้คนให้เหมาะสม ย่อมสร้างกองทัพให้แข็งแกร่งหรือความสำเร็จแก่องค์กรอย่างง่ายดาย งานค้นคว้าเกี่ยวกับคนของขงเบ้งจึงเป็นศาสตร์ล้ำลึกที่ผู้ใดนำปรับใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมช่วยเสริมให้องค์กรประสบความสำเร็จได้

 

******************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s