เสียลาภเพราะปาก

เสียลาภเพราะปาก

เขียนโดย ลีลา LAW

 

 

                              คำว่า ลาภ หมายถึง ของที่ได้หรือการได้มาโดยมิได้คาดคิด  ทุกท่านที่ได้ลาภอันมีค่า ย่อมดีใจและปลื้มใจกับมัน  หลายท่านรู้จักเก็บรักษา ถนอมอย่างดี และรู้สึกขอบคุณต่อน้ำใจของผู้ให้ลาภแก่ตน  บางท่านมิได้คิดเช่นนั้น หลังได้รับลาภจากผู้ให้แล้ว กลับนึกกระหยิ่มใจ หลงตนเอง ไม่มีสำนึกที่ดี สร้างความเจ็บปวดใจแก่ผู้ให้อย่างแสนสาหัส ดัวยนึกว่าสิ่งของดังกล่าวกลายเป็นสมบัติของตนแล้ว ย่อมทำอย่างใดก็ได้ เสื่อมความเคารพ หยามเกียรติ และดูแคลนผู้ให้  ในที่สุดผู้รับก็อาจถูกบังคับโดยกฎหมายให้คืนลาภนั้นได้เช่นกัน

                              หลายท่านคงคิดว่า เมื่อให้สิ่งของแก่ผู้รับไปแล้ว หมายถึง การให้เด็ดขาด  ผู้ให้หมดสิทธิ์ในของสิ่งนั้นแล้ว  ความเป็นจริง คือ กฎหมายต้องการส่งเสริมให้ผู้รับการให้มีจิตสำนึกที่ดี มีศีลธรรม รู้จักกตัญญู และตอบแทนน้ำใจงามของผู้ให้ โดยการคุ้มครองป้องกันผู้ให้มิให้ถูกผู้รับกระทำการใดอันเป็นการเนรคุณต่อเขา หลังจากมอบสิ่งของให้ไปแล้ว  ดังกรณีศึกษาตาม คำพิพากษาฎีกาที่ 219/2543  คือ  วันหนึ่ง มารดา ตัดสินใจยกบ้านและที่ดินให้  นายป่วน  ซึ่งเป็นลูกชายสุดที่รัก เขายอมให้มารดาอาศัยในบ้านหลังดังกล่าวต่อไป เวลาผ่านไปไม่นานนักพฤติกรรมของนายป่วนเริ่มเปลี่ยนแปลงไปโดยการแสดงอาการรังเกียจและใช้วาจาก้าวร้าว รุนแรง  ทุกครั้งที่มารดาแวะไปเยี่ยมเขาที่บ้านของลูกชาย โดยใช้คำพูดตัวอย่างดังนี้  อีหัวหงอก  ไม่รู้จักภาษาคนหรือไง  จะไปอยู่ที่ไหนก็ไป  กูเกิดหลงรู  กูเกิดผิดพ่อผิดแม่  เป็นต้น  ต่อมาวันหนึ่งเขาได้ขายบ้านซึ่งมารดาอาศัยไปโดยมิได้บอกกล่าว นางได้รับทราบเมื่อผู้ซื้อมารื้อถอนบ้าน  มารดาจึงไปสอบถามเรื่องราว  นายป่วนไม่ยอมชี้แจงอย่างใด นอกจากแสดงปฏิกิริยารุนแรงและใช้วาจาขับไล่อย่างไร้เยื่อใยว่า กูไม่เลี้ยงมึงแล้ว  จะไปอยู่ที่ไหนก็ไป  มารดาเสียใจมากจึงไปอาศัยกับน้องสาวของนายป่วนซึ่งเป็นลูกสาวของนางอีกคนหนึ่ง  ด้วยความคับแค้นใจและสลดใจอย่างสุดประมาณกับกิริยาหยาบคายราวกับมิได้ถือว่านางเป็นมารดา จึงตัดสินใจฟ้องคดีต่อศาลเพื่อถอนคืนการให้ทรัพย์สินดังกล่าวด้วยเหตุที่ผู้รับประพฤติเนรคุณต่อผู้ให้  หลังจากศาลพิจารณาคำฟ้อง คำให้การของนายป่วน ประกอบกับพยานหลักฐานทั้งปวง จึงมีคำพิพากษาว่า  การที่นายป่วนซึ่งเป็นลูกชายด่าทอด้วยถ้อยคำรุนแรงหลายครั้ง  แสดงว่า  สิ้นความยำเกรงผู้เป็นมารดาอันถือเป็นการลบหลู่และอกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ  หาใช่เป็นเพียงถ้อยคำไม่สุภาพหรือไม่สมควรต่อมารดาไม่  สิ่งที่ได้กระทำไปและวาจาทั้งหมดถือว่า เป็นการหมิ่นประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรง  มารดาซึ่งเป็นผู้ให้บ้านและที่ดินดังกล่าวจึงมีสิทธิถอนคืนการให้เพราะผู้รับคือ นายป่วน ประพฤติเนรคุณได้ตามหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 531(2)ซึ่งบัญญัติว่า  ผู้ให้จะเรียกถอนคืนการให้เพราะหตุผู้รับประพฤติเนรคุณนั้น ย่อมทำได้ในกรณีดังต่อไปนี้  (2) ถ้าผู้รับได้ทำให้ผู้ให้เสียชื่อเสียง หรือหมิ่นประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรง

ดังนั้น นายป่วนจำต้องคืนบ้านและที่ดิน หรือ เงินที่ขายทรัพย์สินไปแก่มารดาผู้ให้ตามคำพิพาษาของศาล  นี่จึงเป็นบทเรียนสำคัญให้พึงระวังคำพูดที่ไม่ไพเราะ  เพราะมันอาจทำให้สูญลาภในมือไปได้

                              คุณสมบัติข้อหนึ่งของการเป็นคนดี คือ ความกตัญญูรู้บุญคุณคน  สังคมยกย่องคนมีความกตัญญู กฎหมายจึงลงโทษคนที่ไม่รู้จักบุญคุณของผู้ให้โดยกำหนดหลักกฎหมายเช่นนี้ขึ้นมา  ทุกท่านมีสิทธิ์เลือกว่าจะเป็นคนชนิดใด  มีจิตสำนึกแห่งความกตัญญู หรือ เป็นคนที่สังคมประณามว่าเนรคุณต่อผู้ให้ และจำต้องยอมรับผลของการเลือกเช่นว่านั้นด้วย

 

****************************

Advertisements

2 thoughts on “เสียลาภเพราะปาก

  1. กรณีผู้ให้เรียกถอนคืนการให้เพราะเหตุผู้รับ ประพฤติเนรคุณนั้น มีอายุความหรือไม่ คือสามารถถอนคืนตอนไหนก็ได้ หรือต้องภายในระยะเวลากี่ปี และใช้ได้กับผู้สืบสันดานเท่านั้นหรือ กรณีให้โดยสเน่หาสามารถเรียกถอนคืนการให้ได้หรือไม่ และคดีนี้ต้องยื่นคำร้องต่อศาลอย่างคดีไม่มีข้อพิพาทใช่หรือไม่ ผู้รับสามารถยกเหตุผลขึ้นอ้างเพื่อ แก้ต่างให้กับตัวเองได้หรือไม่

  2. การถอนคืนการให้ก็คือ ให้โดยเสน่หานั่นเอง ไม่มีอายุความขอถอนคืนการให้ ไม่จำกัดว่าต้องเป็นผู้สืบสันดานเท่านั้น ให้ใครก็ถอนได้ถ้าเข้าเงื่อนไขก.ม. การถอนคืนนั้นค่อนข้างยากอย่างกรณีตัวอย่าง การไม่อุปการะอย่างพอเพียงมักไม่เกิดขึ้นกับคนนอกครอบครัว การหมิ่นประมาทก็ต้องร้ายแรง ถ้าเล็กน้อย ก็ถอนคืนไม่ได้ หากโอนทรัพย์ชิ้นนั้นไปให้บุคคลที่สามแล้วก็ถอนคืนไม่ได้ ส่วนผู้รับก็สามารถโต้แย้งด้วยหลักฐานกันได้ ถ้าศาลเห็นว่าไม่เข้าข่ายเงื่อนไขก.ม. ก็ยกฟ้องคดีได้เช่นกัน ก่อนจะให้เงิน/ทรัพย์สิน ต้องมีสติและรอบคอบ ให้แล้วขอคืน ยากมาก

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s