ความสันทัดหรือรู้แจ้งรู้ลึก

ความสันทัด

 

ขุนพลต้องเพียบพร้อมด้วย ห้าสันทัด สี่จำต้อง โดยแบ่งดังนี้คือ

ห้าสันทัด ได้แก่  การรู้แจ้งในสภาพการณ์ของข้าศึกศัตรู รู้แจ้งทางรุกและทางถอย รู้กำลังของแผ่นดิน รู้แจ้งในดินฟ้าอากาศและจิตใจของประชาราษฎร์ รู้แจ้งในความสำคัญทางยุทธศาสตร์แห่งภูเขาลำเนาไพร

สี่จำต้อง คือ ยามออกศึกจำต้องกระทำการให้ฝ่ายปรปักษ์คาดคิดไม่ถึง ยามวางแผนจำต้องปิดลับเป็นที่สุด ยามเมื่อเกิดความสับสนอลหม่านจำต้องรักษาความสุขุมเยือกเย็น ยามบัญชาการศึก จำต้องเด็ดเดี่ยวไม่โลเล

 

 

ความหมาย

 

ยามศึกสงครามสถานการณ์ย่อมเปลี่ยนอยู่เสมอ ซึ่งมีทั้งความจริงและสิ่งลวงตาปะปนกัน การชี้นำสงครามจึงจำต้องรู้แจ้งในห้าสันทัด และจัดกำลังบัญชาการรบโดยอาศัยหลัก สี่จำต้อง จึงเป็นพื้นฐานของการทำศึกสงครามเพื่อเอาชนะข้าศึก ข้อคิดในห้าสันทัดและสี่จำต้อง ที่ขงเบ้งใช้เป็นหลักในการวางแผนทำศึกสร้างแผ่นดินใหม่และสร้างความหวั่นเกรงแก่ข้าศึกจนลมหายใจสุดท้ายล้วนพิสูจน์ด้วยกาลเวลาว่า มันคือปัจจัยสำคัญของการปฏิบัติงานและการสู้รบกับข้าศึก หากผู้ใดสามารถนำหลักทั้งหมดไปปรับใช้กับการทำงานได้อย่างคล่องแคล่วและรู้ลึกซึ้ง ย่อมประสบความสำเร็จในการทำงานอย่างแน่นอน

 

**************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s