เหตุหย่าข้อ 7 คู่สมรสวิกลจริต

            ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1516 บัญญัติว่า  เหตุฟ้องหย่ามีดังต่อไปนี้

7. สามีหรือภริยาวิกลจริตตลอดมาเกินสามปี และ ความวิกลจริตนั้นมีลักษณะยากจะหายได้กับทั้งความวิกลจริตถึงขนาดที่จะทนอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาต่อไปไม่ได้ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

 

(โปรดติดตามข้อต่อไป)

 

 

 

หมายเหตุ

 

               เหตุหย่าข้อนี้เกี่ยวข้องกับความวิกลจริตของคู่สมรสซึ่งหมายถึง มีอาการทางสมองและประสาทไม่ปกติตามหลักการแพทย์ ฉะนั้น บางลักษณะจะไม่ถือเป็นความวิกลจริต เช่น หลงใหลการเล่นหวยหรือการพนันทุกรูปแบบ เล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ ใช้เงินฟุ่มเฟือย ชอบดูทีวีอย่างหนัก เป็นต้น การตัดสินว่าผู้ใดเป็นคนวิกลจริตต้องอาศัยความเห็นทางการแพทย์เป็นหลัก คู่สมรสอีกฝ่ายจะใช้เป็นเหตุหย่าได้ต้องพิสูจน์ให้ครบองค์ประกอบของกฎหมายด้วย เช่น ระยะเวลาเกินสามปี อาการวิกลจริตหายยาก และความวิกลจริตกระทบต่อการใช้ชีวิตร่วมกันหรือทนอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้ว เป็นต้น สิ่งที่ต้องระลึกถึงเสมอ คือ เหตุหย่าที่กฎหมายกำหนดนั้นให้สิทธิ์คู่สมรสอีกฝ่ายฟ้องคดีได้ แต่จะหย่าขาดกันได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลโดยคำนึงถึงหน้าที่ของสามีภริยาตามกฎหมาย หลักการครองเรือน ความสุขของครอบครัวโดยรวม นอกเหนือจากการใช้หลักกฎหมายแล้ว

 

********************************

Advertisements

2 thoughts on “เหตุหย่าข้อ 7 คู่สมรสวิกลจริต

  1. อยากทราบว่า ถ้าศาลใช้ดุลพินิจแล้วเห็นควรให้หย่าขาดจาการเป็นสามีภรรยาได้ แล้วเรื่อง ค่าเลี้ยงดู คู่สมรส ในกรณีที่อีกฝ่ายหนึ่งวิกลจริต จนไม่สามารถจะจัดการงานได้ ฝ่ายที่ฟ้องหย่าจะต้องรับผิดชอบอย่างไร มีกำหนดระยะเวลาหรือไม่ ในเมื่อ ศาลพิจารณาให้หย่าขาดจากกันได้แล้ว

  2. ก่อนศาลพิพากษาจะคุยเรื่องค่าเลี้ยงดู ปกติคู่สมรสที่วิกลจริงจะถือว่าดูแลตัวเองไม่ได้ ผู้ปกติมักต้องรับหน้าที่จ่ายค่าเลี้ยงดูให้อีกฝ่ายที่ด้อยกว่า กำหนดระยะเวลาจ่ายค่าเลี้ยงดูนั้นต้องจ่ายจนกว่าฝ่ายนั้นจะแต่งงานใหม่แล้วหรือตกลงกันเป็นอย่างอื่นเช่น จ่ายเงินเป็นก้อนใหญ่ครั้งเดียวแล้วจบกัน เป็นต้น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s