อายุความคดีหนี้บัตรเครดิต

เวลาทวงหนี้บัตร?

เขียนโดย ลีลา LAW

 

                              สังคมไทยเจริญรุ่งเรืองเทียบเท่าสากลในหลายด้าน แม้แต่ระบบการเงิน โดยเฉพาะการใช้จ่ายของประชาชน ในอดีตการจับจ่ายใช้สอยทุกประเภทจะต้องทำด้วยเงินสดเท่านั้น บัดนี้คนไทยพัฒนาการชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรเครดิตมากขึ้นตามลำดับ กอปรกับผู้ออกบัตรซึ่งมีทั้งสถาบันการเงินขนาดใหญ่ทั้งในไทยและต่างประเทศ หรือบริษัททำธุรกิจด้านสินเชื่อ หรือห้างร้านขายปลีกขนาดใหญ่ ล้วนพยายามดึงดูดลูกค้าให้ใช้บัตรเครดิตของเขา ด้วยเงื่อนไขที่มากมูลค่าและเพิ่มความสะดวกแก่ผู้เป็นเจ้าของบัตร จึงเป็นเหตุให้มีผู้ใช้บัตรมากขึ้นทุกขณะ นั่นหมายความว่า ภาวะหนี้เสียก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน

                              เมื่อมีบัตรเครดิตแล้ว หลายท่านต้องรู้สึกสะดวกในการซื้อสินค้าและบริการ แล้วค่อยจ่ายเงินคืนทีหลังแน่นอน เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน เช่น ตกงานกะทันหัน เกิดภาวะเงินออมขาดหายไป เป็นต้น ใบแจ้งให้ชำระเงินจากผู้ออกบัตรส่งมาตามเวลาที่ตกลงกันไว้ ทำให้ท่านไม่อาจชำระเงินได้ตามกำหนด ท่านจึงกลายเป็นลูกหนี้ของผู้ออกบัตรเครดิตนั้นทันที คำถามชวนสงสัย คือ หนี้บัตรเครดิตมีอายุนานเท่าใด จึงหลุดพ้นตามกฎหมาย

                              การหลุดพ้นจากหนี้สินโดยปกติ คือ การชำระหนี้ทั้งหมด แต่ยังมีอีกวิธีหนึ่งก็อาจหมดพันธะหนี้ด้วยผลของกฎหมายได้ โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดด้วย นั่นคือ หนี้นั้นขาดอายุความ โดยเจ้าหนี้มิได้ฟ้องคดีเรียกหนี้ภายในเวลาที่กฎหมายบอกไว้ ตามคำพิพากษาฎีกาที่ 9513/2542 เป็นกรณีที่ธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตฟ้องเรียกหนี้จากการใช้บัตรของเขา เมื่อ นายบาน ลูกค้าบัตรเครดิตของ ธนาคารไทย ได้ใช้จ่ายผ่านบัตรดังกล่าวเป็นจำนวนสองแสนบาท และธนาคารไทยมีหนังสือแจ้งจำนวนหนี้ให้ชำระภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2538 แต่นายบานไม่ยอมชำระหนี้ตามกำหนดดังกล่าว จึงถูกฟ้องคดีเรียกหนี้เงินค้างนี้ โดยธนาคารไทย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2540 แต่เขาต่อสู้ว่า หนี้ครั้งนี้ขาดอายุความไปแล้ว เมื่อเรื่องขึ้นสู่ศาลฎีกาจึงมีคำพิพากษาว่า ธนาคารไทยประกอบธุรกิจให้บริการแก่ลูกค้าโดยออกบัตรเครดิตให้ลูกค้านำบัตรไปใช้แทนเงินสดในการซื้อสินค้า และ ได้ออกเงินทดรองจ่ายแทนลูกค้า จึงถือว่า ผู้ประกอบกิจการค้าซึ่งเป็นผู้รับทำการงานต่างๆให้ได้ออกเงินทดรองจ่ายแทนนายบาน จำต้องฟ้องเรียกเงินดังกล่าวคืนภายในกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/34(7) ซึ่งกำหนดว่า สิทธิเรียกร้องเงินที่ได้ออกทดรองไป มีกำหนดอายุความ สอง ปี เมื่อธนาคารไทยแจ้งยอดหนี้ส่งให้นายบานทราบในแต่ละงวดที่เรียกเก็บ และให้ถือว่าหนี้ถึงกำหนดตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ ถ้าไม่ชำระหนี้ตามกำหนดงวดใด ธนาคารไทยก็อาจบังคับสิทธิเรียกร้องสำหรับงวดนั้นได้นับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด สำหรับกรณีหนี้ของนายบานนั้น ต้องเริ่มนับอายุความสำหรับหนี้บัตรเครดิตจำนวนสองแสนบาทตั้งแต่วันที่เขาผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามกำหนดในใบแจ้งหนี้ คือ วันที่ 9 พฤษภาคม 2538 และธนาคารไทยย่อมบังคับสิทธิเรียกร้องหนี้ของตนตั้งแต่วันดังกล่าว แต่คดีนี้ธนาคารไทยได้ฟ้องคดีเรียกหนี้จากนายบานเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2540 อันเป็นระยะเวลาเกินกว่า 2 ปี คดีนี้จึงขาดอายุความไปแล้ว ทำให้ธนาคารไทยไม่อาจเรียกชำระหนี้สองแสนนี้ได้อีกต่อไป

                              แม้นายบานจะได้รับประโยชน์จากผลของกฎหมายนี้ แต่ธนาคารก็ต้องเพิ่มความรอบคอบในการติดตามหนี้ขึ้นเช่นกัน เพื่อมิให้เกิดภาวะหนี้สูญอีก ข้อควรเตือนใจของผู้มีบัตรเครดิต คือ เมื่อมีความสะดวกในการก่อหนี้ ก็พึงมีความรับผิดชอบต่อหนี้สินนั้นเช่นกัน อย่าคิดว่าเจ้าหนี้จะมองไม่เห็นลูกหนี้เช่นท่าน การรอดพ้นจากการชำระหนี้สิน อาจทำให้ท่านไม่ต้องจ่ายเงินคืน แต่สิ่งที่ท่านคาดไม่ถึงคือ การขาดเครดิตด้านการเงิน ซึ่งเป็นข้อมูลที่แต่ละธนาคารจัดเก็บรวบรวมไว้และแจ้งแก่ธนาคารอื่นให้พึงระวังลูกค้าที่มีประวัติการชำระเงินไม่ดี นั่นย่อมสร้างปัญหาต่อท่านซึ่งยิ้มอย่างผู้ชนะในวันนี้ ให้ประสบความยุ่งยากในภายหน้า การสร้างเครดิตทางการเงินที่ดี ต้องอาศัยเวลายาวนาน และจริงใจ กว่าจะมีคนยอมรับ และให้ผลที่ดียามที่ท่านต้องการใช้เครดิตวันหน้า โลกปัจจุบันนี้มิได้รับเงินสดอย่างเดียว แม้ท่านไม่มีเงินในกระเป๋าเลย ขอเพียงมีเครดิตที่ดี ก็อาจช่วยท่านได้

 

 

************************

Advertisements

One thought on “อายุความคดีหนี้บัตรเครดิต

  1. ชอบมากๆครับ ขอเก็บไปอ่านเเละส่งต่อนะครับ ผมคิดว่ามีคนอีกเยอะต้องใช้บัตรเครดิต และความรู้บัตรเครดิตก็จำเป็นมากๆครับ ขอบคุณครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s