เหตุหย่าข้อ 6 ไม่เลี้ยงดูคู่สมรสจนเดือดร้อน

                    ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1516 บัญญัติเรื่องเหตุหย่า  ข้อ 6. สามีหรือภริยไม่ให้ความช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่งตามสมควรหรือทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อการที่เป็นสามีหรือภริยากันอย่างร้ายแรงทั้งนี้ ถ้าการกระทำนั้นถึงขนาดที่อีกฝ่ายหนึ่งเดือดร้อนเกินควร ในเมื่อเอาสภาพ ฐานะ และความเป็นอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาคำนึงประกอบ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

 

(โปรดติดตามข้อต่อไป)

 

 

หมายเหตุ

 

 

               กฎหมายกำหนดหน้าที่ของสามีภริยาจดทะเบียนสมรสไว้ว่าต้องอุปการะเลี้ยงดูกัน หากฝ่ายใดไม่ทำหน้าที่ตามกฎหมาย อีกฝ่ายย่อมฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูหรือใช้เป็นเหตุฟ้องหย่าได้ ส่วนกรณีทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อกันหมายถึงทำตัวเป็นศัตรูหรือไม่เป็นมิตร โดยต้องมีความร้ายแรงอย่างมากและสร้างความเดือดร้อนเกินควรด้วย หากต้องอยู่ร่วมครอบครัวกันต่อไป ตัวอย่างเช่น ติดพนันและชอบขโมยสิ่งของในบ้านไปขายจนเกลี้ยง ขายลูกใช้หนี้เป็นขอทานหรือโสเภณี การถูกจับในคดีทางเพศที่น่าอับอายต่อสาธารณชน แอบอ้างหรือทำปลอมบัตรเครดิตของอีกฝ่ายเพื่อสร้างหนี้สินจนแทบล้มละลาย ทำร้ายร่างกายคู่สมรสเป็นอาจิณ เป็นต้น ฝ่ายที่จะฟ้องหย่าได้ต้องมิใช่ผู้ก่อเหตุและต้องพิสูจน์ให้ศาลเชื่อว่าไม่สมควรอยู่เป็นสามีภริยากันต่อไป มันจึงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลและพยานหลักฐานของผู้ฟ้องหย่าด้วย

 

**************************************

Advertisements

2 thoughts on “เหตุหย่าข้อ 6 ไม่เลี้ยงดูคู่สมรสจนเดือดร้อน

  1. ทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อกันอย่างร้ายแรง ต้องร้ายแรงสักเท่าใด และต้องคำนึงถึงระยะเวลา สักกี่ปี จึงเป็นเหตุให้ คู่สมรสอีกฝ่ายฟ้องหย่าได้ และกรณีหากฝ่ายหญิงประพฤติผิดโดยมีชายอื่น จนเป็นเหตุให้ฝ่ายชายฟ้องหย่า ฝ่ายชายจะมีสิทธิยื่นคำร้องขอต่อศาล ขอใช้สิทธิปกครองบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะแต่เพียงฝ่ายเดียวได้หรือไม่ หากปรากฏต่อศาลว่าฝ่ายชายมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีกว่าฝ่ายหญิง และฝ่ายชายจะเรียกร้องค่าเสียหายจากชายชู้ได้หรือไม่ หากมีการฟ้องหย่าเกิดขึ้น

  2. ทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อกันอย่างร้ายแรงพิจารณาตามหลักวิญญูชนซึ่งคู่สมรสพึงกระทำหรือไม่กระทำต่อกัน เช่น การไม่มีสัมพันธ์ทางเพศต่อกันโดยฝ่ายใดไม่ยินยอมโดยปราศจากเหตุผลอันควร การมีเพศสัมพันธ์ผิดธรรมชาติเช่นตบตีก่อนร่วมเพศหรือวิตถารเป็นต้น การทำตนเป็นศัตรูต่อกัน การสร้างความอับอายต่อสาธารณชนให้คู่สมรส การพาเมียน้อยออกงานเลี้ยงเดียวกับเมียหลวง การขโมยเงินหรือบัตรเครดิตไปใช้ ส่วนระยะเวลานั้นเมื่อไม่มีก.ม.กำหนดเวลาชัดเจนต้องใช้ตามหลักทั่วไป คือ พอสมควรแก่เหตุ อาจเป็น7 วันถึง1 ปีก็ได้แล้วแต่พฤติกรรมที่ใช้เป็นข้ออ้าง ส่วนสิทธิปกครองบุตรนั้น ถ้าไม่สามารถตกลงกันได้ ก็ต้องให้ศาลตัดสิน แม้แม่จะมีฐานะด้อยกว่า ถ้าเด็กยังเล็ก ศาลคำนึงถึงความสุขของเด็กจากแม่มากกว่า อาจให้พ่อจ่ายเงินค่าเลี้ยงดูเด็กและแม่เป็นคนเลี้ยงเด็กก็ได้ สิทธิเลี้ยงดูกับสิทธิปกครองบุตรนั้นไม่เหมือนกัน สิทธิปกครองบุตรศาลมักให้พ่อแม่มีอำนาจร่วมกัน นอกจากฝ่ายใดจะขอปกครองเด็กฝ่ายเดียวเพื่อความสะดวกในการให้ความยินยอมกรณีเด็กเข้าเรียนและต้องทำบางกิจกรรมที่ต้องได้รับคำอนุญาตจากผู้ปกครองก่อน กรณีคู่สมรสมีชู้ซึ่งเหตุหย่าข้ออื่น ผู้เสียหายมีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากชู้ได้แม้จะยังไม่หย่ากันก็ได้ ก.ม.ไม่ได้ห้ามไว้ คำว่าชู้นั้นหมายถึงชายหรือหญิงก็ได้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s