สูตรลับของเศรษฐี

สูตรลับของเศรษฐี

 

เขียนโดย  มณีอักษร

 

หนังสือชีวประวัติของเศรษฐีที่ประสบความสำเร็จในชีวิตจักสอดแทรกแนวคิดและประสบการณ์ให้ผู้อ่านนำไปใช้ได้ แต่มันมิใช่สูตรสำเร็จที่จะเกิดผลเดียวกันเสมอไป ผู้ใช้ต้องรู้จักประยุกต์บทเรียนเข้ากับการดำเนินชีวิต สถานภาพทางสังคม ระดับความรู้ และสิ่งแวดล้อม จึงสร้างผลลัพธ์ที่ถูกต้องหรือใกล้เคียงกับเจ้าของบทเรียนนั้นได้ หากเคยเรียนวิชาคณิตศาสตร์มาก่อน จักรู้ว่ามันมีหลายสูตรให้ใช้แก้ปัญหาตัวเลขเพื่อหาคำตอบที่ถูกต้องเดียวกันได้ขึ้นอยู่ที่ว่านักเรียนเลือกใช้สูตรเข้ากับปัญหา อุปนิสัย และถูกเวลา ก็จะพบคำตอบเหมือนกัน

ชีวิตเศรษฐีหลายท่านก็มิได้เกิดมาบนกองเงินกองทอง แต่ต้องเริ่มต้นแสวงหาเส้นทางของตัวเอง บ้างก็เริ่มต้นด้วยหนี้สินติดตัวจากการกระทำของบุพการีหรือตนเองอันเรียกกันว่า ชีวิตติดลบ หลายชีวิตกว่าจะเป็นเศรษฐีในวันนี้ได้สร้างสูตรลับพื้นฐานให้ทุกคนที่อยากเป็นเศรษฐียึดถือปฏิบัติกันสรุปได้  ดังนี้

สูตร 1  ควรเชี่ยวชาญและรู้จริงในงานที่ทำ ตั้งใจทำงานที่ชอบหรือรู้ลึกซึ้งจริง อย่าจับปลาหลายมือในเวลาเดียวกัน ตัวอย่างเช่น เรียนเป็นหมอรักษาคนได้ดี มีเกียรติยกย่องในสังคม รายได้ก็สูงและดีกว่าอาชีพอื่นอยู่แล้วเรียกว่า มีทั้งกล่องและเงินพร้อมสรรพ จะรวยเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับความขยันใช้ความรู้แลกรายได้เท่านั้น หมอบางคนอยากรวยและดังเร็วจึงสนใจเป็นเซียนพระ แต่ไม่มองให้ลึกซึ้งว่า เซียนพระคือ คนดูพระเก่งและบอกให้ผู้ซื้อเชื่อถือได้ว่า พระองค์นี้จริงหรือปลอมอย่างไร มูลค่าควรเป็นเท่าไร เขาเก่งในเส้นทางของเขาและกว่าจะมีรายได้จากการให้เช่าพระก็ขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาส บางคนศึกษาจริงจังมาตั้งแต่เด็กและเป็นเซียนพระที่คนเชื่อถือด้วยวัยเลข 4 ไปแล้ว ส่วนเซียนพระตัวปลอมก็ไม่สามารถอยู่ด้วยการหลอกลวงได้ตลอดไป หมอหรือเซียนพระก็มีสิทธิ์รวยได้เมื่อทำงานที่ชำนาญของตน

สูตร 2  รู้จักเก็บออม มาตรวัดความร่ำรวยที่จับต้องได้ คือ ตัวเลขทรัพย์สินและเงินฝาก จักเห็นว่า ทรัพย์สินและเงินฝากเกิดจากแนวคิดการเก็บออมในรูปต่างๆ เช่น ซื้อที่ดิน ทองคำ เครื่องประดับมูลค่าสูง ฝากเงินในธนาคาร เป็นต้น เศรษฐีส่วนใหญ่ล้วนเริ่มต้นด้วยวินัยการออมเป็นหลัก บางสถานการณ์เงินออมที่สะสมไว้ยังช่วยให้เขาฝ่าฟันวิกฤตสาหัสในชีวิตไปได้อย่างหวุดหวิดหรือช่วยคลี่คลายปัญหาให้เบาบางได้ยามคับขัน เศรษฐีมักสอนลูกหลานและคนอยากรวยว่า ต้องมีวินัยการออมเงิน

               สูตร 3  รายได้ต้องมีเข้าต่อเนื่อง แม้จะรู้จักออมเงิน แต่หารายได้เข้าไปเติมเงินเพิ่มพูนเงินออมหรือช่วยปรับปรุงการดำเนินชีวิตให้ดีขึ้นไม่ได้ การเป็นเศรษฐีก็ยังอยู่ห่างไกลยิ่ง เป็นที่ทราบกันดีว่า ชีวิตการทำงานของมนุษย์มีช่วงสั้นๆ เรี่ยวแรงทำงานอย่างสูงสุดไม่เกินอายุเฉลี่ย 60 ปี ช่วงเวลาทองของชีวิตในการทำมาหารายได้ปรับเปลี่ยนฐานะการเงินของมนุษย์จึงอยู่ประมาณอายุระหว่าง 22 – 60 ปี ต้องไม่ลืมว่าแต่ละคนอาจพบอุปสรรคระหว่างเส้นทางแตกต่างกัน เช่น เกิดอุบัติเหตุ ติดโรคร้าย มีความพิการกะทันหัน และอื่นๆ ส่งผลให้เวลาทำงานสั้นลงอีก เงินออมและรายได้เข้าต่อเนื่องจึงมีส่วนสัมพันธ์กันเสมอในช่วงชีวิตการทำงานของมนุษย์ หากไม่มีรายได้เข้าต่อเนื่อง ในที่สุดเงินออมต้องร่อยหรอและหมดสิ้นลง ความร่ำรวยหรือเป็นเศรษฐีเกิดขึ้นได้ด้วยการบริหารเงินออมและรายได้ให้ส่งเสริมกัน

สูตร 4  รู้จักให้เงินทำงานเพื่อเราได้ เมื่อมีเงินออมมากพอแล้ว ต้องรู้จักแบ่งไปลงทุนเพื่อสร้างผลประโยชน์งอกเงยขึ้น นอกเหนือจากการใช้แรงงานหรือปัญญาหารายได้แล้ว เช่น การซื้อทองคำ ซื้อที่ดิน ซื้อหุ้น ฝากประจำในสถาบันการเงิน และอื่นๆ ทั้งนี้การลงทุนต่างๆต้องกระทำอย่างระมัดระวังเพราะเป็นการนำเงินออมไปหาประโยชน์เพิ่มขึ้นอีกทอดหนึ่งเพื่อสะสมความมั่งคั่งต่อยอดไปอีก การลงทุนทุกประเภทเจ้าของเงินออมควรศึกษาลักษณะการลงทุนและอุปสรรคปัญหาของมันให้ถ่องแท้ มิฉะนั้น จะกลายเป็นการทำลายเงินออมของตัวเองด้วยความประมาท

สูตร 5  รู้จักใช้โอกาสที่เข้ามาหาให้เป็นประโยชน์สูงสุดด้วยวิสัยทัศน์ก้าวหน้าหรือมองเห็นอนาคตได้ หมายถึง การหยิบฉวยโอกาสที่แวะเยี่ยมเยียนเราในการหาประโยชน์เต็มที่ ไม่ปล่อยปละละเลยมัน ดังคำที่ว่า โอกาสดีมาเยือนแค่ครั้งเดียว ถ้าปล่อยลอยหายไป ถือเป็นผู้โง่เขลายิ่ง ทั้งนี้สิ่งที่ต้องเตรียมตัวไว้ก่อนคือ การเตรียมตนให้พร้อมใช้โอกาสนั้นทุกเวลา ตัวอย่างของการฉวยโอกาสดีไม่ได้เพราะจำใจ เช่น เขาประกาศรับโปรแกรมเมอร์ที่ได้ใบรับรองของวินโดว์ทุกหมวดความรู้และสร้างเว็บไซด์ได้ด้วยอัตราเงินเดือนสูงมากเพื่อปรับปรุงหน่วยงาน แต่เรารู้แค่โปรแกรมออราเคิล และไม่เคยเพิ่มเติมความรู้โปรแกรมอื่นหรือการสร้างเว็บไซด์มาก่อน ทั้งที่ตกงานอยู่และสนใจตำแหน่งงานนี้มาก ก็ฉวยโอกาสนี้ไม่ได้ ลองนึกดูว่าท่านรู้ทั้งออราเคิล วินโดว์ และสร้างเว็บไซด์ได้ จักเป็นตัวเลือกเด่นที่สุดและงานนี้ต้องเป็นของท่านแน่ มันชี้ให้เห็นว่า แม้โอกาสลอยมาอยู่เบื้องหน้า แต่หยิบฉวยไม่ได้เพราะคุณสมบัติไม่พร้อมของตัวเอง ดังนั้น การเตรียมตัวและรู้จักฉวยโอกาสดีเบื้องหน้าไว้ เป็นเรื่องสำคัญยิ่งเนื่องจากไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าโอกาสดีจะมาหาเวลาใด หากไม่รู้จักใช้โอกาสหาประโยชน์แก่ตนสูงสุด เมื่อผ่านพ้นไปแล้วก็อาจไม่หวนกลับมาให้เห็นอีกเลย จึงต้องฉวยโอกาสทุกครั้งที่พบเห็น ทั้งนี้ต้องยืนอยู่บนคุณธรรมทางสังคมด้วย เพราะคนฉวยโอกาสอย่างไร้คุณธรรม เราเรียกว่า คนเอาเปรียบที่สังคมรังเกียจ เราจึงต้องรู้จักแยกการฉวยโอกาสสองแบบนี้ให้ชัดเจนด้วย

สูตรลับทั้งห้าในการก้าวสู่ความเป็นเศรษฐีนั้น หัวใจสำคัญอยู่ที่ การรู้จักใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์สูงสุด เพราะมันนำมาซึ่งรายได้และเงินออมที่เป็นสัญลักษณ์บอกสถานภาพเศรษฐีทางสังคม หากใครสามารถใช้สูตรลับทั้งห้าได้ครบถ้วน เชื่อกันว่า สถานภาพการเงินต้องเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนเนื่องจากชีวประวัติของหลายเศรษฐีล้วนใช้สูตรเหล่านี้เป็นพื้นฐานหลักอันพิสูจน์แล้วว่า สูตรนี้ใช้แก้ไขได้หลายสถานการณ์และสร้างเศรษฐีมาหลายคนแล้ว ท่านอาจเป็นเศรษฐีคนต่อไปก็ได้ถ้ารู้จักใช้สูตรลับทั้งห้านี้อย่างมีวินัยด้วย

 

*****************************

Advertisements

6 thoughts on “สูตรลับของเศรษฐี

  1. เห็นด้วยกับข้อคิดของคุณเป็นอย่างยิ่ง โดยส่วนตัวก็ชอบหาความรู้ด้านนี้เหมือนกัน คุณช่วยแนะนำหนังสือ เกี่ยวกับเรื่องนี้ให้หน่อยได้ไหม เคยซื้อ เรื่องให้เงินทำงาน ของคนนามสกุล เอี่ยมอมรพันธ์ มาอ่าน ก็เรื่องประมาณที่คุณแนะนำ มีอีกเรื่องที่อ่าน ของ เจ้าสัว ธนินท์ เจียวนนท์ ชื่อเรื่อง ขุมทรัพย์บนดิน เรื่องนี้ท่านก็ให้ข้อคิดได้ดีมากๆ และเรื่อง ของคุณ วิกรม กรมดิษฐ์ หนังสือของท่านน่าอ่านและราคาย่อมเยาว์ มาก แต่อยากได้เกี่ยวกับ เรื่องให้เงินทำงานที่ละเอียดๆ สักเล่ม ช่วยแนะนำด้วยนะ

  2. ข้อมูลราคาถูกที่สุดในการหาความรู้ด้านการเงิน การสร้างงาน หรือการลงทุนต่างๆ อยู่ในหนังสือพิมพ์ทั่วไปเช่น เดลินิวส์ ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ และอื่นๆ มันจะมีหน้าเศรษฐกิจซึ่งมีบทความหลากหลายรวมทั้งข้อแนะนำการลงทุน วิธีเก็บออม วิธีประหยัดภาษี โดยเฉพาะนสพ.เน้นเศรษฐกิจการเงิน เราต้องเลือกอ่านและเลือกวิธีไปใช้ให้เหมาะสมกับนิสัยส่วนตัวหรือสภาพแวดล้อมของแต่ละคน ขอให้ตระหนักใจว่า วิธีสู่ความสำเร็จมีหลากหลายและไปยังจุดเดียวกัน คือ อยู่ดี กินดี มีความสุขกายสุขใจ จึงไม่จำเป็นต้องเลียนแบบเศรษฐีเหล่านั้นทั้งหมด แต่ต้องเลือกวิธีหรือสูตรให้เหมาะสมกับตนเองเป็นหลัก การดำเนินชีวิตก็คล้ายการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ที่ต้องเลือกสูตรไปใช้ให้เหมาะสมก็ได้คำตอบเดียวกัน แค่ช้าหรือเร็วเท่านั้น บางคนเลือกเลียนแบบเศรษฐีคนหนึ่ง อาจไม่ประสบความสำเร็จเหมือนเขาเพราะเรามีกำแพงความคิดหรือความกล้าน้อยกว่าเขา จึงควรเลือกวิธีให้เหมาะกับตนเป็นหลัก ส่วนหนังสือให้เงินทำงานแทนเราคือ วิธีนำเงินไปลงทุนนั้นมีเขียนหลากหลาย ควรเลือกที่เขียนอ่านเข้าใจง่าย อ่านแล้วคิดพิจารณาก่อน อย่าเชื่อทั้งหมดเพราะทุกอย่างมีเงื่อนไขหรือปัญหาสอดแทรกไว้เสมอ คนเขียนแต่ละคนอาจละเลยไม่เขียนไว้ก็ได้ ไม่มีเล่มใดเขียนได้ละเอียดครบถ้วน อ่านแล้วคิดเลือกให้เหมาะสมกับตน นั่นคือ ผู้มีปัญญาแท้จริง

  3. ขอเพิ่มเติมเล็กน้อยว่า สูตรลับเศรษฐีนี้เป็นหลักคิดและปฏิบัติของเศรษฐีชาวบาบิโลนในอดีตซึ่งมีคนนำมาเผยแพร่ในคอลัมน์หนึ่งซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากสำหรับนักอ่าน จึงนำมาเขียนเรียบเรียงเผยแพร่แบบสั้น กระชับ อ่านเข้าใจง่ายขึ้น แต่สูตรเหล่านี้ก็เป็นหลักพื้นฐานของเศรษฐีในปัจจุบันหลายคนมาแล้ว หากสังเกตชีวประวัติของเศรษฐีทั้งหลายจะมีพื้นฐานเดียวกันตามสูตรนี้ด้วย ส่วนปลีกย่อยขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลและอุปนิสัยของแต่ละคน

  4. ขอบคุณที่นำมาให้อ่านนะคะ การใช้เงินทำงาน เป็นแนวคิดที่ดี เหมือนกับใบบัว ที่กำลังพยายามทำตัวให้เป็น คนใช้เงินในการทำงาน กึ๋น บวกกะความอดทนค่ะ

  5. โอกาส คือสิ่งมีมีคุณค่า บางคนรับรู้สัมผัสได้ อีกหลายคนไม่สามารถรับความรู้สึกนั้นได้เหมือนสายลมพัดผ่านเท่านั้นเองค่ะ เราลองมาทำตัวเป็นเศรษฐี กันสักตั้งดีไหมคะ

  6. ขอก็อบไว้อ่านหน่อยนะคะ ขอบคุณที่อนุญาตนะคะ ว่าง ๆแวะทักทายกันหน่อยนร้าคร้า

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s