พักโทษ พ้นโทษ และ การเมือง

         ถาม       ความแตกต่างระหว่าง พ้นโทษ กับ พักโทษ ?

               ตอบ       คำว่า พ้นโทษ คือ การได้รับอิสรภาพจากการจำคุกตามคำพิพากษาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ส่วนคำว่า พักโทษ หมายถึง นักโทษยังมีจำนวนวันรับโทษจำคุกอยู่ แต่ได้รับอนุญาตให้อยู่นอกเรือนจำโดยมีเงื่อนไขและตามระยะเวลาจำคุกที่เหลืออยู่ นักโทษที่จะได้รับการพักโทษจากเรือนจำนั้นต้องมีคุณสมบัติตามที่กรมราชทัณฑ์กำหนด เช่น เหลือโทษจำคุก1ใน3ของโทษจริง เป็นนักโทษชั้นดีและประพฤติดี เป็นต้น เขายังเป็นนักโทษอยู่ มิใช่คนอิสระ และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขคุมประพฤติอย่างเคร่งครัด ถ้าละเมิดข้อใดข้อหนึ่งจะถูกจับกลับเข้าเรือนจำและขังตามโทษที่เหลืออยู่อีกครั้ง จุดประสงค์ของการพักโทษ คือ ให้โอกาสนักโทษปรับตัวเข้ากับสังคมนอกเรือนจำก่อนจะได้รับอิสรภาพอย่างแท้จริง

               ถาม       เมื่อนักโทษพ้นโทษแล้ว จะกลับมาเล่นการเมืองอีกได้หรือไม่ ?

               ตอบ       ตามหลักกฎหมายและรัฐธรรมนูญแล้ว นักโทษที่รับโทษจำคุกจริงในเรือนจำจะหมดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งในระยะเวลาประมาณ 5 ปี แม้จะผ่านพ้น 5 ปีแล้วได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส. ก็จะไม่มีคุณสมบัติเป็นรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลได้ ทำให้อดีตนักการเมืองคนหนึ่งซึ่งผ่านการจำคุกและอยู่ในระหว่างพักโทษประกาศตนไม่เล่นการเมืองอีกเพราะเขาเล่นไม่ได้ตามหลักกฎหมาย

               ถาม       เงื่อนไขคุมประพฤติ คือ อะไร ?

               ตอบ       เจ้าหน้าที่เรือนจำจะกำหนดเงื่อนไขให้นักโทษปฏิบัติเมื่ออยู่นอกเรือนจำเป็นข้อๆ แล้วแต่จะเห็นสมควร เช่น การรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่คุมประพฤติเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน กำหนดการย้ายสถานที่อยู่ ข้อห้ามเข้าบางสถานที่ การปฏิบัติตนว่าสำนึกผิดต่อสาธารณชน ห้ามพูดคุยเรื่องใด เจ้าหน้าที่จะเยี่ยมดูสภาพของนักโทษในเคหสถานทุกเวลา ห้ามดื่มสุรายาเสพย์ติด และอื่นๆ ดังนั้น จึงไม่แปลกที่นักโทษซึ่งได้รับการสัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชนด้วยคำถามว่า สำนึกผิดในสิ่งที่กระทำไปหรือไม่ เขาจะต้องใช้คำตอบเดียวกัน คือ เขาสำนึกผิดแล้ว เนื่องจากถ้าเขาตอบว่า เฉยๆหรือความหมายเดียวกันหรือไม่ตอบ จักถือเป็นการละเมิดเงื่อนไขคุมประพฤติทันทีและต้องกลับเข้าคุก ทั้งที่ในอดีตนักโทษคนนี้เคยหลบหนีคำพิพากษาจำคุกของศาลนานหลายปี บางคนจำหน้าของเขาได้จึงแจ้งตำรวจให้ไปจับแล้วส่งเข้าเรือนจำจนถึงวันพักโทษของเขา ดังนั้น เขาจะมีจิตสำนึกจริงหรือไม่ มิอาจตรวจสอบได้ชัด แต่ต้องตอบเพื่อมิให้ขัดต่อเงื่อนไข

 

********************************

Advertisements

3 thoughts on “พักโทษ พ้นโทษ และ การเมือง

  1. อยากทราบว่า ”นักโทษชั้นดี” มีความประพฤติดีใช้อะไรเป็นเกณท์ในการตัดสิน อย่างนักโทษบางคนมีความรู้ดี เช่นเป็นแพทย์ แล้วเกิดกระทำผิดต้องติดคุก ใช้เกณท์การตัดสิน ว่าเป็นนักโทษชั้นดี เกณท์เดียวกันกับนักโทษที่เป็นนักการเมืองหรือเปล่า เพราะเห็นว่าอดีตนักการเมืองที่จะได้รับการพักโทษ ได้รับโทษ เพียงไม่นาน ก็ถือเป็นนักโทษชั้นดีแล้ว จึงอยากทราบว่านักโทษชั้นดี ใช้เกณท์อะไรมาตัดสิน ว่ามีความประพฤติดี

  2. เมื่อเข้าไปอยู่ในเรือนจำหรือคุก นักโทษจะเท่าเทียมกันหมด การตัดสินนักโทษชั้นดีมีระเบียบกำหนดไว้ ไม่เกี่ยวกับความรู้ติดตัวของนักโทษ มักขึ้นอยู่กับความประพฤติของนักโทษแต่ละคนเมื่ออยู่ในคุกเป็นหลัก ไม่ทะเลาะกับใคร ไม่ลักขโมยกัน ไม่ดื้อดึงกับผู้คุม ทำตัวเป็นประโยชน์แก่เพื่อนนักโทษหรือผู้คุม ในทางกลับกันก็อาจมีเรื่องแอบแฝงไม่ดีนักเมื่อนักโทษบางคนหรือญาตินักโทษอาจวิ่งเต้นเพื่อเลื่อนชั้นนักโทษไปอยู่ในหมวดนักโทษชั้นดีก็ได้(เป็นที่รู้กันอยู่) ในระเบียบยังมีเรื่องกำหนดเวลาจำคุกระยะหนึ่งมาเกี่ยวข้องด้วยจึงมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอเลื่อนชั้น จึงอาจเคยเห็นนักโทษจำคุกแค่ 1 ปีก็ได้รับพักโทษหรือปล่อยตัวจากคุกได้ ทั้งที่เป็นคดีฆ่าคนตายก็ตาม อย่าลืมว่า ทุกปีจะมีการอภัยโทษ แม้จะเป็นนักฆ่าต่อเนื่องหรือทุจริตต่อบ้านเมืองมูลค่าหลายพันล้านบาทก็ได้ลดโทษจำคุกทุกปีๆ บางคนจำคุกไม่ถึงปีก็อาจถูกปล่อยตัวกันแล้ว

  3. ขอเพิ่มเติมว่า กรณีนักโทษมีความรู้พิเศษ เช่น แพทย์ นักคอมพ์ ครู เป็นต้น เรามักเห็นว่านักโทษประเภทนี้จะถูกกำหนดงานในเรือนจำเพื่อให้พวกเขาใช้ความรู้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนนักโทษ โดยให้ไปดูแลรักษาสุขภาพ สอนหนังสือ สอนงานคอมพ์ แล้วใช้การทำงานนั้นเป็นผลงานด้านความประพฤติหรือการทำประโยชน์แก่เพื่อนนักโทษและเรือนจำซึ่งส่งผลไปเป็นคะแนนที่ใช้ตัดสินชั้นนักโทษด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s