เด็กกำพร้า ภาคบังคับ

กำพร้า ภาคบังคับ

 

เขียนโดย  ลูกแก้ว

 

ข่าวหนึ่งในหนังสือพิมพ์ของสหรัฐเปิดเผยการค้าเด็กในจีนโดยอาศัยกฎเหล็กที่บังคับให้แต่ละครอบครัวคนจีนมีลูกเพียงหนึ่งคน มันอ่านแล้วสะเทือนใจยิ่งเมื่อเด็กถูกพรากจากอกแม่ขณะนอนดูดนมอย่างสุขสบายในครอบครัวเกษตรกรด้วยข้อหาขัดนโยบายครอบครัวของประเทศจีน นักข่าวเปิดเผยว่า ครอบครัวเกษตรกรในชนบทของจีนมีข้อยกเว้นให้อย่างหนึ่งกรณีลูกคนแรกเป็นหญิง อนุญาตให้คลอดลูกได้อีกหนึ่งคน ถ้าเป็นลูกชายแล้ว จะมีลูกอีกไม่ได้ ถ้าฝ่าฝืนจะต้องเสียค่าปรับรายคนที่สูงมาก แม้ครอบครัวนั้นจะมีฐานะการเงินที่ดีหรือทำเกษตรกรได้ดีก็ตาม หลายครอบครัวที่อยู่ห่างไกลไม่ค่อยสนใจกฎเหล็กของรัฐจึงคลอดลูกตามที่ต้องการ ส่วนหนึ่งก็เพื่อเป็นแรงงานในไร่นาหรือสวนของเขาหรือเป็นครอบครัวที่อบอุ่น พวกเขาที่ตัดสินใจมีลูกเพิ่มขึ้นโดยกล้าขัดนโยบายรัฐเหตุผลส่วนหนึ่งคือ สถานภาพการทำเกษตรดีและเชื่อว่าเลี้ยงลูกได้แน่นอน สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเงาร้ายสำหรับพวกเขา คือ การทำมาค้าขายเด็กของเจ้าหน้าที่จีน

เป็นที่ทราบกันดีว่าครอบครัวเกษตรกรจีนนั้นมีวิถีชีวิตชนบททั่วไปอย่างที่เห็นกันในไทย การเลี้ยงเด็กสายเลือดของพวกเขาไม่มีวันอดข้าวอดน้ำอย่างแน่นอน เพราะผืนดินผลิตข้าวป้อนปากท้องของเขาอยู่ ยิ่งการทำมาค้าขายของรัฐส่งผลิตผลการเกษตรออกไปได้มาก ทำให้เขามีรายได้มากพอจะเลี้ยงเด็กเกินหนึ่งคนได้ แต่ประเทศจีนในสายตาของชาติตะวันตกแสดงภาพความยากจนของเด็กออกไปมาก อีกทั้งจีนมีกติกาขอรับเด็กจีนไปเป็นบุตรบุญธรรมง่ายกว่าหลายชาติ ชาวตะวันตกที่มีใจอารีจึงสนใจอยากให้ชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นแก่เด็กกำพร้าสัญชาติจีน ค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้เจ้าหน้าที่จีนในการรับเด็กไปเลี้ยงดูที่ต่างประเทศโดยชาวต่างชาติหรือเรียกสั้นๆว่า ค่าตัวเด็กมีมูลค่า 120,000 บาทต่อคน ถ้ารวมเงินค่าน้ำชาให้เจ้าหน้าที่เป็นการส่วนตัวเพื่อให้ขั้นตอนผ่านลุล่วงได้เร็วอีกก็ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นอีกมาก ดังนั้น เมื่อชาวตะวันตกไม่นิยมการทำละเมิดมนุษยธรรมในการพรากเด็กไปจากครอบครัวแม้จะเป็นคนยากจนก็ตาม เจ้าหน้าที่จีนจึงคิดวิธีน่ารังเกียจขึ้น คือ การเอาเด็กไปจากครอบครัวด้วยข้ออ้างว่ามีลูกเกินหนึ่งคนแล้วนำไปอยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า นับแต่วันนั้นเป็นต้นมาเด็กที่เคยมีพ่อแม่ครบถ้วนจะถูกบังคับให้กลายสภาพเป็นเด็กกำพร้าเพื่อรอให้คนต่างชาติมาเลือกรับไปอุปการะนอกแผ่นดินเกิดและห่างไกลครอบครัวแท้จริง

ตัวอย่างครอบครัวที่ตกเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ของสหรัฐเป็นครอบครัวเกษตรกรรมซึ่งลูกคนที่สามซึ่งเป็นหญิงถูกเจ้าหน้าที่จีนเอาเด็กหญิงวัยสี่เดือนไปจากอกแม่ขณะนอนดูดนมในเวลากลางคืนด้วยข้ออ้างว่าพวกเขาทำละเมิดกฎของรัฐบาล ทั้งที่ครอบครัวนี้อยู่ในหมู่บ้านที่เข้าถึงค่อนข้างยากมาก ต้องใช้รถสลับม้าข้ามหุบเขาจึงสามารถไปถึงหมู่บ้านนี้ได้ แต่เจ้าหน้าที่ยังดั้นด้นเข้าไปเอาลูกของพวกเขาเข้าสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเพื่อแลกกับผลประโยชน์ดังที่กล่าวไว้ ขณะที่พ่อแม่เด็กยืนยันว่าสามารถเลี้ยงเด็กให้เติบโตเป็นชาวเกษตรกรที่จะรับช่วงดูแลผืนนาไร่ของพวกเขา ณ วันที่เขียนข่าวพวกเขาไม่สามารถติดต่อกับลูกได้เลย นอกจากนั้นยังมีประกาศของรัฐพร้อมภาพเด็กว่าพร้อมจะให้ผู้มีใจเมตตารับไปอุปการะโดยอ้างว่าเด็กเหล่านี้เป็นเด็กกำพร้า มันจึงเกิดคำถามขึ้นว่า เด็กที่ชาวต่างชาติรับอุปการะไว้โดยผ่านองค์กรเอกชนจีนหรือหน่วยงานรัฐอย่างถูกกฎหมายนั้นเป็นเด็กกำพร้าแท้จริงหรือถูกบังคับให้กำพร้าอันเป็นการขัดต่อหลักมนุษยชนอย่างชัดเจนในการพรากแม่ลูกไปจากครอบครัวแท้จริงเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าของผู้กระทำเรื่องนี้โดยอาศัยข้อกฎหมายในประเทศทำร้ายร่างกายและจิตใจของคนจีนด้วยกัน

ถ้าพ่อแม่ลูกอยู่ในครอบครัวเดียวกัน แม้จะยากจนหรือมีชีวิตเกษตรกร ย่อมมีความสุขตามแบบฉบับชาวเกษตรกรรม มิควรที่จะวางบรรทัดฐานชีวิตคนเมืองให้กับพวกเขาแล้วตัดสินว่า การเป็นเกษตรกรเป็นชีวิตน่าเวทนาที่ต้องรับการอุปการะจากผู้อื่นหรือจากคนเมือง แต่มันคือวิถีชีวิตของเขา เป็นสไตล์ความสุขของพวกเขา เด็กที่เกิดในครอบครัวเกษตรกรมิใช่จะไร้ความสุขตามมุมมองของคนเมืองศิวิไลซ์ มันเป็นความสุขตามธรรมชาติแสนบริสุทธิ์ที่แตกต่างจากการตกแต่งความสุขแบบคนเมือง ถ้าเด็กเกิดในครอบครัวเกษตรกรก็ควรได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่แท้จริงจนเติบใหญ่และมีโอกาสเลือกเส้นทางชีวิตให้ตัวเอง มิใช่เจ้าหน้าที่รัฐเลือกเส้นทางชีวิตให้เด็กทารกโดยมีผลประโยชน์ส่วนตัวแอบแฝงและไม่คำนึงถึงความรักที่แม่มีให้ลูกสายเลือดของเธอมากกว่าคนมิใช่แม่อย่างแน่นอน การอ้างข้อกฎหมายเพื่อปกปิดการรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่จีนเป็นการกระทำน่าอับอาย เป็นการสร้างบาปกรรมแก่ตน ทำลายสายสัมพันธ์งดงามระหว่างแม่ลูก และถือได้ว่า การค้าเด็กจีนเพื่อให้คนต่างชาติรับไปอุปการะในต่างแดนด้วยการบังคับให้เป็นกำพร้าเทียม ผิดต่อหลักมนุษยธรรมและขัดต่อกฎหมายการค้ามนุษย์ของสหประชาชาติ การพรากแม่ลูกออกจากกันเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนที่เจ้าหน้าที่จีนกระทำไว้กับครอบครัวใดก็ตาม ตามหลักพุทธศาสนาถือเป็นบาปมหันต์เพราะเด็กทารกนั้นควรอยู่ภายใต้การดูแลของแม่ด้วยความรักต้องกลายสภาพเป็นเด็กกำพร้าในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าซึ่งขาดการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึงและต้องแย่งกิน แย่งใช้ กับเด็กคนอื่น มันเป็นการทำลายความผาสุกที่เด็กพึงมี พึงได้ จากครอบครัวแท้จริง เท่ากับพรากชีวิตของเด็กไป เงินร้อนที่เจ้าหน้าที่จีนได้รับไว้จะไม่มีวันอยู่กับเขาหรือเธอได้นานและการชดใช้บาปนั้นมิได้มีแค่ผู้กระทำ แต่ยังตกทอดไปยังผู้สืบสกุลของพวกเขาซึ่งอาจต้องพบสภาพไร้ผู้สืบสกุลเสมือนความทุกข์ที่เขาหรือเธอก่อไว้กับครอบครัวอื่นด้วยการพรากลูกไปจากอกแม่หรือครอบครัวอันอบอุ่น ก่อนจะสร้างเด็กกำพร้าเทียม ขอให้คำนึงถึงบาปกรรมที่จะก่อให้มากด้วยเพราะสมัยนี้การสนองกรรมเกิดขึ้นเร็วตามยุคสมัยไซเบอร์แล้ว หวังอย่างยิ่งให้โจรขโมยเด็กในไทยควรคิดถึงหัวอกแม่ สภาพจิตใจหรือชีวิตเด็ก และครอบครัวของเด็ก มิฉะนั้น บาปกรรมที่สร้างไว้จะลดทอนวันสบายๆจากการใช้เงินร้อนค่าตัวเด็กลงจนถึงวันที่โจรจะเหลือเพียงลมหายใจสุดท้ายที่เดียวดายเพราะขาดไร้ทายาทหรือถูกทายาททอดทิ้งอันเป็นการสนองกรรมที่เขาหรือเธอก่อไว้ตามคำแช่งด่าของครอบครัวเด็กที่สวดมนต์แช่งโจรทุกวันเมื่อเขาหรือเธอขโมยลูกที่เป็นแก้วตาดวงใจไป การสาปแช่งทุกวันให้คนหนึ่งคนใดต้องรับกรรมที่ก่อไว้เป็นการรวมพลังจิตที่มุ่งมั่น มักเกิดขึ้นจริงโดยที่ผู้พูดหรือตั้งจิตสาปแช่งอาจไม่มีโอกาสเห็นผลลัพธ์นั้น แต่โจรได้รับและสัมผัสเองอย่างแน่นอน แม้วันนั้นจะคิดได้ว่านี่เป็นกรรม แต่ชีวิตเด็กก็หายสูญไปจากครอบครัวแท้จริงถาวรแล้ว ส่วนพ่อแม่เด็กต้องจมอยู่กับความทุกข์ที่ลูกถูกโจรขโมยไปและรอคอยอย่างไม่สิ้นสุด การกระทำของโจรขโมยเด็กนั้นทำลายพ่อแม่ ทำลายเด็ก สุดท้ายก็ทำลายตัวเองและครอบครัวด้วย เหตุไฉนจึงอยากเป็นโจรลักเด็ก ?

 

**************************

Advertisements

One thought on “เด็กกำพร้า ภาคบังคับ

  1. อ่านแล้ว น่าสงสาร เด็กๆ ที่ต้องถูกพราก ไปจากครอบครัว ถึงแม้ พวกเขาจะยากจน แต่ก็พอ จะมีกินมีใช้ ตามอัตภาพ มนุษย์ เราไม่น่าเห็นแก่เงิน ทองนอกกาย จนเกิดการค้าเด็กข้ามชาติ เกิดขึ้น ประเทศจีน เป็นประเทศเผด็จการ คอมมิวนิสต์ คงยากที่ประชาชน ผู้ยากไร้ จะดำเนินการฟ้องร้อง ให้ได้สิทธิ เลี้ยงดูบุตร กลับคืนมา เพราะผู้มีอำนาจ ก็คงต้องอ้างกฏหมาย ซึ่ง ห้ามมีลูกเกิน หนึ่งคน ใช้บังคับ จนประชาชนผู้ยากไร้ไม่มีสิทธิโต้แย้งได้เลย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s