ครู นักเรียน และการลงโทษ

               ถาม     ครูตีนักเรียนผิดกฎหมายหรือไม่ ?

            ตอบ     ครูหรืออาจารย์ในสถาบันการศึกษามีความเข้าใจคลาดเคลื่อนมานานว่า ครูมีสิทธิ์ตีนักเรียนเมื่อต้องการลงโทษเด็ก และยังมีระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้ครูตีนักเรียนได้ในหัวข้อการลงโทษนักเรียน เมื่อพิจารณาตามหลักกฎหมายและรัฐธรรมนูญไทยรับรองสิทธิเสรีภาพในร่างกายของบุคคลไม่ว่าจะเป็นชาย หญิง หรือเด็ก อีกทั้งยังมีกฎหมายอาญากำหนดบทลงโทษการทำร้ายร่างกายบุคคลไว้ ส่วนกฎหมายแพ่งให้เรียกค่าเสียหายเมื่อถูกทำละเมิดร่างกายได้ ขณะที่กฎระเบียบของกระทรวงฯยังไม่ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายต่างๆทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า ครูมีสิทธิ์ตีทำร้ายเด็กได้ด้วยข้ออ้างว่า เพื่อสั่งสอน ขณะที่ชาวโลกได้เปลี่ยนระบบลงโทษเด็กไปจากการตีให้บาดเจ็บหรือเข็ดหลาบสู่ระบบตัดคะแนนหรือวิธีที่ไม่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพทางร่างกายของเด็กแล้ว ครูหรืออาจารย์สัญชาติไทยยังติดอยู่กับระบบส่งเสริมการตอบโต้ด้วยความรุนแรงอยู่ ดังนั้น ณ ยุคไซเบอร์นี้ การตีนักเรียนด้วยวัตถุใดหรือด้วยมือให้เด็กบาดเจ็บไม่ว่าจะรุนแรงหรือน้อยเพียงใด ล้วนถือเป็นความผิดกฎหมายอาญาและขัดต่อรัฐธรรมนูญที่คุ้มครองสิทธิทางร่างกายมิให้ผู้ใดทำละเมิดได้

            ถาม     นักเรียนมีสิทธิ์ฟ้องคดีเอาผิดกับครูที่ตีเขาได้หรือไม่ ?

            ตอบ     เมื่อไม่มีกฎหมายให้อำนาจครูตีเด็กโดยหวายหรือไม้เรียวหรือเข็มขัดหนังหรือท่อนเหล็กหรือจับหัวโขกกระดาน ผู้ปกครองของนักเรียนมีอำนาจแจ้งความดำเนินคดีฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นคดีอาญาได้ ส่วนโทษของครูนั้นขึ้นอยู่กับวิธีทำร้ายว่าทารุณเพียงใด ลักษณะบาดแผล ผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของผู้เสียหาย ศาลจะใช้ประกอบกับดุลพินิจลงโทษผู้กระทำความผิด นอกจากนั้น ผู้ปกครองยังมีสิทธิ์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากครูและโรงเรียนที่เป็นนายจ้างของครู

            ถาม     ทำอย่างไรให้ครูใช้วิธีอื่นลงโทษ นอกจากการตีเด็ก ?

            ตอบ     การปรับเปลี่ยนทัศนคติและความเชื่อของครูกับนักเรียนให้เข้ากับกฎหมายในปัจจุบันที่คุ้มครองผู้ใหญ่และเด็กอย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้งการตีเป็นการส่งเสริมให้เด็กนิยมความรุนแรงโดยตรงและเป็นการแสดงอำนาจระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก มิใช่การใช้เหตุผลพูดคุยกัน กฎเรื่องการลงโทษของกระทรวงศึกษาธิการควรยกเลิกการโบยตีด้วยหวายหรือไม้บรรทัดได้แล้วเพราะขัดต่อกฎหมาย ทำให้ครูหลายคนต้องโทษคดีอาญาเพราะความหลงผิดว่ามีสิทธิทำได้ ทั้งที่การตีกระทำต่อร่างกายของเด็กจัดเป็นการทำร้ายร่างกายอันผิดต่อกฎหมายอาญาและมีโทษจำคุกด้วย หากกระทรวงฯต้องการให้การตีเด็กทำได้โดยชอบ ก็ควรแก้ไขกฎหมายให้คุ้มครองครูเพื่อจะไม่ต้องรับโทษอาญาเหมือนที่กฎหมายของหมอคุ้มครองการฉีดยา การผ่าตัด คนไข้ซึ่งกระทำเพื่อการรักษาอาการป่วยเจ็บ มิใช่การทำร้ายร่างกาย

            ถาม     การลงโทษด้วยการตียังมีใช้ในสังคมโลกอยู่หรือไม่ ?

            ตอบ     ประเทศที่ไม่คุ้มครองสิทธิในร่างกายของคนก็ยังมีใช้กันอยู่บ้าง ณ ปัจจุบันนี้กฎหมายสูงสุดของหลายประเทศจะให้ความคุ้มครองสิทธิในร่างกายของประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน ทำให้หลายประเทศที่เจริญทางจิตวิญญาณเปลี่ยนแปลงวิธีลงโทษจากการตีทำร้ายร่างกายเด็กไปสู่วิธีอื่นที่เหมาะสมและช่วยลดความรุนแรงทางสังคมลง อาทิเช่น การตัดคะแนนความประพฤติ การตักเตือนเด็กด้วยวาจาหรือหนังสือ การยืนนอกห้อง การเขียนรายงานหรือคัดลายมือ การรายงานต่อผู้ปกครอง เป็นต้น ญี่ปุ่น จีน สหรัฐ อังกฤษ และชาติยุโรปอื่น ไม่มีการตีเด็กด้วยไม้เรียวหรือท่อนไม้หรือไม้บรรทัดเหล็กกันมานานแล้ว แต่ไทยยังใช้ระบบลงโทษด้วยการตีอยู่ในโรงเรียนของรัฐหรือของเอกชนบางแห่ง มันบ่งบอกชัดว่า โรงเรียนไทยยังไม่พัฒนาตัวเองให้เข้ากับระบบกฎหมายเยี่ยงอารยประเทศอื่น เด็กไทยยังถูกกดขี่ ข่มขู่ และกระทำอย่างไม่เป็นธรรมอยู่ในโรงเรียนไทยอยู่ สิ่งที่ได้รับหลังจากเด็กถูกทำทารุณหนัก คือ สภาพจิตใจที่แย่และทัศนคติเลวร้ายต่อผู้อื่น อันอาจส่งผลให้เปลี่ยนตัวเองไปสร้างปัญหาให้สังคมภายหลังก็ได้ หากเจอผู้ใหญ่ที่มีอำนาจช่วยปกป้องคนผิดหรือสถาบันแล้วมุ่งทำลายล้างเด็กให้ย่อยยับเพื่อแก้แค้นที่เปิดเผยความเลวร้ายนี้ มันจักกลายเป็นแผลเป็นในหัวใจของเด็กต่อระบบการศึกษาของคนไทยวันนี้

**************************

Advertisements

32 thoughts on “ครู นักเรียน และการลงโทษ

 1. เด็กด่าครู และทำอันตรายแก่เพื่อนเกือบถึงชิวิต และทำความเสียหายภายในโรงเรียนทั้งน้ำดื่มส่วนร่วมของโรงเรียน สมควรโดนทำโทษหรือไม่ จากครูไม่กล้าตี

  1. การลงโทษของครูต้องอยู่ภายใต้ก.ม.อาญาที่ใช้บังคับกับคนไทยโดยไม่แบ่งแยก ครูไม่มีใบอนุญาตพิเศษให้ตีเด็กได้ การตีถือเป็นการทำร้ายร่างกายผู้อื่นตามก.ม.ต้องถูกลงโทษอาญาเท่าเทียมกับชาวบ้าน แต่การลงโทษด้านการศึกษานั้นมีหลายแบบ เช่น ตัดคะแนน ว่ากล่าวตักเตือนด้วยหนังสือ แจ้งผู้ปกครองรับทราบ นี่เป็นหลักลงโทษสากลที่ทำกันทั่วโลกและไทยก็รับมาใช้แล้วด้วย หากทำรุนแรงมากๆก็สามารถแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจให้ทำตามขั้นตอนคดีได้ แต่ครูไม่ควรเสี่ยงเอาตัวเข้าคุกด้วยการตีเด็กซึ่งส่งผลต่อกายและจิตใจของเด็ก ไม่คุ้มค่าแน่นอน

 2. ยุคนี้การตีเด็กแล้วอ้างว่าทำเพื่อสั่งสอนเด็กนั้นใช้ไม่ได้เพราะหลักวิทยาศาสตร์ทางจิตยืนยันแล้วว่า ไม่ส่งผลดีต่อกายหรือใจของเด็กเลย มันเป็นความเชื่อเก่าๆที่ถูกหักล้างด้วยวิทยาศาสตร์ไปแล้ว ทำให้ทั่วโลกยึดหลักใหม่ด้วยวิธีลงโทษที่ไม่กระทำต่อกายโดยตรง แต่ใช้การตัดคะแนน การทำทัณฑ์บนที่จะส่งผลต่อการต้องถูกไล่ออกให้ผู้ปกครองรับทราบและช่วยดูแลเด็กอบรมให้ดีขึ้น เป็นต้น เพราะมีก.ม.คุ้มครองเด็กและรธน.คุ้มครองเสรีภาพสิทธิในร่างกายเด็กเท่าเทียมกับผู้ใหญ่ อีกทั้งไม่ส่งเสริมให้ผู้ใหญ่ใช้อำนาจหรือพละกำลังทำร้ายเด็กด้วยสารพัดข้ออ้างอีกต่อไป

 3. ผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่า เด็กที่ถูกตีโดยครูไม่ว่าจะถูกแกล้งหรือทำโทษจริงๆก็ตาม ล้วนส่งผลให้เด็กเติบโตขึ้นแล้วไปรังแกผู้ด้อยกำลังกว่าตนเพราะชื่นชมกับการใช้กำลังของครูที่ทำต่อเด็กอย่างเขาที่ต่อต้านครูไม่ได้ จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ฝ่ายวิชาชีพครูต้องเลี่ยงเหตุผลนี้ในการสร้างนักเลงบ้ากำลังขึ้นมาอีกคนโดยฝีมือครูเอง ทั้งที่เพื่อลดเด็กที่ชื่นชมแนวคิดใช้พละกำลังข่มเหงผู้ด้อยกว่า จึงต้องเริ่มต้นที่ครูด้วย ครูยุคใหม่จึงต้องปรับแนวคิดการลงโทษให้เข้ายุคสมัยด้วย ครูฝรั่งเจอปัญหาเด็กเกเรรุนแรงกว่าครูไทย แต่ไม่มีข่าวการใช้ตีหรือทำร้ายเด็ก นักเรียนฝรั่งก็อยู่ร่วมกับครูได้กลายเป็นเด็กดีได้ โดยไม่ต้องพึ่งไม้เรียว นี่เป็นบทพิสูจน์

 4. ชีวิตครูดีๆมีค่ากว่าเด็กเกเรคนหนึ่ง ถ้าอยากลงโทษเด็กเกเรเพื่อสั่งสอนก็ควรเลือกที่ไม่ทำลายตัวเอง แต่ใช้วิธีสอนสิ่งดีๆแล้วทำทัณฑ์บนไว้ หรือ ตัดคะแนนความประพฤติของเขา เพราะถ้าคะแนนลดเหลือเท่าเกณฑ์ต้องซ้ำชั้น อย่าลืมแจ้งผู้ปกครองอย่างเป็นทางการ เชื่อว่าจะส่งผลต่อการปรับปรุงตัวเด็กโดยฝ่ายผู้ปกครองร่วมมือด้วย น่าจะดีด้วยกันทั้งสองฝ่าย คือ ให้โอกาสเด็ก ถ้าไม่ปรับแก็ก็ต้องออกจากร.ร.ตามระเบียบ สิ่งสำคัญคือ ครูต้องลงโทษด้วยใจสุจริต จึงมีค่าต่ออนาคตของเด็ก

  1. หากเด็กออกจากโรงเรียนแล้วจะให้ไปไหน ก็ต้องไปเข้าโรงเ้รียนอื่นอีกใช่หรือไม่ และหากเกิดปัญหาขึ้นอีกภายใต้การให้โอกาสและการทำงานอย่างสุขุมรอบคอบ สมควรทำอย่างไร หรือจะให้ตัดหางปล่อยวัดอย่างนั้นหรือ คุณแน่ใจหรือว่าการกระทำการตามแนวคิดตะวันตกหรือหลักสากลนิยมจะสามารถแก้ปัญหาได้สมบูรณ์ คุณไม่นึกจะใช้ประเพณีหรือวัฒนธรรมของคนไทยบ้างหรือ เชื่อว่าการลงโทษของครูที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครู เป็นการลงโทษโดยปราศจากอคติและเป็นไปเพื่ออบรมสั่งสอนสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่นักเรียน ท่านเคยนึกบ้างไหมว่าสังคมไทยที่อ่อนแอ ไม่มีใครฟังใครในวันนี้น่าจะมีผลมาจากการศึกษาด้วย การลงโทษเป็นเพียงส่วนประกอบเล็กๆ ในการศึกษา แต่เป็นหัวใจที่สำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยเป็นบรรทัดฐานทางสังคมภายในโรงเรียน ท่านคิดว่าการนำเอากฎหมายเพียงอย่างเดียวมาแก้ปัญญาจะสำเร็จและส่งผลดีต่อการพัฒนาผู้เรียน ผมว่ายาก และหากมีการใช้จริงก็ควรเป็นกรณีที่รุนแรงเกินกว่าเหตุและเหมาะสมกับวัยเท่านั้น

   1. ครูที่ได้รับการเชิดชูเป็นครูไทยดีเด่นยุคใหม่นั้น ไม่นิยมการตีเด็กเพื่อลงโทษกันแล้ว แสดงว่าครูกลุ่มนี้มีทัศนคติใหม่และประยุกต์ทุกอย่างของความเป็นครูด้วยจิตวิญญาณและความรู้ด้านจิตวิทยาไปใช้แทนการลงโทษ เด็กจึงรักและเทิดทูนกันได้ไม่กระดากปาก สังเกตได้ว่าครูที่นิยมการตีเด็ก ไม่เคยได้รับเกียรติบัตรว่าใช้ไม้เรียวสร้างคนดีสู่สังคมเลย ทำไม ? ถ้าไม้เรียวสร้างคนดีสู่สากลโลกได้ ทำไมจึงไม่ยกย่องกัน เขาทำดีนะ ปกติกว่าจะถึงระดับไล่ออกจากร.ร.นั้น หมายความว่าครูหมดทางเยียวยาเด็กหรือครอบครัวไม่ร่วมมือกับครูแก้ไขเด็ก ทำให้งานสอนเด็กให้เป็นคนดีจึงล้มเหลว ครูไม่ใช่ผู้รับภาระสร้างคนดีฝ่ายเดียวสำหรับแนวคิดยุคนี้กันแล้ว ถ้าสุดทางแก้ไขแล้ว ก็หมดหน้าที่ของครูร.ร.นี้ บางทีร.ร.อื่นอาจมีวิธีแก้ไขที่ดีกว่าก็ได้ ครูยุคนี้ต้องปรับตัวมากกับกติกาใหม่ๆของสากลโลก หน้าที่ของครูคือสั่งสอนเด็กให้เป็นคนดี แต่มิใช่ลงโทษเด็กให้เป็นคนดี การเรียนรู้คือการสร้างคนดี มิใช่การตีทำร้ายให้เจ็บปวดอับอายใช้สร้างคนดีกัน ครูไทยวันนี้จึงมีภาระหนักอึ้งในการสอนเด็กไทยให้เรียนดี วินัยดี ภายใต้ขอบของก.ม.สมัยใหม่ โดยอาจประยุกต์ใช้วัฒนธรรมประเพณีพื้นถิ่นก็ได้ แต่เชื่อว่าพื้นถิ่นหรือพ่อแม่ที่ไหนคงไม่นิยมให้ใช้ไม้เรียวตีลูกของเขาแล้วอ้างสร้างคนดีให้ครอบครัวของเขาหรอก ถ้าจะให้ตีสั่งสอนกันได้โดยไม่ขัดต่อยุคนี้คงต้องไปคุยกับสิทธิมนุษยชนและรัฐบาลตัวแทนปชช.เพื่อใส่ ครูตีเด็กเพื่อสั่งสอน เป็นข้อยกเว้นในก.ม.ทุกเรื่อง จะได้สบายใจกันและอ้างว่าเป็นประเพณีพื้นถิ่นของไทยก็ได้ โลกวันนี้มีกฎระเบียบชัดเจนขึ้น ประเพณีที่คลุมเครือ ถ้าปรับให้เข้ากับก.ม.ก็อยู่ร่วมกันได้

   2. กฎหมายเป็นกรอบให้ครูรู้ขอบเขตที่ทำได้ต่อเด็กนักเรียนและผู้ปกครองยอมรับสิ่งนั้นได้ ก.ม.ไม่ใช่วิชาสั่งสอนเด็ก แต่เป็นกรอบให้ครูรู้ว่าทำได้แค่ไหน และก.ม.บังคับเด็ก ผู้ใหญ่ ต้องอยู่ร่วมกันในกรอบนี้ ถ้านักเรียนตีครู ก็ต้องรับโทษเดียวกับครูตีนักเรียน นี่เป็นการเตือนครูและนักเรียนว่า มีขอบเขตทำได้แค่ไหน ทำไมนักเรียนไปตีครูบ้าง ? ก็เพราะจิตสำนึกที่พ่อแม่ปลูกฝังหรือสังคมตีกรอบไว้ว่า นักเรียนต้องเคารพนอบน้อมเชื่อฟังครู ยกเว้นครูที่ละเมิดกรอบอันควรก็ตอบโต้ได้ตามควร มิใช่ก้มหน้าเชื่อฟังจนกลายเป็นเหยื่อครูไป หลายโรงเรียนนำความเชื่อผิดไปใส่หัวเด็กไทยว่าต้องก้มหน้าเชื่อฟังครูจนขาดเหตุผลและไม่รู้คุณค่าหรือขอบเขตในร่างกายของตัวเอง ทำให้เกิดคดีเหยื่อครูกันเป็นระยะ พ่อแม่ยุคใหม่เริ่มปรับการสอนลูกใหม่ว่า อะไรที่ลูกต้องปกป้องตัวเอง อะไรที่ครูไม่ควรทำกับลูก เพื่อให้ลูกกล้าจะปฏิเสธครูได้ จึงไม่แปลกที่จะเห็นนักเรียนไทยยุคนี้ดูกร้าวขึ้นกว่าอดีต บางคนก็ยอมรับว่าเกินงาม ครูและพ่อแม่ก็ต้องจับมือช่วยกันสร้างขอบเขตงามๆให้พวกเขาได้ ทำตามหน้าที่ของตนโดยคำนึงว่าขอบเขตอันควรอยู่ที่ไหน แต่การตีไม่ได้สร้างคนดีให้เมืองไทยแน่นอน บางคนถูกครูตีแล้วไประบายกับรุ่นน้องก็มี ครูตามไปแก้ให้หน่อยก็ดีนะ แสดงว่าเขาไม่ยอมรับเหตุผลในการตีเขา (ไม่ว่าครูจะพูดจริงหรือไม่ก็ตาม มันแย่ตรงนี้แหละคือ ตีประกอบเหตุผลแล้วเขาไม่รับสิ่งที่ครูพูด แล้วจัดการอย่างไรดี ตีซ้ำอีกจนกว่าจะยอมรับหรือ คงยากหน่อยกับเคสแบบนี้)

 5. ความคิดหนึ่งความคิดใช้กับคนทุกคนไม่ได้ คนทุกคนไม่ได้ใช้ได้กับทุกวิธี และเหตุการณ์จริงกับทฤษฏีมันต่างกัน และถ้าจะต่อไปว่าก็เลือกซักหนึ่งวิธีเพื่อใช้ให้เหมาะสม ตอบ… หนึ่งโรงเรียนเด็กเป็นร้อยเป็นพันคน ครูแค่หยิบมือ ดังนั้นขอถามคุณผู้รู้ว่า ถ้าคุณอยู่ในสถานะการณ์นั้นที่นักเรียนกำลังวุ่นวายไม่เรียนควบคุมไม่ได้ คุณจะทำอย่างไร

 6. ความคิดอาจใช้กับทุกคนไม่ได้ แต่กฎหมายใช้กับคนสัญชาติไทยทุกสาขาวิชาชีพ การแก้ปัญหาเด็กเกเรต้องมาจากความร่วมมือของครูใหญ่และครูน้อยร่วมใจกันใช้บทลงโทษที่ระเบียบเขียนไว้ บังคับใช้ให้เคร่งครัดเป็นตัวอย่างแก่นักเรียน แล้วต้องให้ผู้ปกครองรับรู้พฤติกรรมลูกของเขาประกอบการลงโทษด้วย ครูคนเดียวแก้ไขเด็กเกเรคนเดียวแล้วยิ่งมีมากคนก็ต้องทำเป็นทีม จะแก้คนเดียวไม่ได้ ครูก็ไร้อภิสิทธิ์ใบอนุญาตให้ละเมิดก.ม.อาญาไม่ได้ ตัวอย่างครูชายตีเด็กกลุ่มหนึ่งที่คิดว่าพวกเขาขัดคำสั่งก็เห็นแล้วว่าเมื่อตีเด็ก ครูก็หมดอนาคต แต่ระเบียบร.ร. กฎกระทรวงก็ระบุการลงโทษเด็กไว้เป็นขั้นตอน การลงโทษบวกการสอน มิใช่แฝงการแก้แค้น วิธีการและเจตนาจึงแตกต่างกัน โทษหนักเบายุคใหม่ปรับเข้ากับก.ม.ไว้แล้ว ถ้าครูยึดวิถีเดิม ก็ต้องไม่พ้นชะตาเดียวกับครูชายที่เป็นคดีอาญาและต้องหมดอนาคตครูไป การแก้ไขเด็กเกเรเป็นภาระหน้าที่ของครูและผู้ปกครองซึ่งมีอำนาจเหนือเด็กอยู่แล้ว แค่เลือกใช้วิธีลงโทษและการร่วมมือจากผู้ปกครองที่รักลูกด้วย ต้องใช้สติเหนืออารมณ์ ครูในร.ร.อาชีวะยังต้องทำหน้าที่อย่างระวังเพราะวัยรุ่นมีพลัง ถ้าขาดการยอมรับในเหตุผลการลงโทษ ป่านนี้คงมีครูอาชีวะถูกเด็กซ้อมน่วมทุกวันไปแล้ว

 7. การตีเด็ก ในความคิดของผม เป็นการห้ามปรามเด็ก ไม่ใช่การลงโทษเด็ก ผลก็คือ เด็กทำตัวดีขึ้น การตัดแต้ม เป็นการห้ามปรามเด็กไม่ได้ ผลก็คือเด็กออก และสร้างภาระให้ผู้ปกครอง(ตัดแต้มถ้าใช้กับเด็กเรียนจะมีผล แต่ใช้กับเด็กเกเรไม่ได้ครับ)

  1. การปกครองเด็กแนวคิดยุคใหม่แบบสากลโลกทำให้ครูไทยต้องเปลี่ยนแนวคิดแบบเดิมจากไม้เรียวสร้างเด็กไป สังคมครูไทยไม่ได้รับใบอนุญาตตีเด็กซึ่งก.ม.ถือว่าเป็นการทำร้ายเด็กมีพรบ.คุ้มครองเด็กออกมายืนยันอีก ทำให้ต้องนำวิธีลงโทษเด็กแบบใหม่ที่ไม่ขัดก.ม.ออกมาบังคับใช้ทั้งเด็กเรียนหรือเด็กเกเรให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน มันคือกฎสังคมโรงเรียนแบบสากลโลก ความคิดเป็นเรื่องหนึ่งที่มีต่างกันได้ แต่ต้องมีมาตรฐานเดียวกัน จะแยกลงโทษเด็กเรียนกับเด็กเกเรต่างกฎกันไม่ได้ ถ้าเด็กเรียนทำผิดก็ต้องโดนแบบเดียวกับเด็กเกเรที่ละเมิดกฎเดียวกัน จึงสร้างการลงโทษแบบเดียวโดยไม่ขัดต่อก.ม.เพราะคนไทยต้องอยู่ใต้ก.ม.เดียวกัน จะให้ครูแยกลงโทษเด็กตามอำเภอใจไม่ได้ เมื่อสร้างกฎแล้ว เด็กเรียนกับเด็กเกเรละเมิดกฎนั้น ก็ต้องลงโทษเหมือนกัน จึงเป็นธรรม มันยากเมื่อเอาอารมณ์มาเกี่ยวข้องด้วย เรื่องธรรมดาของมนุษย์ ถ้าเราเป็นพ่อแม่เห็นลูกถูกเฆี่ยนตีด้วยสารพัดไม้ กับครูตีนักเรียนก็มีอารมณ์แตกต่างกันแล้ว บ้างจึงบอกว่าลูกเราไม่โดนตีบ้างก็ไม่รู้ว่าเจ็บหรือไม่ ทำไมครูถูกศาลตัดสินจำคุกเพราะเฆี่ยนตีนักเรียนที่ไม่เอาขยะไปทิ้ง เพราะการตีในสายตาก.ม.คือ การทำร้ายร่างกายที่ผิดก.ม. ถามว่าครูมีใบอนุญาตพิเศษให้ทำร้ายร่างกายหรือไม่ ครูแสดงไม่ได้ ก็ผิดก.ม. ศาลไม่ได้อยากลงโทษ แต่ก.ม.ไม่มีข้อยกเว้นให้ครูตีเด็กด้วยข้ออ้างว่า อบรมสั่งสอน เลย การตัดคะแนนจึงเป็นทางสายกลางที่ปกป้องครูไว้แล้วยังสอนเด็กได้ระดับหนึ่ง ถ้าเขาไม่ฟังก็ต้องออกไปตามระเบียบที่รู้ล่วงหน้าแล้ว เด็กฝรั่งครูฝรั่งก็ใช้วิธีนี้สอนเด็กเรื่องวินัยทางอ้อม เขายังเป็นมหาอำนาจได้ ทำไมครูไทยตีเด็กมาเป็นร้อยปี จึงยังไม่เป็นมหาอำนาจเสียที น่าคิดเหมือนกัน

  2. ร้อยกว่าปีที่ครูไทยสอนเด็กไทยโดยผ่านการลงโทษด้วยไม้เรียว แส้หนัง ปาชล็อก หยิกเนื้อ ทั้งที่ความรู้ครูไทยไม่ต่างจากฝรั่ง บางคนเก่งการสอนมากกว่า ส่วนเด็กไทยก็ไม่ได้โง่กว่าเด็กฝรั่งเลย การลงโทษก็รุนแรงกว่า ทำไมเด็กฝรั่งเติบโตไปสร้างประเทศได้ดีกว่าเด็กไทย มันบอกชัดว่า การลงโทษไม่ได้สร้างเด็กไทยให้เก่งกว่าเด็กฝรั่ง มันต่างกันที่ระบบการสอนการเรียน มิใช่การลงโทษ การเรียนในโลกจึงไม่เน้นการลงโทษ แต่พยายามให้เด็กเรียนรู้ ยอมรับ การมีระเบียบวินัยและผลจากการละเมิดที่ตัวเองและครอบครัว จะได้ช่วยประคองกันมิให้ต้องถูกลงโทษสถานหนัก มิใช่ปล่อยให้ครูรับผิดชอบฝ่ายเดียว การลงโทษยุคใหม่จึงเริ่มเข้าสู่ระบบสากลมากขึ้น ครูไทยรุ่นใหม่ก็ปรับตัวได้ดีขึ้น มีน้อยคนที่ยังหลงในวังวนเก่าๆ สุดท้ายจะถูกกาลเวลากลืนไปเพราะไม่อยากติดคุก พ่อแม่เด็กก็พัฒนารักษาสิทธิเด็กเพิ่มขึ้น ครูมีทางเลือกลงโทษหลากหลายที่มิใช่การตีเด็ก ไม่ชอบตัดคะแนน ก็ไปใช้วิธีที่กระทรวงเปิดไว้ได้ ก็เลือกไปตามนั้น อย่าคิดท่าพิสดารแปลกไปจากที่เขียนไว้ก็พอ ถือว่าใจกว้างกว่าฝรั่งแล้ว ลงโทษอะไรก็ได้ที่ไม่ตีเด็กเน้นการลงโทษให้เด็กมีจิตสำนึกเกิดขึ้นเป็นหลัก

  3. การตีเด็กใช้กับเด็กบางคนที่ทนทานทางจิตใจและกลัวครูเท่านั้น ถ้าเจอเด็กที่ถูกสอนเรื่องสิทธิเสรีภาพทางร่างกายของตัวเองเข้มข้น ครูจะแตะต้องเด็กด้วยไม้เรียวหรือแส้หนังหรือลูบไล้เด็กยังไม่ได้ เพราะเขาจะรักร่างกายของตัวเองมาก รู้ว่ามีสิทธิอะไรที่คนอื่นทำกับเขาไม่ได้ ณ วันนี้ครูไทยตระหนักดีแล้วว่า การตีคือติดคุก กระทรวงจึงออกหลักลงโทษออกมาให้ครูไทยเลือกใช้กันเอง แต่ต้องไม่ใช่การทำร้ายเด็กด้วยสารพัดข้ออ้างว่ารักจึงตี เพราะก.ม.ไม่ได้ยกเว้นเหตุผลนี้ไว้ ครูจึงไม่มีใบอนุญาตให้ตีเด็ก อีกอย่างหนึ่ง วิธีลงโทษที่กระทรวงออกมาให้เลือกใช้นั้น ไม่เจาะจงว่าต้องใช้กับเด็กเรียนหรือเด็กเกเร ครูไทยก็เลือกใช้ตามใจชอบ หนักเบาก็มีให้เลือกได้ ไม่เสี่ยงติดคุกด้วย เราต้องไม่ลืมว่าวันนี้เด็กไทยจำนวนมากเข้าใจและรู้จักปกป้องตัวเองจากการทำร้ายของผู้อื่นหรือครูเพิ่มขึ้นแล้ว ร.ร.ฝรั่งในไทยไม่ตีเด็ก แต่ไปใช้วิธีอื่นลงโทษกันนานแล้วเพราะเขานำแนวคิดต้นแบบจากฝรั่งมาใช้กับเด็กไทยด้วย ถ้าครูไทยบางคนยังยึดถือวิธีใช้ไม้เรียวกับเด็กเกเร แต่เด็กเรียนไปใช้ตัดคะแนน เมื่อทำผิดกฎเดียวกัน ก็เป็นทางเลือกที่ครูทำได้ แต่ต้องรับผิดชอบผลที่ทำไปด้วยตัวเอง หากมันไปผิดก.ม.และผู้ปกครองเอาเรื่อง รอยแผลจากไม้เรียวในบางคนมันอยู่ทนทั้งทางกายและในจิตใจเชียวนะ บางคนรอยไม้เรียวชุบน้ำมันยังอยู่คาหลังของเขาจนถึงวัยแก่เลย

 8. แนวคิดเรื่องการตีเด็กควรมีอยู่หรือไม่ ได้ถูกยืนยันโดยคำพิพากษาของศาลไปแล้วว่า จะอ้างว่าตีเพราะสอนวินัย รักเด็กมาก อยากให้เป็นคนดี เมื่อตีคือทำร้าย ศาลก็ต้องลงโทษจำคุกครู เมื่อผู้ปกครองเด็กไม่เห็นพ้องกับวิธีลงโทษนั้น ส่วนครูไทยกลุ่มใดยังเลือกใช้วิธีลงโทษด้วยใช้ไม้เรียว ปาชอล์ก หยิกเนื้อ แส้หนัง ก็ทำต่อไป ถ้าเจอผู้ปกครองที่ปกป้องสิทธิเสรีภาพในร่างกายของลูก ครูไทยกลุ่มนั้นก็ต้องขึ้นศาลตามระเบียบสังคมในวันนี้ มันเป็นเสรีภาพทางความเชื่อของครูไทยกลุ่มนั้นและของผู้ปกครองเด็ก ใครยังนิยมให้ครูตีเด็ก ลูกถูกตี ก็ไม่ผิดที่จะปล่อยให้ครูตีลูกต่อไป ใครไม่พอใจวิธีลงโทษแบบนี้ก็ใช้สิทธิทางศาลได้เพราะกระทรวงห้ามการตีเด็กด้วยไม้เรียวสารพัดขนาดนานแล้ว นี่คือกฎสังคมระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครองในยุคไซเบอร์กันแล้ว

 9. บางคนเคยมาเล่าให้ฟังว่า ลูกเรียนชั้นป.6 ขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำเพราะท้องเสียกะทันหัน แต่เวลานั้นครูน่าจะอารมณ์ไม่ดีจากเรื่องส่วนตัวสักอย่าง ไม่อนุญาตแล้วยังสั่งให้ยืนหน้าชั้นประณามเธอที่แย้งว่าทนไม่ไหวจริงๆ ลูกวิ่งออกจากห้องไปเข้าห้องน้ำ พอกลับมาก็ถูกครูสั่งยืนประจานแล้วให้เพื่อนรุมปาชอล์กใส่เธอ ใครไม่ยอมปาจะถูกลงโทษแบบเดียวกัน หลายคนนั่งร้องไห้ไม่อยากทำเพื่อน บางคนก็ยอมปา ส่วนลูกก็กลัวครู ยอมยืนให้ครูปาชอล์กเป็นคนแรก ต่อมาถูกเพื่อนปาจนเจ็บทนไม่ไหว วิ่งไปนั่งร้องไห้แล้วโทร.บอกแม่ พอไปถามครูก็บอกว่าเด็กขัดคำสั่งครูที่กำลังสอนใกล้จบแล้ว หวังดีจึงลงโทษสถานเบาแบบนั้น ลองสมมติดูว่าถ้าครูอื่นมองกับผู้ปกครองมอง มันได้ภาพต่างกัน ทั้งที่ดูจากหน้าต่างเดียวกันใช่ไหม จะถูกหรือผิด ถ้าในร.ร.ก็อยู่ที่ผู้คุมกฎนั้นจะเห็นอย่างไร ถ้าไปศาลจะมองอย่างไร มันก็ใช้ตำราหรือจิตใจหรืออารมณ์คนละแบบกัน

 10. มันอยู่ที่กรณีและมุมมองน่ะ คนไทยเลี้ยงลูกแบบตามใจ สไตล์ไทยๆ แต่รัฐบาลพยายามเอาสิ่งที่คิดว่าประเทศที่เจริญแล้วมาใช้ ถ้าไม่พบกันครึ่งทาง สักวันคุณอาจเจอลูกคุณบอกคุณว่า”หนูอายุ18แล้ว หนูจะมีเซ็กส์กับเพื่อน มันเป็นเรื่องของหนู” อย่างประเทศที่เจริญแล้วเขาทำไง หรือไม่ก็อาจเจอเด็กประถมถือปืนยิงกราดเพื่อนในห้องเรียน การลงโทษทำได้หลายอย่าง การตีแม้ไม่ดีนัก แต่ก็ใช่จะเลวร้ายจนเกินไป ควรคิดถึงวัยวุฒืของเด็ก และพิ้นฐานความเป็นมาของเด็กด้วย เด็กมีปัญหา ตีให้ตายก็ไร้ประโยชน์ ยิ่งตียิ่งดื้อไม้ บางทีสิ่งที่เด็กแสดงออกจนถูกทำโทษเพราะเขาเรียกร้องความรัก ความสนใจหรือว่าแยกแยะผิดถูกไม่ได้ต่างหาก คุณครูทุกท่านก็เคยเป็นเด็กมาก่อน ลองเอาใจเขามาใส่ใจเรา แล้วค้นหาดูว่าสาเหตุมันมาจากไหน แก้ให้ถูกจุดครับ ผู้ปกครองก็เหมือนกัน ควรใช้เหตุผล ร่วมมือกับครู ไม่ใช่เอะอะอะไรก็เอากฏหมายมาอ้าง รักลูกให้ถูกทาง ช่วยกันแก้ไขครับ

 11. ครู ผู้ปกครอง นักเรียน จากโพลก็ไม่นิยมการตีลงโทษกันแล้วสมัยนี้ หากกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการหรือกฎหมายบ้านเมืองอนุญาตให้ครูลงโทษด้วยการเฆี่ยนตีได้ด้วยจุดประสงค์ว่า สร้างเด็กดีขึ้นมาสักคน ย่อมทำได้โดยไม่มีใครโต้แย้งแน่นอน ครูก็ตีได้ ผู้ปกครองก็ยินดี นักเรียนต้องยอมรับเช่นนั้น ทุกการกระทำของคนในสังคมย่อมมีกฎระเบียบตามวิชาชีพควบคุมดูแลอยู่แล้ว ก.ม.ก็ดูแลสังคมโดยรวม สิ่งใดทำได้ก็ทำกันไปตามความเชื่อของแต่ละคน ทั้งนี้ต้องไม่ละเมิดต่อก.ม. ศีลธรรมจรรยาบรรณของตน การตีเฆี่ยน ปาชอล์ก กับนักเรียน ถ้ากฎเหล่านั้นอนุญาตก็ทำได้เลย ไม่มีใครแย้งได้เลย ตราบเท่าที่ความเชื่อแห่งตนไม่ขัดแย้งต่อกฎสังคม ทุกสิ่งคนไทยก็ทำได้ทั้งสิ้น การเฆี่ยนตีนักเรียนผู้อ่อนด้อยกว่าครูก็ทำได้ไม่ว่าจะใช้เหตุผลอะไร ขอเพียงกฎระเบียบ ก.ม.ยอมให้ตี ครูก็ทำได้ทั้งสิ้น ท้ายที่สุดคนกระทำกับคนถูกกระทำต้องได้รับสิ่งตอบแทนนั้นด้วยตัวเองเสมอไม่ทางตรงก็ทางอ้อม หากเป็นเรื่องดี คำสรรเสริญ ความเจริญในชีวิตครอบครัวก็มาหา ถ้าไม่ดี สิ่งอัปมงคลทุกอย่างก็เทลงสู่คนสองฝ่ายนี่แหละ ธรรมชาติมากๆ

 12. เมื่อก.ม.ห้ามตีทำร้ายคนอื่น นำไปใช้ลงโทษครูด้วย ขณะที่ครูบางกลุ่มยังชื่นชมต่อการตีเฆี่ยนนักเรียนว่าเป็นการสร้างสรรค์คนดีสู่สังคม เพื่อเลี่ยงติดคุกและไม่ขัดแย้งต่อความเชื่อแห่งตน อยากเสนอให้ครูกลุ่มนั้นเสนอครูใหญ่ให้วางกฎระเบียบทำใบอนุญาตให้ผู้ปกครองเซ็นชื่อรับรองการลงโทษด้วยการเฆี่ยนตีด้วยไม้เรียว แส้หนัง ที่มีรูปร่างเฉพาะที่ครูกำหนดไว้และทำได้เฉพาะบริเวณใดในร่างกาย ว่าพวกเขาจะไม่เอาโทษกับครูถ้าใช้ลงโทษลูกหลานของพวกเขา มันจะได้ชัดเจนไปว่าครูทำได้ขอบเขตแค่นี้ที่ผู้ปกครองยอมรับได้ นักเรียนก็รับได้ว่าจะโดนตีแค่นี้ จะไม่ถือโทษโกรธเคืองกันด้วย ครูสัญญาว่าการตีลงโทษแบบนี้จะช่วยสร้างคนดีในสังคมแทนผู้ปกครองแน่นอน ทั้งสองฝ่ายจะได้สบายใจว่า ความเชื่อของครูก็ยังคงทำเป็นรูปธรรมต่อไป ส่วนผู้ปกครองก็แน่ใจว่าการลงโทษแบบนี้ช่วยสร้างลูกหลานของคุณเป็นคนดีแน่ ครูตั้งใจตีเพื่อสร้างคนเพราะรับรู้กันแล้วว่าการตีคือการสร้างคนดีสู่สังคมตั้งแต่แรกจึงเซ็นชื่อยินยอมให้ตีลูกได้ สบายใจทั้งสองฝ่ายด้วย

 13. แล้ว ถ้าหากผมเล่นกับเพื่อน แบบ ขำๆอยู่หละ
  แล้วคุณครูก้เดิมมาเตะผม ทั้งที่ขณะนั้น ไม่ใช่เวลาเรียนหละ
  ผมจะทำยังไง บอกเขาไปว่าครูทำแรงไป เกินไป ป่าว
  ผิดไหม ผมไม่รู้ แต่ผมเอยปากออกไป ว่า
  อาจารย์ครับ แตะผมแรงไปไหม
  ครูเขาหันมาบอกว่า
  ผมเลยพุดอย่างที่ผมคิด ไปว่า อาจารย์ไม่เล่นกับผม แล้วอาจารย์มายุ่งกับผมทำไม?
  ทั้งๆ ที่กูเล่นกับเพื่อนกูแท้ๆ กุยังดดนเต๊ะ โรงเรียนนักเลงรึไงวะ
  แต่ ครุ ก็หันกลับมา แล้วก็ตบหัวผม ขณะนั้น คน ราว 80 คน กะลัง นั้งอยู่ ผมเกิดอาการโกรธถึงขีดสุด
  แต่ผมทำอ่ะไรไม่ได้ ได้แต่นั้งคิด ว่า ผมผิดอ่ะไร
  หากเหตุกาณนี้เกิดกับคุณ คุณจำทำยังไง
  แต่ที่ผมคิดนะ ผมจะซื้อหนังสือ จรรยาบรรณครู ให้ครูคนนี้อ่าน

  ผม กล้าได้กล้าเสีย
  โพสครั้งนี้ อาจมีสิท เรียนไม่จบ แต่มัน เป็นเรื่องจริง ที่ควรรู้

 14. ผมว่าไม้เรียวมันไม่มีความจำเป็นหรอกคร๊าบไม่เคยเห็นด้วยกับการใช้ไม้เรียวเลย ตั้งแต่เล็กจนโตผมยังไม่เคยโดนพ่อแม่ตีเลย

  วีรกรรมผมกับครูอ่ะเยอะ
  วันวันจันทร์เวลา 12:39 น. · ถูกใจ
  Baddogaho Boxboxclub ตอน ม 1 โดดเรียนครูจะตีมีปัญหาอะไรคร๊าบในเมื่อผมเรียนแล้วสอบผ่านจะเข้าหรือไม่เข้าเรียนไม่เห็นน่าจะมีปัญหาอะไร

  ตอน ม 3 ครูฝ่ายปกครองจะตีเพราะแค่ไม่เอาเสื้อใส่ในกางเกงผมว่าข้อหานี้แรงไป ผมก็เลยหมดความอดทนสามทีแรกยังไม่เท่าไหร่ สามทีหลังนิผมยกเท้าถีบหน้าครูเลย คนเหมือนกันนะครับผมเจ็บเป็น ไม่มีไม้เรียวอะดีแล้วคร๊าบ ผมไม่เห็นจำเป็นว่าครูจะต้องมีเลยนะคร๊าบ แต่ในขณะนั้นผมก็มีใบกศน อยู่ในมือแล้ว ผมเลือกทางเดินของตัวผมเองได้ไม่ต้องให้ใครมาเลือกหรอก ผมตัดสินใจลาออกในวันนั้นเพราะไม่อย่างนั้นผมคงต้องโดนไอ้ครูฝ่ายปกครองปัญญาอ่อนนั่นตีหน้าเสาธงแน่ แต่คุณกำลังคิดว่าผมคงเป็นนักเลง เด็กติดยาไรอนาคตคุณคิดผิดคร๊าบผมไปเรียนติวเตอร์นอกโรงเรียน สอบติดมหาลัยหอการค้าอาจจะไม่ช่ายของรัฐ ผมก็เรียนจบของผมมาได้ ปริญญาตรี ต่อโท เสียดายเลือกสายผิดผมอยากเป็นผู้ประเมิณโรงเรียนจริงอยากดูหน้าไอ้ครูเลวๆชั่วไร้ความคิดเอะอะก็ตีเด็กมันมีจิตใจทำด้วยอาราย
  วันวันจันทร์เวลา 12:39 น. · ถูกใจ
  Baddogaho Boxboxclub ถ้าจะให้ครูมีผมอยากให้เป็นครูที่

  1. ไม่ใช้อารมณื

  2. ช่วยแยกเรื่องส่วนตัวออกจากเรื่องงานด้วยนะคร๊าบ

  ผมว่าคนเราอ่ะจะโตหรือไม่จะดีจะเลวอยู่ที่ตัวของตัวเองครูอาจเปรียบเป็นพ่อแม่คนที่สองแต่ก็แค่พ่อแม่ในนามสมมุติตัดสินอนาคตแทนใครไม่ได้หรอก

  ผมเกลียดการถูกตี และเกลียดระบบการศึกษาไทย อำนาจอยู่ที่ครูเสียหมด ตอนนี้ผมมีหลานผมส่งหลานเรียนนานาชาติหมดหลานจะได้เป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกและเป็นอิสระกับการเรียนมากกว่าระบบการศึกษาไทยที่มอบอำนาจไว้ให้ครูตัดสินชะตากรรมเด็ก

  แล้วเมื่อไหร่พวกคุณจะสอนให้เด็กเค้าโตกันเองได้

  ผมโตมาด้วยตัวของคนเองผมรู้เสมอและว่าสิ่งไหนผิดสิ่งไหนถูก หากไม่ลองคือไม่รู้ หากลองแล้วรู้ได้ด้วยตนเองน่าภูมิใจ

  ศีลธรรม จริยธรรม ผมไม่ค่อยจะรู้จักผมรู้จักแต่เพียงว่าทำอย่างไรที่ไม่ผิดกฏหมาย หางานทำที่สุจริตก็เพียงพอและ

  เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้โดยไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนมันก็โอเค ส่วนเรื่องศีลธรรม จริตธรรมนั่นอยู่ที่จิตใจคน

  พวกท่านลืมไปอย่างลูกศิษย์ก็คนมีชีวิตจิตใจไม่ช่ายเครื่องจักรเพราะฉะนั้นผมว่าคนเราอ่ะเลี้ยงยังไงต่อให้อบรมสั่งสอนดีแค่ไหนเด็กไม่เอาก็ค่าเท่านั้น อย่างว่าเลี้ยงใครหรือจะเลี้ยงอารายก็เลี้ยงได้แต่ตัวไม่มีทางเลี้ยงใจเค้าได้หรอกแล้วอย่าคิดจะมาขัดเกลาจิตใจผมสะให้ยากผมอาจจะเป็นปรปักษ์กับระบบการศึกษาไทย เกลี่ยดไม้เรียว เกลียดครูคงไม่ผิด แต่ผมก็เรียนจบหางานทำของผมมาได้ทุกวันนี้จนวันนี้ยังไม่รู้ว่าจะขอบคุณอารายดีแต่น่าจะขอบคุณรัฐบาลนะเพราะในสมัยนั้นยังใช้ใบกศนได้และก็ต้องขอบคุณรัฐบาลอีกชุดนึงที่ริบอาวุธจากมือครู
  วันวันจันทร์เวลา 12:40 น. · ถูกใจ
  Baddogaho Boxboxclub พ่อแม่ยังไม่รู้เลยว่าผมตัดสินใจทำอาราย แต่พ่อกับแม่พูดแค่คำเดียวว่าถ้าคิดจะอวดดีคนเราต้องมีดีให้อวดและผมก็ทำได้

  ครอบครัวของผมไม่เคยส่งเสริมความรุนแรงเพราะฉะนั้นเรื่องตีลูกตีหลานย่อมไม่มีแปลกจากบางครอบครัวเด็กวิ่งห้ามเด็กวิ่งหยุดเดี๋ยวนี้นะอย่าวิ่งแต่ไม่ใช่กับครอบครัวผมแน่นอนและกะตัวผมด้วยหลานผมอยากวิ่งผมจะให้วิ่งให้เค้าวิ่งไปหากเค้าสะดุดหกล้มเค้าเจ็บเค้าเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองอย่างนี้จะดีกว่า แล้วถ้าเรื่องชกต่อยถ้าเป็นหลานผมชกต่อยกะเพื่อนผมจะไม่ว่าหลานสักคำเพราะคนเรามีมือมีเท้าเท่ากันจะปล่อยให้ถูกรังแกฝ่ายเดียวก็ช่ายที่ ตอนเด็กผมเคยคิดแบบนั้นกะครูแล้วก็เก็บไว้ในใจตลอดว่าอย่าให้ผมโตทันครูนะไม่อย่างนั้นผมไม่ปล่อยครูไว้แน่แล้วผมก็ทำจริงๆยกเท้าถีบหน้าครูผมทำได้แล้วผมก็มีดีให้อวดด้วยใช่ว่าอวดดีเก่งแต่ปากผมก็เรียนจบมีงานทำของผมมาได้ถ้าไม่ช่ายการใฝ่ดีของตัวเองคงไม่มีวันนี้ถ้าไม่มีรัฐบาลที่ยังยินยอมให้ใช้ใบกศนผมคงไม่มีวันนี้ต้องขอบคุณรัฐบาลที่มองเห็นว่าเด็กไทยถูกกดขี่จากครูเลวๆมาก็เยอะเด็กจะได้เป็นตัวของตัวเองสักทีต้องขอบคุณจริงๆนะเนี่ย
  วันวันจันทร์เวลา 12:41 น. · ถูกใจ
  Baddogaho Boxboxclub ผมเคยอ่านบทความของรัฐมนตรีคนนึงที่ลูกๆหลานท่านได้ดีทุกคนโดยที่บ้านท่านไม่เคยใช้ไม้เรียวเลยทำไมเค้าถึงทำได้แล้วทำไมครูในระบบการศึกษาไทยถึงทำไม่ได้ ก็บอกอยู่แล้วครูคือผู้สอน คือผู้ให้ แต่ไม่ใช่ตัวแทนของการแสดงความบ้าอำนาจ มีไม้เรียวทีไรผมก็เห็นครูฝ่ายปกครองชอบแสดงความบ้าอำนาจทุกที

  จริงหรือที่ว่า

  การลงโทษนักเรียน ก่อนต้องให้เหตุผล จริงหรือผมไม่เคยเห็นจะเจอครูแบบนี้สักคน ตีก่อนแล้วค่อยให้เหตุผลทุกทีบางครั้งเหตุผลก็ทนฟังไม่ได้ หมั่นไส้มีไรม่ะเนี่ยนะครู ครูในโรงเรียนมีความคิดเพียงเท่านี้เองหรือ ถ้าเป็นผมผมยังนับถือครูที่เป็นติวเตอร์นอกโรงเรียนมากกว่าอีก

  สิ่งที่เค้าทำถูกไหม เค้ายอมรับการลงโทษไหม เค้าอาจจะไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เค้าทำอ่ะถูกไหม แต่ถ้าขืนเค้าไม่ลองรับดูสิคุณก็หาข้ออ้างในการลงโทษเค้าเพิ่มเติมหรือไม่ก็ยัดเหยียดข้อหาอื่นให้เค้าได้อยู่ดี

  ก็ผมบอกแล้วไงพ่อแม่ยังไม่เคยตีผมเลยครูมันก็แค่พ่อแม่ในยานามสมมุติเท่านั้นไม่อย่างนั้นเค้าคงไม่เปรียบครูเหมือนเรือจ้างสักวันก็ต้องโดนถีบส่งอยู่ดี แต่เด็กอย่างผมไม่ช่ายไม่เคยคิดอยู่อยู่บนเรือจ้างหรือพ่อแม่แต่นามสมมุติบ้าอำนาจชอบลิขิตชีวิตของคนอื่นหรอก ผมต้องว่ายน้ำว่ายน้ำหนีว่ายขึ้นฝั่งด้วยตัวของผมเองให้ได้ ผมทำได้แย้ว วันที่ผมใส่ชุดนักศึกษาวันแรกถือว่าเป็นวันที่ผมทำชีวิตผมได้สำเร็จ บางทีอาจจะต้องขอบคุณติวเตอร์ตามที่เรียนพิเศษมากกว่าครูในโรงเรียนเสียอีก ถ้าไม่มีติวเตอร์เหล่านั้นผมคงไม่มีวันสำเร็จในวันนี้ แต่ผมก็ไม่เคยยักจะเห็นติวเตอร์ที่ไหนถือไม้เรียวไล่ตีใครก๊ากกกกกกกมันผิดกับระบบการเรียนที่โรงเรียนหรือในโรงเรียนสะจริงๆ
  ครูมันก็ยังบ้าอำนาจไงบ้าอำนาจอย่างนั้น

  การที่รัฐมนตรีริบอาวุธจากครูมันก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วไม่ช่ายหรือครูมีหน้าที่สอนก็สอนถูกต้องตามหลักสากลแล้ว ครูสอนเด็กไม่ได้แล้วจะมาเป็นครูทำไม ถ้าสอนให้เค้ารักและเคารพด้วยตัวของเค้าเอง ไม่ช่ายที่เค้ารักครูเพราะครูไม่ตีแปลกอ่ะเป็นครูคิดได้แค่เนี่ยเหรอแค่ไม่มีอาวุธถึงกับหมดปัญญาในการสอนเลยหรือห้าห้าห้ามันน่าขันอ่ะ
  วันวันจันทร์เวลา 12:47 น. · ถูกใจ
  Baddogaho Boxboxclub ผมไม่เห็นจะจริงเลยตีเพราะรัก จริงหรือที่ตีเพราะรัก บางทีก็เห็นตีเพราะเกลียดก็เยอะแยะ บางทีเห็นตีเห็นหมั่นไส้ก็เยอะแยะ แต่อาจจะลืมไปอย่างนะเดี๋ยวนี้เด็กสมัยนี้มันโตทันครูกันหมดแล้วเด็กจะได้ไม่โง่ยอมให้ครูกดขี่ข่มเหงเค้าผมถือว่าเด็กพวกนี้คือเด็กฉลาดรู้จักเอาตัวรอดเป็นคนเก่งในสังคมต่อไปอ่ะ อย่างที่เคยบอกครูมีหน้าที่สอนก็สอนไปมันเป็นหลักสากลอยู่แล้ว ถ้าสอนเด็กไม่ให้ใช้ความรุนแรงไม่ได้หรอกหากครูยังมีอาวุธเป็นไม้เรียวเลย เด็กเค้ามีมือมีเท้าโต้ตอบครู ครูก็ได้แต่ยัดเยียดข้อหาเชิญผู้ปกครองว่าเด็กก้าวร้าว แล้วบ่เกิดจากความก้าวร้าวไม่ได้มาจากครูเหรอตราบใดที่ครูยังใช้ไม้เรียวเป็นอาวุธ ใช้จิตวิทยาและเหตุผลดีสุด ถ้าเค้าไม่ฟังก็ปล่อยให้เค้าไปลองแล้วเรียนรู้ได้ตัวเองน่าจะดีกว่า ไม่ช่ายเอะอะไรก็จะเรียกร้องขอไม้เรียวคืนขอคืนเพื่อจะมาทำการบ้าอำนาจต่อไปหรือคร๊าบน่าเป็นห่วงอนาคตของชาติก็ต้องเนี่ยมากกว่าหละ

  1. ถ้าเด็กในอดีตที่ไม่เห็นด้วยกับการตีนักเรียนเพื่อสั่งสอนหรือเพื่อทำร้ายให้เข็ดหลาบ เมื่อเติบใหญ่แล้วออกมาต่อต้าน คัดค้าน ก็น่าจะมีพลังมากพอที่จะเปลี่ยนแนวคิดนี้ไปอย่างถาวรได้ เริ่มต้นที่ครอบครัวของท่านปกป้องลูกหลานไว้ อย่าให้ครูทำร้ายก่อน แล้วปลูกฝังและแสดงเจตนาให้ชัดเจนต่อโรงเรียนหรือองค์กรที่มีอำนาจเกี่ยวข้องกับนโยบายการตีทำร้ายเด็กเพื่อสั่งสอน หากทำพร้อมเพรียง ก็ช่วยเด็กรอดพ้นแนวคิดนี้ได้เพิ่มขึ้นและเร็วขึ้นด้วย ยินดีที่ยังมีคนเห็นด้วยกับแนวคิดไม่ตีเด็กแล้วอ้างว่าสั่งสอนให้เป็นคนดี โดยลืมว่ามันคือการระบายอารมณ์ของครูหรือการปลูกฝังให้เด็กนิยมการใช้กำลังแก้ปัญหาหรือลงโทษกัน

 15. เมื่อไม่นานลูกชายโดนครูทำโทษเพราะทำงานที่สั่งในคาบไม่เสร็จ ครูได้ใช้ไม้ตีที่ก้นเท่ากับจำนวนข้อของงานที่สั่ง ลูกชายบอกว่าครูทำโทษทุกวัน ดิฉันก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าลูกก็ทำงานที่สั่งไม่เสร็จ หลายวันต่อมา ลูกชายได้อาบน้ำแล้วเข้ามาแต่งตัว ดิฉันมองไปเห็นที่ก้น ปรากฏว่า มีรอยเขียวช้ำที่ก้นทั้ง2ข้างมีลักษณะแนวนอน พอถามว่าไปโดนอะไรมา ลูกชายตอบว่าครูตีเพราะทำงานไม่เสร็จ ดิฉันเลยเล่าให้แม่ของดิฉันฟัง เพราะว่าเป็นครูที่โรงเรียนเดียวกัน แม่ของดิฉันได้ไปพูดให้ รอง ผอ. ฟัง รอง ผอ. ก็ได้ตักเตือน ก็แค่ตักเตือนค่ะ ถ้าแม่ของดิฉันจะเอาเรื่องก็เอาเรื่องได้ เพราะกฏหมายเค้าห้ามครูทำโทษด้วยวิธีนี้ แต่แม่ของดิฉันไม่ได้เอาเรื่องอะไร ครูคนนั้นก็แค่โดนตักเตือน และไม่เคยมาพูดกับแม่ของดิฉันเลยว่าเป็นเพราะเหตุใดจึงต้องทำโทษแบบนี้ ต่อมาลูกดิฉันได้เข้าเรียนกับครูคนนี้ ดิฉันเลยถามว่า ครูยังทำโทษอยู่มั๊ย ลูกชายตอบว่าไม่ มีแต่ให้เล่น สรุปก็คือปล่อย ต่อมาก็ทำโทษบ้าง ดิฉันไม่ได้ห้ามไม่ให้มีการทำโทษนะคะถ้าเด็กทำผิดจริง แต่นี้สั่งงานแล้วก็ปล่อยเด็ก ใครทำก็ทำใครไม่ทำก็ไม่สอน ไม่สนใจ ปล่อยให้เล่น กลายเป็นว่าครูเหมือนมีอคติกับลูกดิฉัน ดิฉันอยากถามว่านี่หรือคนที่เป็นครู ถ้ายังคิดมีอคติกับเด็ก แล้วเด็กจะอยากเรียนและนับถือครูคนนี้อีกหรือ วันนี้แม่ของดิฉันไปเจอครูคนนี้และได้พูดคุยกัน แต่ก็มีคณะครูคนอื่นอีกหลายคน คุยกันหลายเรื่อง และหนึ่งในนั้นคือเรื่องลูกชายของดิฉัน ครูคนนี้เค้าพูดแบบไม่สนใจว่าลูกดิฉันจะเรียนและทำงานส่งหรื่อไม่ก็ช่าง ไม่สน สอบก็ทำคะแนนได้น้อย เล่นแต่ลูกแก้วในห้อง และก็เรื่องกีฬาสีที่จะมีขึ้นก็เห็นว่าจะลงฟุตซอล ครูคนนี้พูดว่า “มึงจะลงก็ช่างมึง” เป็นครูประสาอะไรไม่ทราบทำไมพูดกับลูกศิษย์แบบนี้ แล้วเวลาสอนเด็กไม่ฟังหรือเล่นไม่ทำงานทำไมไม่ห้ามปราม เป็นครูได้ยังไง ถ้าคิดจะปล่อยไม่สอนแล้วให้มันผ่านไปในแต่ละวัน ลูกชายกับมาบ้านแต่ละวันดิฉันถามว่ามรการบ้านมั๊ย ลูกชายตอบว่าไม่มี ดิฉันอยากบอกว่าเพราะลูกดิฉันไม่เข้าใจในเรื่องที่ครูสอนไง เด็กมันทำไม่ได้ เลยไม่อยากเรียน แถมครูก็มาเป็นแบบนี้อีก ทุกคนเคยเป็นเด็กทุกคนก็ต้องเคยมีความรู้สึกแบบนี้บ้างแหละ แบบว่า ครูดุด่า ตี พูดจาไม่สุภาพ แล้วเด็กที่ไหนเค้าจะอยากเรียนด้วย จนถึงกับไม่อยากไปโรงเรียน ลูกของดิฉันตอนนี้อยู่แค่ชั้น ป.3 เอง ยังคิดแบบนี้เลย แสดงว่าครูคนนี้เป็นครูที่แย่มาก ได้วุฒิครูมาได้ยังไง เด็กมันก็ต้องมีดื้อบ้าง ซนบ้าง ถ้าคนเป็นครูไม่สอน แล้วพ่อแม่จะส่งลูกไปเรียนทำไม ถ้าไปแล้วเจอครูแบบนี้ ครูดีๆมีเยอะ ครูแย่ๆก็เยอะเหมือนกัน เพราะลูกชายเจอเอง ครูมีหน้าที่อะไรบ้างอันนี้ครูทุกคนต้องรู้เพราะเป็นหน้าที่และจิตสำนึกในความเป็นครู ถ้าสอนเด็กให้เชื่อฟังและเป็นคนดีไม่ได้ งั้นจะเป็นครูทำไม ขนาดไม่เอาเรื่องแล้วนะ เรื่องที่ตีก้นจนเป็นรอย มีหลักฐานด้วย เพราะถ่ายรูปเก็บไว้ แต่พอได้ยิน ว่า ปล่อยให้มันเล่น ใครอยากเล่นก็เล่น ใครอยากทำก็ทำ นี่รับไม่ได้จริงๆกับการกระทำและคำพูดของครูคนนี้ อยากจะถามทุกคนที่เข้ามาอ่านว่า สามารถร้องเรียนได้ที่ไหนบ้างคะ อยากให้ครูคนนี้ได้รับบทเรียนบ้าง

  1. ถ้าเกิดปัญหาที่ร.ร. เรื่องเด็ก เรื่องครู ถ้าร้องเรียนที่โรงเรียนแล้วไม่ได้ผล ก็อาจร้องไปที่กระทรวงศึกษาธิการโดยตรงได้

 16. ครูลงโทษนักเรียนไม่ให้เขาห้องสอบ 1วัน เพราะตัดผมมาไม่ถูกระเบียบผิดใหม (สอบปลายภาค4วิชาเลย)ผมว่าหน้าจะลงโทษเป็นอย่างจะดีกว่าใหม นี่มีผลถึงประวัติการเรียนเลย ผมคิดถูกใหม

  1. ครูทำโทษเด็กออทิสติกด้วยการใช้ไม้บรรทัดเหล็กตีที่ต้นขาจนเป็นรอยช้ำและแย่งไม้บรรทัดเหล็กกันจนมือเป็นแผลเลือดออก เพราะเด็กเล่นกับเพื่อนจนออกนอกแถว ผลที่ตามมาคือเด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าวทำาร้ายเพื่อน เด็กไม่ใส่รองเท้าลงมาข้างล่างครูเรียกแล้วเด็กไม่มาครูให้เด็กรุ่นพี่ 2-3คนจับเด็กพามาหาครู ต้องทำถึงขนาดนั้นเลยหรอ เด็กออทิสติกนะ

   1. พ่อแม่จะปกป้องลูก ก็ต้องเรียกร้องความเป็นธรรมและสั่งสอนครูให้รู้ว่า การตีคือโทษอาญา มิใช่การลงโทษโดยครูอีกต่อไปแล้วในยุคนี้ โทษอาญาไม่แบ่งเหยื่อเด็กว่าปกติหรือไม่ ถ้าเป็นเด็ก คนทำก็ต้องรับโทษอาญา

 17. ครูอนุบาลทำโทษเด็กโดยการให้ใช้มือเปล่าล้างส้วม ให้เอามือล้วงถูคอห่าน ผู้ปกครองร้องเรียนต่อ ผอ.เขากลับบอกว่าผู้ปกครองพูดเกินไปไม่มีหลักฐาน ไม่มีรูปถ่ายเอาผิดไม่ได้

 18. ลูกอยู่ประถมต้น ป.1 ไปรร สายเนื่องจาก ผปค. มีเหตุจำเป็นและได้แจ้งคุณครูทราบแล้วเนื่องด้วยเหตุผลจำเป็นทางครอบครัว
  แต่แล้วลูกกลับโดนทำโทษด้วยการยืนตากแดด. หลังทานอาหารเที่ยงกลางแดดแดดจริง
  ขนาดผู้ใหญ่ยังไม่ไหวเลยถ้าต้องยืนแบบนั้น โดนทำโทษพร้อมพี่ๆทุกระดับชั้นแต่อยากสอบถามความเห็นของท่านอื่นๆหน่อยคะว่าทำโทษเช่นนี้กับเด็กป.ต้นมันสมควรและถูกต้องแล้วหรอคะ ทั้งๆที่ผปค. เดินไปส่งน้องที่ห้องเรียนและที่ว่าสายคือเค้าเข้าห้องเรียนกันแล้วคุณครูก็ยังเรียกมาทำโทษตอนเที่ยงอีกมันถูกมั้ยคะ (คุณครูก็เห็นแล้วก็มองว่าเราเดินไปส่ง) อย่างนี้แล้วคุณครูเค้ามีปัญหากับ?แน่คะต้องการอบรมลูกศิษย์ด้วยวิธีนี้ถูกแล้วหรอคะกับเด็กเล็กน่ะ
  **ภูมิประเทศร้อนแห้งแล้งเกือบตลอดทั้งปี โรงเรียนไม่มีต้นไม่ใหญ่และไม่ร่มรื่นเลย
  **ลูกสาวมีปัญหาเรียนแพ้แสงแดดแรงๆลูกสาวจะโดนเราทำโทษและดุทุกครั้งที่แอบไปเล่นตากแดด จนตอนนี้ตัวเค้าก็ทราบดีว่าตัวเค้าไม่ปกติคือโดนแดดโดยตรงไม่ได้ อย่างนี้เราควรทำอย่างไรดีคะ

  โดยส่วนตัวเราว่าประถมต้นคะสอนความมีวินัยเป็นสิ่งดีคะแต่เด็กเล็กไปรึเปล่าเที่จะโดนทำโทษด้วยวิธีการเช่นนี้ ถ้าสัก ป. 4 คือประถมปลายอันนี้พอเข้าใจได้นะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นควรที่จะดูเหตุผลประกอบจากผปค. ด้วยมั้ยคะ

  1. ถ้าเด็กมีความไม่ปกติทางกายภาพหรือโรคแพ้แดด แต่ครูไม่ยอมรับฟัง ไม่ยอมรับรู้ ท่านต้องแก้ปัญหาไวที่สุดก่อนจะเสียลูกไปเพราะแดด แล้วโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบใดๆด้วยการอ้างว่าไม่รู้มาก่อน ครูส่วนใหญ๋จะแก้ตัวว่า ไม่รู้ เด็กไม่บอกสักหน่อย(ทั้งที่เด็กอาจพูดแล้ว แต่ครูโกหกเพือให้ไม่ต้องรับโทษทางอาญา) ท่านต้องไปคุยกับครูใหญ่ให้รู้ปัญหานี้เพราะเกี่ยวกับสุขภาพเด็กที่อาจถึงตายได้ ท่านต้องบอกให้ชัดๆกับครูใหญ่ว่า เด็กแพ้แดด ถ้าเกิดปัญหากับลูก จะแจ้งความเอาผิดทางอาญาทั้งครูและโรงเรียนแน่เพราะได้แจ้งปัญหาสุขภาพให้รับรู้แล้ว เชื่อว่าไม่มีครูใหญ่ที่ไหนอยากให้นักเรียนตายทั้งที่รู้ว่ามีโรคประจำตัวแน่นอน ท่านต้องรีบแจ้งครูใหญ่เพื่อยุติปัญหานี้

 19. ขอคำแนะนำหน่อยน่ะครับว่า ถ้าความผิดเกิดขึ้นในโรงเรียน เช่น ก เป็นเด็กเกเร ชอบแกล้งเด็กนักเรียนคนอื่น แล้ววันหนึ่ง ก.ได้ไปต่อย ข. ปากแตก ฟันหัก ถ้าเป็นในสมัยก่อน ครูก็คงต้องลงโทษเฆี่ยนเพื่อให้เจ็บและหลาบจำ แต่ถ้าเป็นสมัยนี้ ถ้าครูไปเฆี่ยน ก. ครูก็ต้องโทษทางอาญา ในคดีทำร้ายร่างกาย ดังนั้น ถ้า ก. ไปต่อย ข. ปากแตก ฟันหัก ทางโรงเรียนก็ต้องแจ้งไปยังผู้ปกครองของ ข.ให้ไปแจ้งความดำเนินคดี แก่ ก.ฐานทำร้ายร่างกาย แล้วมันจะไม่เป็นเรื่องที่ใหญ่โตไปเหรอครับสำหรับความผิดในโรงเรียน และเกี่ยวกับผู้เยาว์ กระผมเห็นว่า ครู อาจารย์ ก็เป็นเสมือน พ่อ แม่คนที่สองของเด็ก ได้ประสาทวิชาความรู้ อบรมสั่งสอน ว่ากล่าว ตักเตือน ลงโทษได้เสมือนผู้ปกครองแต่ก็ต้องอยู่ในความเหมาะสม เพราะวุฒิภาวะของเด็กนั้นมีน้อย ใช้วิธีตัดคะแนนหรือตักเตือนเล็กๆน้อยๆนั้นไม่ได้ผล ขนาดประเทศอังกฤษ ซึ่งมีวัฒนธรรมทางกฎหมายเจริญกว่าเรามาก ก็ยังเป็นเรื่องที่ยังถกเถียงเป็น 2 ฝ่าย ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยและยังไม่ตกผลึก แล้วกฎหมายเราจะตกผลึกแล้วเหรอครับว่า ครูเฆี่ยนเด็กเป็นความผิดทางอาญา

  1. พ่อแม่ยุคใหม่กับความรู้สมัยใหม่ไม่นิยมการลงโทษลูกด้วยการฟาดตีอีกแล้ว ประเทศตะวันตกเจริญเป็นมหาอำนาจได้โดยไม่ต้องไล่ตีเด็กแล้วอ้างว่า สั่งสอนให้ฉลาด วิธีลงโทษมีการพัฒนาให้เป็นอารยะชนขึ้น ไทยก็เดินไปที่จุดนั้น มองคุณค่าของเด็กดีขึ้น มิใช่เป็นแค่สิ่งของที่แม่คลอดได้ เมื่อเด็กมีพฤติกรรมไม่ดีในโรงเรียน เป็นหน้าที่และความร่วมมือของพ่อแม่และครูในการปรับปรุงเด็ก มิใช่ตีแล้วบอกว่าทำให้เด็กดีขึ้น แต่หลักวิชาการทางจิตวิทยาของฝรั่งค้นพบว่ามันมีการฝังแค้นไว้ในจิตใต้สำนึกรอเวลาไประบายกับคนอื่นต่อไปหรือบางคนก็ระบายกับครูทีหลังก็ได้ การลดความรุนแรงในครอบครัวหรือสังคม ต้องเริ่มที่เด็กต้องไม่เจอสิ่งเลวร้ายจากครอบครัวและโรงเรียนก่อน มันเป็นแนวคิดสมัยใหม่ที่มองการตีแตกต่างจากยุคโบราณ ส่วนการลงโทษครูผู้ตีเด็กไม่ว่าจะอ้างเหตุผลอะไร ต้องแยกเป็น 2 ส่วนคือ การรับโทษคดีอาญาฐานทำร้ายร่างกาย เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ต้องร้องทุกข์กับตำรวจให้ดำเนินคดีกับ ครูที่ตีเด็กข้อหา ทำร้ายร่างกายผู้อื่น ส่วนอีกหนึ่งโทษสำหรับครูคือ โทษทางวินัยของโรงเรียนเช่น ตัดเงินเดือนหรือลดสอนเป็นระยะเวลาหนึ่ง และโทษจากกระทรวงศึกษาธิการที่ครูขัดคำสั่งกระทรวงฯที่ ห้ามตีเด็กเป็นการลงโทษเด็ดขาด อันหลังนี้ อาจเจอโทษ ยึดใบอนุญาตครู ได้ การดำเนินคดีกับครูที่ทำฝ่าฝืนกฎหมายกับกฎกระทรวงศึกษาธิการมีเขียนไว้ชัด เราต้องยอมรับก่อนว่า หน้าที่ครูคือ ผู้ให้วิชา อบรมสั่งสอน ดูแลเด็ก เสมือนพ่อแม่ เมื่อพ่อแม่ไม่ตีเด็ก แต่สอนหรือลงโทษด้วยวิธีอารยะชนอื่นๆ เหตุไฉนครู้จึงอ้างเหตุผลประกอบการตีว่า เพื่อสอนเด็กให้หลาบจำ ไทยตีเด็กมาหลายสิบปีด้วยแนวคิดนี้ ความเชื่อนี้ แต่ความเจริญในบ้านเมืองก็ยังเทียบ ประเทศตะวันตกที่เลิกการตีเด็กไปหลายสิบปีแล้วเปลี่ยนไปใช้การลงโทษอื่น เด็กฝรั่งเติบโตไปสร้างความเจริญให้บ้านเมืองจนกลายเป็น มหาอำนาจ กันเพียบแล้ว เวลาพิสูจน์ได้ว่า การตีเพื่อลงโทษ มิใช่การสร้างเด็กให้เป็นคนดี เพราะดีหรือั่วอยู่ที่การสอนให้เด็กคิดดีทำดีได้ ครูจึงต้องปรับตัวเข้ากับยุคสมัยและแนวคิดปัจจุบัน มิใช่ติดค้างอยู่กับโบราณ การตีทาส เป็นการยืนยันการใช้อำนาจเหนือผู้ถูกตีที่ฝ่าฝืนคำสั่งนายทาส จึงสอนสั่งด้วยการตี การตีนั้นมิได้ต่างจากครูตีเด็กที่ประพฤติไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบในโรงเรียน ยุคนี้ครูถูกสอนจากระบบการเรียนให้เคารพสิทธิเด็กด้วย อย่ามองว่าเด็กอ่อนแอแล้วใช้พละกำลังบังคับให้เชื่อฟัง แต่ครูต้องคิดพัฒนาวิธีสอนเด็กให้เป็นคนดี มิใช่อาศัย ไม้ข่มขู่ให้กลัวครู
   การลงโทษด้วยการตัดคะแนนหรือภาคทัณฑ์ เป็นมาตรการที่มีความรุนแรงจากเบาไปหาหนัก ถ้าเด็กไม่ปรับปรุงตัวเอง ตัดคะแนนไปเรื่อยๆ สุดท้ายก็ต้องซ้ำชั้นหรือถูกไล่ออกเพราะคะแนนไม่ถึงพอจะเรียนต่อได้ การภาคทัณฑ์ ถ้าทำผิดซ้ำกี่ครั้ง ต้องเจอไล่ออก ฝรั่งก็ใช้บังคับเด็กของเขามาตลอดจนเป็นมหาอำนาจทุกวันนี้ กรณีเจอเด็กที่ไม่ยอมพัฒนาจริงๆ แต่ครูมีเมตตาอยู่ ก็จะเลือกจัดคอร์สปรับนิสัยเด็กกลุ่มนั้นเป็นการเฉพาะ ให้โอกาสเด็กครั้งสุดท้ายที่ต้องเข้าคอร์สนี้เพื่อปรับปรุงตัวเองโดยนักจิตวิทยาและครูผู้เชี่ยวชาญจะจัดกิจกรรมในคอร์สเพื่อปรับนิสัยและสร้างวินัยให้เด็กกลุ่มเหลือขอ หลังการประเมินก่อนออกจากค่าย ถ้าเด็กไม่ผ่านประเมินก็ต้องถูกไล่ออกหรือใครไม่ยอมเข้าค่ายนี้ก็ต้องถูกไล่ออก สำหรับเด็กและพ่อแม่ การไล่ออกจากโรงเรียน เป็นการลงโทษที่สาหัสมากๆ พวกเขาไม่อยากให้ลูกออกจากโรงเรียน จึงต้องร่วมมือกับโรงเรียนก่อน แต่การตีเป็นการสะสมความเจ็บปวด เคียดแค้น ที่เป็นคนอ่อนแอ ให้ครูรังแก เด็กไม่ได้มองว่าการตีคือ สอน แต่เป็นสัญชาตญาณที่มองว่า ฉันอ่อนแอ เป็นเด็ก จึงโดนตีแบบนี้ เขาสะสมความเจ็บ ความแค้น เมื่อโตก็จะไประบายกับคนอื่นหรือกับคนที่เคยทำร้ายเขามาก่อน ฝรั่งจึงสั่งยกเลิกการตีไปหลายสิบปีแล้ว บ้านเมืองของเขาก็ยังมีเด็กดี มากกว่าเด็กเหลือขอ เหตุไฉนเด็กไทยจะเติบโตเป็นคนดีหรือปรับปรุงตัวเองโดยไม่ต้องถูกตี มิได้หรือ ? ครูคงต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยหน่อยเพราะก.ม.บังคับใช้เข้มงวดและคุ้มครองเด็กมากขึ้น ถ้าครูยังตีลงโทษต่อไป สักวันจะได้เห็นตัวอย่างครูถูกส่งเข้าคุก ถอนใบอนุญาตเพราะละเมิดคำสั่งกระทรวงฯแน่

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s