งาช้าง ชวนสยอง

งาช้าง กับ ความผิดสำเร็จ

เขียนโดย  ลูกแก้ว

 

รัฐบาลของผู้นำอภิสิทธิ์ยังไม่เคยไปตรวจเยี่ยมประชาชนในจังหวัดใดตั้งแต่เป็นผู้นำบ้านเมืองเนื่องจากพรรคของเขาไม่ได้เสียงข้างมากในการเป็นแกนนำตามหลักประชาธิปไตยสากล แต่เป็นการยัดเยียดโดยกลุ่มผู้มีอิทธิพลแอบแฝงและคณะปฏิวัติปีพ.ศ. 2549 เนื่องจากกลุ่มทหารซึ่งเป็นเสาหลักในการปฏิวัติไม่สามารถเป็นผู้นำประเทศสืบทอดต่อไปได้ด้วยแรงกดดันจากประเทศมหาอำนาจทั้งห้าและสหประชาชาติที่ปฏิเสธการติดต่อสัมพันธ์ทางการทูตเกือบสองปีที่คณะปฏิวัติปกครองบ้านเมืองอยู่ ทำให้ต้องเลือกหุ่นเชิดขึ้นมารับอำนาจของพวกเขาโดยหัวหน้าคณะของเขาเป็นผู้เชิดอยู่เบื้องหลัง ตามหลักประชาธิปไตยสากลพรรคที่ประชาชนเลือกตั้งอันดับหนึ่งควรเป็นแกนนำตั้งรัฐบาล แต่ผลเลือกตั้งมิได้เป็นไปตามที่คณะปฏิวัติต้องการ จึงต้องใช้มนต์ดำกำจัดคู่แข่งออกไป คนไทยส่วนใหญ่ทราบความเป็นไปในบ้านเมืองอย่างดี จึงมีจิตต่อต้านอิทธิพลแฝงในรัฐบาลชุดนี้ ทำให้บรรดารัฐมนตรีในรัฐบาลเมื่อลงพื้นที่ในจังหวัดใด จะมีการต่อต้านอย่างหนักและสร้างความอับอายสุดๆแก่พวกเขาเสมอ จึงเลือกจะไม่ลงพื้นที่ จนกระทั่งเพื่อรักษาภาพลักษณ์ความเป็นรัฐบาลไว้ จึงเลือกบุรีรัมย์เป็นสถานที่แรกในการลงพื้นที่ฐานะรัฐบาล

สาเหตุที่เลือกบุรีรัมย์ประกาศตัวเป็นรัฐบาลไทยนั้น เพราะส.ส.เป็นลูกน้องของอดีตนักการเมืองที่ถูกตัดสิทธิ์เมื่อปีพ.ศ. 2549 และเป็นผู้กว้างขวางในจังหวัดนั้น โดยเฉพาะเป็นส.ส.พื้นที่นี้อยู่ในสังกัดพรรคที่อดีตนักการเมืองคนนี้ควบคุมอยู่เบื้องหลังเป็นหนึ่งในพรรคร่วมรัฐบาล จึงมีการจัดนักเลงท้องถิ่นเป็นการ์ดคอยคุ้มกันภัยให้ผู้นำอภิสิทธิ์เต็มท้องที่ แม้แต่ตำรวจยังต้องเดินตามหลังนักเลงจัดจ้างของผู้กว้างขวาง อีกทั้งผู้นำอภิสิทธิ์ยังหวั่นเกรงผู้ต่อต้านอย่างมากจึงจัดกำลังทหารผสมตำรวจอีกห้าพันนายขณะลงพื้นที่และแสดงภาพพูดคุยกับชาวบ้านเพื่อใช้โปรโมทตัวเอง แต่เรื่องหนึ่งที่แสดงการด้อยวุฒิภาวะของผู้นำอภิสิทธิ์อย่างมากเมื่อไปบุรีรัมย์และเป็นที่โจษขานถึงวันนี้ ค่อนข้างจะเข้าใกล้คุกด้วย คือ การรับมอบงาช้างจากรัฐมนตรีคมนาคมซึ่งอ้างว่า งาช้างเป็นมรดกสืบทอดจากตระกูลของผู้ให้

กฎหมายป้องปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนดว่า ข้าราชการประจำหรือนักการเมือง ห้ามรับสิ่งของใดที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท จักสันนิษฐานว่า มีเจตนาทุจริต จักต้องถูกลงโทษอาญา จำคุกหรือปรับ แล้วแต่ปปช.หรือศาลพิจารณา ด้วยกฎเหล็กข้อนี้ซึ่งมีมานานหลายสิบปีแล้วบรรดานักการเมืองที่เป็นรัฐมนตรีหลายยุคสมัยจึงระมัดระวังการรับสิ่งของจากผู้อื่น ถ้าไม่แน่ใจกับมูลค่าของมัน เขาจะปฏิเสธไม่รับไว้ก่อน หลายครั้งที่ผู้นำบ้านเมืองไม่ยอมรับสิ่งของซึ่งคาดการณ์มูลค่าไม่ได้จากเอกชนใดเมื่อต้องร่วมกิจกรรมกัน ไม่ว่าจะเป็นนายชวน พ.ต.ท.ทักษิณ นายสมัคร นายสมชาย จักสังเกตว่า พวกเขาล้วนมาจากนักกฎหมายด้วยเกรงบทลงโทษของปปช.

ตามหลักกฎหมายที่ใช้บังคับไปทั่วโลกนั้น การจะถือว่าเป็นความผิดต้องถูกดำเนินคดีนั้น จะต้องมีการกระทำผิดสำเร็จก่อนโดยเจตนาด้วย ถ้ายังทำไม่ครบถ้วน จักถือเป็น ความพยายามซึ่งมีบทลงโทษเบากว่า ความหมายของการทำผิดสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับบทบัญญัติความผิด ตัวอย่างเช่น โทษลักทรัพย์ หากของอยู่ในมือโจรหรือโจรถือของไว้ชั่วครู่แล้วทำหล่นพื้น กฎหมายถือว่า ความผิดฐานลักทรัพย์สำเร็จแล้วเมื่อการครอบครองทรัพย์เปลี่ยนมือไปโดยเด็ดขาดคือ ไปอยู่กับโจรแล้ว โจรต้องถูกดำเนินคดีฐานลักทรัพย์ของผู้อื่น ส่วนอัตราโทษหนักเบาจะเป็นอย่างไรอยู่ในดุลพินิจของศาล กรณีการรับสิ่งของมูลค่าเกิน 3,000 บาทจากผู้อื่นในความผิดของปปช.นั้น ต้องใช้วิธีตีความกฎหมายเยี่ยงสากล คือ การรับสิ่งของและมูลค่าของมันเป็นองค์ประกอบสำคัญของฐานความผิดนี้ โดยเฉพาะไม่มีข้อกำหนดเรื่องเจตนาพิเศษ จึงต้องใช้เรื่อง เจตนาทั่วไป เป็นหลักประกอบการพิจารณาความผิดเท่านั้น ผู้รับสิ่งของมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์หรือไม่ ? รู้มูลค่าของงาช้างไหม ?

วันรับมองงาช้างมีภาพข่าวแบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวหลายมุมที่แสดงว่าผู้นำอภิสิทธิ์รับมอบงาช้างจากรัฐมนตรีคนหนึ่ง คำให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ระบุชัดว่า เป็นงาช้างเก่าแก่และของประจำตระกูลของเขาซึ่งอยากมอบให้ผู้นำที่เขาเคารพรักยิ่ง แม้ต่อมาเขาจะออกข่าวแก้ตัวว่า งาช้างเป็นของประชาชนที่ฝากเขาไปมอบให้ผู้นำอภิสิทธิ์ก็ตาม แต่กฎหมายไม่ได้เน้นว่า สิ่งของที่มอบให้ต้องเป็นของผู้ใด ดังนั้น ไม่ว่าสิ่งของจะเป็นของผู้ใด ก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญที่จะเปลี่ยนฐานความผิดไป ส่วนผู้รับมอบสิ่งของเป็นนักการเมืองระดับผู้นำประเทศซึ่งอยู่ใต้บังคับของข้อกฎหมายดังกล่าวโดยตำแหน่ง ภาพการรับสิ่งของบอกชัดว่า ผู้รับมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนเยี่ยงวิญญูชนขณะรับงาช้าง คราวนี้ต้องมาดูกันว่า เขารู้มูลค่าสิ่งของหรือไม่ กรณีเช่นนี้ต้องนำความเป็นวิญญูชนทั่วไปมาเปรียบเทียบกัน ถ้าคนทั่วไปทราบดีว่า งาช้างเป็นสิ่งของมีค่า มีราคาสูง เป็นของสัตว์สงวน ผู้นำประเทศซึ่งสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศและครอบครัวมีฐานะดีหรือสถานภาพทางสังคมดี จักปฏิเสธว่า ไม่ทราบมูลค่าแท้จริงของงาช้าง ย่อมเป็นไปไม่ได้ นอกจากเขาจะมีภาวะจิตไม่ปกติหรือสติปัญญาบกพร่องเท่านั้น จึงถือว่า ผู้รับมีเจตนารับสิ่งของมูลค่าต้องห้าม เมื่อผู้รับมีสติครบถ้วนและรู้มูลค่าสิ่งของว่าเกินจำนวนที่กฎหมายปปช.กำหนดไว้ ย่อมแสดงว่า เขาเจตนารับสิ่งของที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาทและเป็นบุคคลในตำแหน่งที่กฎหมายกำหนดไว้ อีกทั้งไม่มีการระบุว่า ความผิดฐานนี้ต้องมีเจตนาพิเศษพ่วงเข้าไปด้วย เมื่อมีการรับมอบสิ่งของมูลค่าต้องห้ามจริง ทำให้เป็นความผิดสำเร็จครบองค์ประกอบของกฎหมายแล้ว

หากมิใช่เวลานี้ประเทศไทยมีการดำเนินคดีแบบสองมาตรฐานและความเอนเอียงของบุคลากรด้านยุติธรรมในไทย รวมทั้งอิทธิพลแอบแฝงที่หนุนรัฐบาลไว้ เชื่อได้ว่า การรับมอบสิ่งของมูลค่าเกิน 3,000 บาทซึ่งเป็นงาช้างสูงค่าคู่นี้ จักต้องปปช.ตรวจสอบอย่างแน่นอนเพราะมีหลักฐานภาพชัด ผู้รับ ผู้ให้ ยอมรับว่า มีการส่งและรับกันจริง แม้ผู้ให้จะอ้างว่า ให้เพราะศรัทธาผู้นำ ส่วนผู้รับแก้ตัวว่า รับของมาเพื่อจะนำไปตีมูลค่าสิ่งของก่อนรับจริง ตอนที่ถ่ายภาพไว้เป็นแค่รับของหลอกตามมารยาทเท่านั้น หากพิจารณาตามข้อกฎหมายและเจตนาของผู้ให้ผู้รับแล้ว การรับงาช้างมูลค่าต้องห้ามนี้ ถือเป็นความผิดสำเร็จครบถ้วน ผู้กระทำความผิดตามข้อบัญญัติจักต้องรับโทษตามกฎหมายปปช.แล้ว ถ้าเหตุการณ์นี้ไปเกิดในยุครัฐบาลเลือกตั้งอย่างท่านทักษิณ ท่านสมัคร ท่านสมชาย เชื่อว่า ปปช.หรือองค์กรยุติธรรมที่เกี่ยวข้องคงลงโทษแบบด่วนทันใจไปแล้ว กรณีของผู้นำอภิสิทธิ์รับงาช้างมูลค่าต้องห้ามจะถูกเมินเฉยจากหน่วยงานดังกล่าวด้วยข้ออ้างเดียว คือ เขาไม่มีเจตนารับสิ่งของ แค่ถือไว้ตามมารยาท ต่อมานำไปตีราคา ถ้าต่ำกว่า 3,000 บาท จึงรับสิ่งของนั้นไว้ อันถือว่า เป็นการรับสิ่งของโดยสมบูรณ์ หากราคาสูงเกินไป ก็จะคืนของ เท่ากับ ไม่มีการรับเกิดขึ้น อีกข้ออ้างคือ เขาได้คืนงาช้างไปแล้ว หมายความว่า ไม่มีหลักฐานใดว่าเขาทำผิดกฎหมายและมีเจตนาสุจริตเนื่องจากตั้งใจ นำงาช้างไปตีมูลค่าก่อน หากไม่เกินราคา จึงยอมรับไว้ในฐานะของขวัญหรือของกำนัล ทำให้ ณ วันนี้เขายังไม่ได้ทำผิดใดเพราะขาดเจตนาและขาดหลักฐาน บัดนี้ งาช้างนั้นมิได้อยู่กับผู้นำอภิสิทธิ์แล้ว จึงไม่ถือว่า เกิดการรับสิ่งของมูลค่าเกิน 3,000 บาท ไม่มีความผิดอย่างใดเพราะยังไม่ได้เกิดการกระทำขึ้น มันจึงกลายเป็นเลี่ยงอักษรเพื่อผ่าทางตันหรือเอาตัวรอดที่กระทำได้เฉพาะกรณีมีผู้มากอิทธิพลหนุนหลังคอยปัดเป่าเท่านั้น มันเป็นการตีความคำว่า  “รับสิ่งของ” ให้แตกต่างไปตามสถานภาพของผู้รับ ถ้าเป็นคนทั่วไปหรือนักการเมืองศัตรูก็ใช้ความเป็นวิญญูชนเปรียบเทียบกัน ภาพถ่ายเดียวกันในการรับงาช้างจะถูกถือในทางกฎหมายว่า เป็นการรับสิ่งของอันละเมิดกฎหมายซึ่งเป็นความผิดสำเร็จแล้ว ในทางกลับกัน ถ้าเป็นฝ่ายเดียวกับผู้มีอำนาจหนุนหลัง จะให้ผลเพียงว่า มันเป็นเพียงการรับของหลอกตามมารยาทสังคมและรับโดยมีเงื่อนไข แต่ไม่ได้แจ้งเงื่อนไขนั้นต่อผู้ให้ด้วย มิใช่เจตนารับจริง นอกจากมูลค่าต่ำกว่าที่กำหนด จึงให้ถือว่า เป็นการรับสิ่งของนั้น

คนไทยมองเห็นภาพความไม่เท่าเทียมกันทางกฎหมายหรือการใช้วิญญูชนเทียบเคียงการกระทำของผู้นำรัฐบาลชุดนี้กับพฤติกรรมของผู้หนุนหลังที่ควบคุมหน่วยงานรัฐได้ชัดขึ้นแล้ว ถ้าคนไทยไม่สำนึกตามความเป็นจริงว่า ประเทศนี้กำลังมีสองมาตรฐานด้านความยุติธรรมโดยรัฐบาลยัดเยียดของพวกหลงใหลระบอบอำมาตยาธิปไตย วันหนึ่งท่านหรือทายาทหรือญาติพี่น้องจะต้องเป็นเหยื่อสังเวยอำนาจของพวกเขาอย่างแน่นอน ผู้ที่จะทำลายระบบสองมาตรฐานและนำความเป็นธรรมมาสู่สังคมไทยได้อย่างสมบูรณ์ คือ คนไทยที่มีดวงตาสว่างไสวและมองให้ลึกซึ้ง มีสติปัญญาครบถ้วน จิตใจเข้มแข็ง เข้าใจหลักประชาธิปไตยแท้จริง อยู่กับปัจจุบันที่คนไทยมิใช่ทาสหรือไพร่ของผู้มีบรรดาศักดิ์และหลงใหลกับเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านไปแล้วยังคิดหยุดหรือย้อนเวลาแห่งอำนาจกลับคืนมา ต้องเตือนตนไว้เสมอว่า ณ วันนี้คนไทยมีสิทธิเสรีภาพเสมอภาคและอำนาจอธิปไตยที่ใช้ปกครองบ้านเมืองเป็นของปวงชนชาวไทย มิใช่ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ผู้บริหารบ้านเมืองต้องมาจากประชาชน เป็นตัวแทนประชาชน มิใช่เจ้านายหรือผู้ปกครองที่มาจากกษัตริย์หรือพระญาติวงศ์ดังที่เคยเกิดขึ้นในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นานนับหลายร้อยปีซึ่งคนไทยเคยอ่านประวัติศาสตร์ของชาติกันมาแล้ว ประเทศไทยและคนไทยต้องเดินไปข้างหน้าเพื่อตามหาความรุ่งเรืองด้วยมือของคนรุ่นใหม่ที่ไม่ฝักใฝ่ความเป็นทาส การหวนคืนเวลากลับไปเป็นทาสของคนไทยบางกลุ่ม คือ การทำลายประเทศให้ล่มจม คนไทยควรเตือนสติของตนไว้ อย่าหลงใหลคำป้อยอที่ให้พอใจกับสถานภาพทาสและผู้ปกครองที่เขาคัดเลือกมาแล้ว จำไว้ว่า ผู้บริหารประเทศไทยต้องมาจากการเลือกตั้งของปวงชนชาวไทยเท่านั้น มิใช่จากการแต่งตั้งตามอำเภอใจของกลุ่มบุญหนักศักดิ์ใหญ่

 

**************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s