เรื่องไม่ธรรมดาในการตบตีกันของผัวเมีย

        ถาม     การทำร้ายคู่สมรส จำเป็นต้องมีเลือดออก จึงรับโทษอาญาหรือ ?

            ตอบ     ภาษากฎหมายเรียกการทุบตีไม่ว่าจะใช้อุปกรณ์หรือใช้มือต่อผัวหรือเมียว่า การทำร้ายคู่สมรส นั่นหมายความว่า ผัวตีเมีย เมียตีผัว เป็นสิ่งที่กระทำไม่ได้เด็ดขาด บางคนมีความเชื่อผิดพลาดว่า ถ้าตีทำร้ายโดยไม่มีเลือดออกหรือแค่ให้ช้ำใน ห้อเลือดเขียว ไม่ผิดกฎหมายนั้น เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนอย่างมาก เนื่องจากกฎหมายลงโทษผู้ทำร้ายคนอื่นให้เกิดบาดแผลในหลายระดับหรือไม่มีบาดแผล แต่บาดเจ็บ ก็ต้องรับโทษจำคุกหนักเบาตามอาการบาดเจ็บ

            ถาม     อัตราโทษสำหรับการทำร้ายคู่สมรสเท่าไร ?

            ตอบ     กฎหมายไม่มีความผิดจำเพาะว่า ทำร้ายคู่สมรสต้องรับโทษเท่าไร จึงใช้อัตราโทษในกฎหมายอาญาคดีทำร้ายร่างกายบุคคลอื่นตามอาการบาดเจ็บที่ไม่ปรากฏแผลเลือดออกไปถึงแผลสาหัส เช่น เสียโฉม สูญเสียอวัยวะ เป็นต้น โดยมีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่  10 ปี ถึง 1 เดือน และไม่มีการยกเว้นหรือลดโทษกรณีผู้กระทำเป็นคู่สมรสด้วย

            ถาม     กฎหมายใหม่ที่ต่อต้านความรุนแรงในครอบครัวช่วยคดีทำร้ายคู่สมรสอย่างไร ?

            ตอบ     กฎหมายนั้นต้องการแก้ไขต้นเหตุให้เกิดความรุนแรง ถ้าผัวหรือเมียชอบใช้กำลังทำร้ายกันเป็นอาจิณหรือหนักเกินกว่าเหตุแม้จะเป็นครั้งแรก แต่มีแนวโน้มจะก่อเหตุบ่อยครั้งหรืออาจลามไปถึงฆ่าตายในภายหน้า โดยบังคับรักษาด้วยข้อแลกเปลี่ยนว่า จะไม่ต้องรับโทษจำคุก ถ้ายอมเข้าบำบัดทางจิตใจกับจิตแพทย์เพื่อควบคุมการใช้กำลังของเขาหรือเธอ นอกจากนั้น ยังเปิดโอกาสให้คู่สมรสซึ่งไม่ต้องการถูกทำร้ายอีกสามารถใช้คำตัดสินของศาลเป็นเหตุหย่าได้ง่ายขึ้นเพื่อยุติชีวิตสมรส

            ถาม     คู่สมรสตามกฎหมายถือเป็นคนๆเดียวกัน ยังต้องรับชดใช้หนี้สินร่วมกัน ทำไมการทำร้ายกัน จึงไม่ได้รับยกเว้นโทษหรือลดโทษ ?

            ตอบ     สถานภาพและความรับผิดชอบของคู่สมรสนั้นต้องพิจารณาตามกฎหมายแต่ละประเภท ดังนี้ กฎหมายแพ่งฯเน้นความรับผิดชอบทางทรัพย์สิน จึงลงโทษด้วยการชดใช้ด้วยเงินหรือการกระทำชดเชย ส่วนกฎหมายอาญาเน้นลงโทษที่ตัวบุคคลผู้กระทำความผิด โดยไม่มีการแบ่งแยกตามสถานภาพ บางมาตราที่ต้องการยกเว้นให้คู่สมรสกระทำผิดแล้วไม่ต้องรับโทษจักกำหนดไว้เฉพาะ มาตราใดไม่มีข้อยกเว้น ก็ต้องลงโทษตามข้อนั้นอย่างเคร่งครัด ความผิดฐานทำร้ายร่างกายบุคคลมิได้มีข้อยกเว้นโทษจำคุก ถ้าคู่สมรสกระทำต่อกัน จึงต้องลงโทษเป็นรายบุคคลโดยไม่สนใจว่าเป็นผัวเมียกันหรือไม่ สถานภาพของบุคคลมิใช่ข้อยกเว้นการลงโทษตามกฎหมายอาญา

************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s