ปัญหาสินเชื่อกับสถาบันการเงิน แจ้งข่าวที่นี่

ปัญหาสินเชื่อกับสถาบันการเงิน

               

                หากผู้ใดมีปัญหาเรื่องสินเชื่อกับสถาบันการเงิน เช่น คิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยขณะปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ คิดดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมเกินอัตราหรือไม่เหมาะสม ไม่ปล่อยสินเชื่อด้วยสาเหตุอันควร เป็นต้น  สามารถแจ้งปัญหาแก่แบงก์ชาติเพื่อตรวจสอบ พิจารณาลงโทษ หรือให้คำแนะนำ ได้ที่

                ศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาการปล่อยสินเชื่อ  ธนาคารแห่งประเทศไทย

                เลขที่ 273  ถนนสามเสน  บางขุนพรหม  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ 10200

                โทรศัพท์  02283-5900   แฟกซ์  02283-5919

                อีเมล์  botccc@bot.or.th

          Website  www.bot.or.th

 

****************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s