งานพี่เลี้ยงที่คนมองข้าม

งานดี  เงินดี  คนมองข้าม

เขียนโดย  แก้วมณี

 

เมื่ออ่านข่าวในหนังสือพิมพ์ บทวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ ของไทย อาจไม่ค่อยมีการเอ่ยถึงอัตราคนตกงานหรือสภาวะการปิดกิจการของนายจ้างมากนัก เพราะรัฐบาลควบคุมการเสนอข่าวของสื่อมวลชนอย่างใกล้ชิดโดยเน้นให้นำเสนอข่าวต้องไม่ทำลายภาพพจน์รัฐบาล เสนอความจริงบางด้าน ถ้าไปอ่านข่าววิเคราะห์เศรษฐกิจโลกในต่างประเทศจะพบมุมมอง แนวคิด การเสนอความเห็น ที่ใกล้เคียงความจริงของเกือบทุกประเทศที่พบปัญหาการตกต่ำทางเศรษฐกิจหนักบ้าง เบาบ้าง วิธีแก้ปัญหาแตกต่างกันไป ส่วนประเทศไทยนั้นรัฐบาลยอมให้ออกข่าวสถิติจริงต่อเมื่อมีการหวังผลบางอย่าง เช่น เมื่อต้องการกู้เงิน จะยอมให้สื่อลงข่าวให้รุนแรงว่า ขาดเงินใช้จ่ายในประเทศ ค้าขายไม่ดี ไม่มีเงินไปกระตุ้นเศรษฐกิจ จึงต้องกู้เงิน เป็นต้น ข่าวคนตกงานจึงเบาลงไปในระยะหลังซึ่งแตกต่างจากข้อเท็จจริงในสังคมที่ลูกจ้างถูกให้ออกจากงานอย่างมาก หลายคนจำเป็นต้องกลับบ้านต่างจังหวัดเพราะรายได้ไม่พอใช้จ่ายในเขตเมืองใหญ่ เมื่อได้คุยกับเพื่อนหลายวงการทำให้พบงานอย่างหนึ่งซึ่งขาดแคลนอย่างหนัก รายได้ก็ดีมาก แถมมีสิทธิ์เรียกร้องสูงทีเดียว

ความเจริญก้าวหน้าทางความรู้ทุกด้านที่พัฒนาโลกให้เจริญรุ่งเรือง บ้านเมืองทันสมัย สิ่งหนึ่งที่หลายประเทศต้องพบคือ ชายหรือหญิงมีอายุสูงขึ้น ร่างกายแข็งแรง ยารักษาโรคภัยไข้เจ็บดีขึ้น คนพิการมีอายุยืนขึ้น สังคมคนเมืองจึงมีคนชรา คนพิการ เพิ่มขึ้นและต้องการความดูแลใกล้ชิดด้วย ปัจจุบันนี้สังคมเมืองไทยพัฒนาใกล้เคียงกับประเทศทางตะวันตกแล้ว เวลาทำงานมีมาก จึงต้องลดทอนเวลาดูแลคนแก่คนพิการในบ้านน้อยลง แต่เน้นการหาคนมาดูแลพวกเขาแทนด้วยค่าจ้างสูงแลกกับความดูแลระดับมืออาชีพ มันเป็นการแสดงความรักของคนเมือง จึงเกิดอาชีพ พี่เลี้ยง สำหรับดูแลคนแก่ คนพิการ ซึ่งเป็นพ่อแม่ พี่น้อง ญาติสนิททั้งหลาย

ลักษณะงานของพี่เลี้ยงนั้นแตกต่างจากคนรับใช้ซึ่งต้องรับใช้สมาชิกในบ้านทุกคน งานพี่เลี้ยงมีสองแบบ คือ แบบอยู่ประจำ กับ แบบไปเช้าเย็นกลับ หน้าที่รับผิดชอบ คือ ดูแลชีวิตและความเป็นอยู่ส่วนตัวของคนแก่ คนพิการ  ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพของแต่ละคน เช่น อาบน้ำ ซักเสื้อผ้า ทำความสะอาดห้องหรือที่นอน ป้อนยาหรืออาหาร พาเดินออกกำลังกาย เป็นเพื่อนไปนอกบ้าน อ่านหนังสือ เป็นต้น ทั้งนี้จะทำให้เฉพาะลูกค้าเท่านั้นและมักมีข้อตกลงกันเสมอว่า พี่เลี้ยงจะมีวันหยุด 1 วันต่อสัปดาห์ด้วย ไม่ต้องทำงานบ้านอื่น แค่ดูแลคนแก่ คนพิการ ส่วนเงินเดือนนั้นขึ้นอยู่ว่าทำเป็นรายวันหรือรายเดือน ส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ 8,000 – 12,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความรู้ของพี่เลี้ยง ค่าจ้างรายวันก็ประมาณ 500 บาทขึ้นไป โดยกำหนดเวลาทำงานแน่นอนต่อวันแล้วแต่จะตกลงกัน

สิ่งที่ลูกค้าต้องการจากพี่เลี้ยงดูง่าย แต่ไม่ค่อยได้พบเจอในพี่เลี้ยง คือ หัวใจบริการและความรู้ด้านการดูแลคนแก่ คนพิการในระดับมาตรฐาน ทั้งที่ครอบครัวของพวกเขายินดีจ่ายเงินไม่ว่าจะสูงเพียงใด ขอเพียงให้พ่อแม่พี่น้องได้รับการดูแลขั้นพื้นฐานให้ดีที่สุดเท่านั้น ส่วนใหญ่พี่เลี้ยงในวันนี้จะมาจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่ตั้งขึ้นเพื่อโฆษณาว่า พี่เลี้ยงมีประสบการณ์สูง เมื่อเรียกมาดูแลคนแก่คนพิการ ก็พบว่า แม้แต่ประคองคนแก่เดินก็ยังไม่เคยทำมาก่อน ท่าทางเก้งก้าง บางคนทำความสะอาดที่นอนหรือใช้เครื่องดูดฝุ่นยังไม่เป็นเลย เข็นรถให้คนแก่นั่งก็ไม่ได้ แต่อาศัยย้ายงานบ่อย เพราะทุกครั้งที่ย้ายงานจะใช้อ้างเพื่อขึ้นค่าตัวไปเรื่อยๆ ทำให้หลายครอบครัวเข็ดขยาดที่ถูกหลอกเงินร่ำไป คนแก่ คนพิการ จึงรับเคราะห์กรรมที่ขาดความสะดวกและความปลอดภัยเมื่อมีพี่เลี้ยงคอยดูแล อันเกิดจากคุณสมบัติของพี่เลี้ยงไม่ตรงตามคำโฆษณา

การหลอกลวงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากงานพี่เลี้ยงโดยเฉพาะเรื่องคุณสมบัติและการคืนเงินที่ไม่เป็นไปตามสัญญาของบริษัทหรือหจก.ทั้งหลายถูกส่งไปให้สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค แต่ผู้บริโภคจะได้รับเพียงการเจรจาคืนเงินบางส่วน ทั้งที่ตอนทำสัญญาจ้างพี่เลี้ยงเขารับเงินสดไปทั้งหมดและทันที แต่ตอนคืนเงินเพราะความผิดของพี่เลี้ยงกลับจ่ายบางส่วนหรือทยอยจ่าย ซึ่งสักพักก็ไม่จ่ายและหายสูญไป พอตรวจสอบลึกขึ้นจึงทราบว่าพวกเขาไปตั้งบริษัทหรือหจก.ใหม่แล้วส่งพี่เลี้ยงไปเช่นเคย ปัญหาจึงเกิดซ้ำซาก แต่เปลี่ยนผู้เสียหายไปเรื่อยๆ พี่เลี้ยงเด็กจึงถูกหยิบยกขึ้นแก้ไขก่อนด้วยการประสานงานของหน่วยงานรัฐด้านอนามัยเพื่อกำหนดให้พี่เลี้ยงเด็กหรือสถานรับเลี้ยงเด็กต้องมีมาตรฐานที่รัฐกำหนดไว้ ต้องจดทะเบียนก่อน หากเกิดความเสียหายจะมีขั้นตอนกฎหมายลงโทษชัดเจน อันส่งผลให้พัฒนาสัญญาจ้างพี่เลี้ยงเด็กดีขึ้นอีกด้วย

งานพี่เลี้ยงเด็กได้รับการดูแลจากรัฐแล้ว แต่งานพี่เลี้ยงคนแก่ คนพิการ ซึ่งง่ายกว่าเด็กทารกกลับถูกวางเฉย ทั้งที่ปรับปรุงไปพร้อมกันได้ รัฐเลือกทำเฉพาะเด็กทารกก่อน ทำให้ปัญหาคนแก่ คนพิการยังดำเนินต่อไป ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ รายได้ ของพี่เลี้ยงเด็ก คนแก่ คนพิการ นั้นมีความใกล้เคียงกันและต้องการให้พี่เลี้ยงมีความรู้เพียงพอสำหรับลูกค้าแต่ละกลุ่ม อย่างน้อยก็เป็นไปตามขั้นพื้นฐานวิชาชีพประเภทนี้ซึ่งมีความยากง่ายแตกต่างกัน บริษัทหรือหจก.ที่เรียกตนว่า เนิร์สเซอรี่ แล้วมีการจัดส่งพี่เลี้ยงไปบริการลูกค้าถึงบ้านควรมีความรับผิดชอบด้านคุณสมบัติของพี่เลี้ยงมากขึ้น หน่วยงานรัฐควรเอาใจใส่กำหนดคุณสมบัติขั้นพื้นฐานของผู้ดำเนินกิจการประเภทนี้ ความรู้ของพี่เลี้ยง สัญญาเป็นธรรม บทลงโทษ การดำเนินคดีที่รวดเร็วขึ้น

กิจการดูแลเด็ก คนแก่ คนพิการ คนป่วย เป็นที่ต้องการของคนในสังคมเมืองที่มีเวลาน้อย และยอมจ่ายเงินสูงเพื่อแลกกับความดูแลพ่อแม่ พี่น้อง ญาติสนิทอันเป็นที่รัก ขอเพียงทุกฝ่ายมีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพนี้ พี่เลี้ยงจักเป็นงานที่สร้างรายได้สูง กำลังต่อรองดีตามประสบการณ์และความรู้ของพี่เลี้ยง ความรับผิดชอบตามลักษณะลูกค้า เวลาทำงานตามตกลงกันระหว่างพี่เลี้ยงกับลูกค้า สิ่งสำคัญที่สุด คือ หัวใจบริการที่มองลูกค้าเสมือนญาติพี่น้อง ซื่อสัตย์ และมีอัธยาศัยที่ดี จะดึงดูดลูกค้าให้เรียกใช้บริการท่านเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ถ้าทำเป็นธุรกิจพี่เลี้ยงอย่างมีมาตรฐานแล้วเชื่อได้ว่า จะเจริญรุ่งเรือง รายได้สูง ไม่ด้อยกว่างานบริการอื่นทีเดียว อย่าลืมว่าโลกวันนี้ วิทยาการก้าวหน้า โรคภัยไข้เจ็บรักษาได้ดีขึ้น ชะลอความชราได้ คนแก่ คนพิการ เด็กน้อย จึงต้องการพี่เลี้ยงเพิ่มขึ้นในสังคมเมือง จึงต้องฝากหน้าที่ดูแลคนอันเป็นที่รักแก่พี่เลี้ยง ธุรกิจที่มีความรักเป็นพื้นฐานเช่นนี้ ทุกคนยอมจ่ายเงินเพื่อความสุขของบุคคลอันเป็นที่รักได้ง่ายและไม่อั้น คือ ธุรกิจพี่เลี้ยง  หลายคนที่ทำงานเป็นพี่เลี้ยงมาหลายสิบปีต่างยอมรับว่า รายได้สูงเลี้ยงครอบครัวอย่างสุขกายสุขใจได้ ถือเป็นอาชีพที่ดี รายได้ดีมาก หลายคนมองข้ามหรือเชื่อผิดพลาดว่า เป็นคนรับใช้ของคนแก่ คนพิการ แท้จริงแล้วก็ทำงานคล้ายพยาบาล แต่มีขอบเขตความรับผิดชอบน้อยกว่าเท่านั้น ชื่อพี่เลี้ยงก็บอกความหมายชัดว่าเป็นผู้ดูแลทางร่างกายและจิตใจให้พวกเขามีความสุขขึ้น ใช้ชีวิตสะดวกขึ้น ตราบใดที่ยังมีการเกิด แก่ เจ็บ กับมนุษย์ งานพี่เลี้ยงก็ไม่มีวันหมดความสำคัญไปได้ หวังอย่างยิ่งว่า งานพี่เลี้ยงจะมีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นในยุคเศรษฐกิจตกต่ำและคนตกงานมากโดยเฉพาะมีต้นทุนต่ำมากเพราะใช้แรงกายเป็นหลัก เพื่อเป็นการจุดประกายให้มองงานอาชีพอิสระ รายได้สูง นี้ด้วยนอกเหนือจากการค้าขายสินค้าทั่วไปซึ่งต้องลงทุนสูงมาก

สิ่งสำคัญที่พี่เลี้ยงพึงระลึกให้มาก คือ ความรับผิดชอบในชีวิตของผู้อื่นในความดูแลของตน ถ้าความตายหรือบาดเจ็บเกิดจากความประมาทเลินเล่อเพราะไม่มีความรู้หรือไม่ใส่ใจต่อหน้าที่ จะต้องรับโทษทางอาญาและจ่ายค่าชดเชยทางแพ่งแก่ผู้เสียหายด้วย เมื่อมีรายได้สูงจากงานวิชาชีพนี้ ก็ต้องมีความรับผิดชอบต่องานและลูกค้าด้วยเช่นกัน ดังนั้น ถ้าจะเป็นพี่เลี้ยงควรเลือกก่อนว่าทำงานกับลูกค้าประเภทไหน เด็กทารก คนแก่ คนพิการ แล้วอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด ยิ่งมีความรู้ ประสบการณ์เฉพาะทางเท่าใด ส่งผลต่ออัตรารายได้ของท่านด้วย หากชอบทำงานอิสระก็ทำได้ หรือจะเข้าสังกัดในกิจการพี่เลี้ยงก็มีให้เลือกมากมาย การหลอกลวงด้านคุณสมบัติต่อลูกค้าอาจทำให้ติดคุกฐานฉ้อโกงเพื่อหวังเงินทองของผู้อื่นได้ คนชรา คนพิการ เด็ก หรือญาติของพวกเขา ต้องการพี่เลี้ยงมีคุณภาพ มีจิตเมตตา มีความสามารถตามหน้าที่ ราคาเป็นธรรมเหมาะสมกับความรับผิดชอบ งานพี่เลี้ยงจึงเจริญรุ่งเรืองได้ไม่ยากในสังคมเมืองที่สมาชิกครอบครัวมีเวลาดูแลกันน้อย แต่ยอมจ่ายค่าจ้างเพื่อหาคนไว้วางใจไปดูแลบุคคลอันเป็นที่รัก

 

*********************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s