เงินขาวคืออะไร ?

            เงินขาวๆ    หมายถึง   เงินสด  ไม่ใช่ตั๋วแลกเงิน  เช็ค  หรือ  สิ่งของที่ใช้แทนเงิน

 

 

            คำอธิบายเพิ่มเติม               สำนวนนี้หมายถึง เศษสิ่งของที่เอาไปขายแล้ว จะได้เงินสดกลับมาอย่างแน่นอน จำนวนเท่าใดก็ได้ แต่ต้องไม่ใช่ ตั๋วแลกเงิน เช็ค หรือสิ่งของที่ใช้แทนเงิน ตัวอย่างการใช้สำนวนนี้ เช่น ช่วงนี้ฉันขัดสนเงินมากและทองราคาสูงดี จึงเอาสร้อยทอง 2 เส้นไปขาย แล้วได้เงินมาแบบ เงินขาวๆ เลย

 

 

**************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s