คนปลุกผีคอมมิวนิสต์

คนปลุกผีคอมมิวนิสต์

เขียนโดย  ลูกแก้ว

 

ตั้งแต่ยุคจอมพลสฤษฎิ์ ธนะรัตน์ไปจนถึงจอมพลถนอม กิตติขจร นั้น เป็นเวลาที่คนไทยต้องหวาดกลัวภัยคอมมิวนิสต์ตามแรงปลุกปั่นของรัฐบาลที่ต้องการให้คนไทยมองลัทธินี้เป็นปีศาจร้ายและต้องกำจัดให้สิ้นซาก ทั้งนี้สอดคล้องกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เขมร ลาว เวียดนาม เป็นต้น ล้วนถูกครอบงำด้วยอิทธิพลลัทธิคอมมิวนิสต์จากประเทศจีน ซึ่งเวลานั้นมีแนวคิดว่า ลัทธิคอมมิวนิสต์จะมั่นคงยิ่งขึ้น ถ้าเพื่อนบ้านรอบประเทศจีนปกครองด้วยระบอบเดียวกัน คือ ระบอบคอมมิวนิสต์ จึงมีการแผ่ขยายความเชื่อไปยังประเทศต่างๆอย่างต่อเนื่อง กอปรกับสหรัฐต่อต้านลัทธินี้อย่างแข็งกร้าวด้วย สหรัฐและรัฐบาลไทยจึงสร้างภาพปีศาจร้ายให้ผู้ฝักใฝ่ลัทธิคอมมิวนิสต์ในไทยและประเทศจีนอย่างสุดขั้ว คนไทยกลัวลัทธิดังกล่าวมานานหลายสิบปีโดยมิได้รู้จักมันอย่างลึกซึ้งเหมือนที่รู้จักในปัจจุบันนี้

รัฐบาลสร้างภาพปีศาจร้ายให้ลัทธิคอมมิวนิสต์แล้วยังออกกฎหมายลงโทษผู้ฝักใฝ่คอมมิวนิสต์ค่อนข้างหนักและรวดเร็ว จึงมีการนำกฎหมายนี้ไปใช้กำจัดศัตรูการเมืองของรัฐบาลอย่างแพร่หลายในเวลาต่อมา เช่น เมื่อนักศึกษาโค่นอำนาจของจอมพลถนอมได้ รัฐบาลชุดใหม่หวั่นเกรงพลังนักศึกษา จึงใส่ร้ายป้ายสีหรือตั้งข้อกล่าวหาแก่นักศึกษากลุ่มแกนนำด้วยข้อหาเป็นคอมมิวนิสต์ แล้วจับขังคุกโดยไม่จำกัดเวลาหรือเรียกสั้นๆว่า ขังลืม นักศึกษาหลายคนจำใจต้องทิ้งบ้านและครอบครัวหนีภัยจากรัฐบาลเข้าป่าไปอยู่กับพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งกำลังเคลื่อนไหวอยู่ตามจังหวัดต่างๆของไทยในเวลานั้น แรงผลักดันของรัฐทำให้พรรคคอมมิวนิสต์ไทยแข็งแกร่งขึ้นในทันตาและเติบใหญ่มีพลังด้วยแรงสนับสนุนจากประชาชนซึ่งไม่พอใจกับความอยุติธรรมที่รัฐกระทำต่อนักศึกษาและคนไทยกลุ่มต่างๆ การต่อสู้ระหว่างรัฐบาลกับพรรคคอมมิวนิสต์จึงรุนแรงขึ้นตามลำดับพร้อมกับการทำลายภาพพจน์นักศึกษาซึ่งเคยช่วยรัฐบาลโค่นอำนาจจอมเผด็จการลงได้ด้วยข้อกล่าวหาว่า พวกเขาเป็นคอมมิวนิสต์ทั้งที่ไม่รู้จักลัทธินี้มาก่อน แต่พรรคนี้กลับกลายเป็นผู้ช่วยชีวิตนักศึกษากลุ่มนี้ไว้ มันเป็นประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่จารึกพฤติกรรมไม่ยุติธรรมของรัฐบาลในเวลานั้นแล้ว บันทึกที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงความจริงได้ตลอดกาลเมื่อรัฐบาลทำร้ายลูกหลานประชาชนเพราะหวั่นเกรงพลังนักศึกษาจะหวนกลับมาโค่นอำนาจของพวกเขาเหมือนที่เคยทำสำเร็จกับจอมเผด็จการมาแล้ว

การยัดเยียดข้อกล่าวคอมมิวนิสต์เป็นวิธีการดั้งเดิมที่รัฐบาลใช้กับศัตรูการเมืองที่เคยได้ผลมาแล้ว คนไทยเกลียดชังและหวาดกลัวลัทธิคอมมิวนิสต์มานานหลายสิบปี วันเวลาผันแปรแนวความคิดก็เปลี่ยนตามไปด้วยเมื่อสหรัฐ รัสเซีย เจ้าลัทธิคอมมิวนิสต์สไตล์เลนิน กับ จีน เจ้าลัทธิคอมมิวนิสต์แบบเหมาเจ๋อตุง กลายเป็นมิตรกัน ทำให้รัฐบาลไทยยุคต่อมาจำเป็นต้องปรับสภาพตัวเองใหม่ กอปรกับวิทยาการสมัยใหม่ทำให้คนไทยรุ่นต่อมาเข้าใจแก่นแท้ของลัทธิคอมมิวนิสต์ทั้งสองรูปแบบและยอมรับการอยู่ร่วมกันในความแตกต่างทางแนวความคิดได้ดีขึ้น การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ฝักใฝ่คอมมิวนิสต์จึงเริ่มต้นและแน่นแฟ้นมากขึ้นจนกระทั่งปีพ.ศ. 2552 รัฐบาลเสียงข้างน้อยซึ่งตั้งขึ้นโดยมีเบื้องหลังเคลือบแคลงใจคนไทยและคนทั้งโลก รวมทั้งนายทหารผู้ใหญ่บางคน พยายามพูดปลุกปั่นคนไทยในที่สาธารณะว่า ผู้มีความเห็นแตกต่างจากรัฐบาล คือ พวกฝักใฝ่คอมมิวนิสต์ ทั้งที่แกนนำหลายคนในกลุ่มคนเสื้อแดงที่เรียกร้องความเป็นธรรมในสังคมและประชาธิปไตยแท้จริงก็มาจากนักศึกษาที่เคยถูกกล่าวหาว่า เป็นคอมมิวนิสต์ และต้องหนีตายเข้าป่าด้วยวิธีเดียวกันนี้ แผนกำจัดกลุ่มต่อต้านรัฐบาลในวันนี้ คือ แผนเดียวกับในอดีตที่ใส่ร้าย ป้ายสี ตั้งข้อกล่าวหา ว่าฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลเป็นพวกคอมมิวนิสต์ เพื่อสร้างภาพปีศาจร้ายให้ฝังในจิตใจคนไทย และเกิดความหวาดระแวงกันในสังคมขึ้นอีกครั้ง

ณ ปีพ.ศ. 2552 ประเทศจีน ถือเป็นมหาอำนาจทางทหารและเศรษฐกิจของโลกที่ยังปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์เข้มข้น ส่วนผู้มีแนวคิดชื่นชอบลัทธินี้ในไทยของแท้เป็นคนกลุ่มเล็กๆเท่านั้น รัฐบาลไทยยัดเยียดข้อกล่าวหาให้ศัตรูการเมืองว่าเป็นพวกคอมมิวนิสต์และสร้างภาพปีศาจร้ายให้กลุ่มคนเสื้อแดงด้วยคิดว่าจะทำลายภาพลักษณ์แท้จริงของเขาได้สำเร็จเหมือนที่เคยทำกับนักศึกษายุคตุลาเดือดได้ คงต้องไปคิดใคร่ครวญหาแผนใหม่ทันสมัยกว่านี้ เพราะข้อกล่าวหาและปลุกปั่นหัวคนไทยให้เกลียดชังลัทธิคอมมิวนิสต์และนำกลุ่มคนเสื้อแดงไปอยู่กับลัทธินี้ ถือเป็นแผนที่ไร้สติ ไร้สาระ ไม่สร้างสรรค์ต่อบ้านเมืองเลย เนื่องจากยุคไซเบอร์มีการติดต่อสื่อสาร หาข้อมูล ได้รวดเร็วและชัดเจนขึ้น จนแทบปิดบังกันไม่ได้ว่า สหรัฐยังเป็นมิตรที่ดีกับจีน เจ้าลัทธิคอมมิวนิสต์แถบเอเชีย เศรษฐกิจของสองประเทศแม้ต่างระบอบกันก็พึ่งพากันอย่างดี เมื่อมหามิตรของไทยอย่างสหรัฐยังมีสัมพันธไมตรีที่ดีกับจีน ประเทศไทยกล้าที่จะตัดสัมพันธ์กับจีนเพราะเกลียดชังลัทธินี้ได้อย่างไร ? นอกจากนั้น ไทยพึ่งพานักท่องเที่ยวจีนปีละหลายล้านคน ส่งสินค้าไปขายหลายพันล้านบาท ซื้อสินค้าสำคัญราคาถูกจากจีน เงินกู้หลายพันล้านบาทของจีน แม้แต่อาวุธหลายรายการก็ซื้อจากจีน รัฐบาลไทยกล้าสร้างความเกลียดชังพวกคอมมิวนิสต์ให้อยู่ในความรู้สึกของคนไทยได้หรือ ? ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกซึ่งไทยได้รับผลกระทบรุนแรงจากการไร้ความสามารถของรัฐบาลกำลังรอคอยให้จีนยอมปล่อยเงินกู้ช่วยพยุงเศรษฐกิจไทยไว้

ณ วันนี้รัฐบาลไทยและนายทหารผู้ใหญ่บางคนกำลังสร้างภาพปีศาจร้ายคอมมิวนิสต์ให้คนไทยหวาดกลัวและต้องกำจัดพวกเขา ทั้งที่เป็นแค่ความเห็นแตกต่างจากรัฐบาลเท่านั้น โดยตั้งข้อกล่าวหาไปยังศัตรูการเมืองว่า นิยมฝักใฝ่คอมมิวนิสต์ที่เป็นอันตรายต่อบ้านเมือง ทั้งที่รัฐบาลไทยต้องพึ่งพาเงินทองและประชากรสัญชาติคอมมิวนิสต์อย่างมาก อีกทั้งการยัดเยียดข้อกล่าวหานี้จะกลายเป็นชนวนบาดหมางระหว่างไทยกับจีนในวันหน้าด้วย แล้วยังรวมไปถึงสหประชาชาติที่ต้องจับตามองความอยุติธรรมซึ่งรัฐบาลไทยกระทำต่อศัตรูการเมืองด้วยข้ออ้างความต่างทางลัทธิความเชื่อเท่านั้น สิ่งที่รัฐบาลไทยกำลังกระทำต่อศัตรูการเมืองด้วยการปลุกผีคอมมิวนิสต์ขึ้นมาใหม่ มองเห็นชัดว่า รัฐบาลหวั่นไหวต่อพลังคนเสื้อแดงที่เรียกร้องประชาธิปไตยของแท้ ขณะที่รัฐบาลมาจากอิทธิพลนอกกฎหมาย และหมดหนทางจะลดทอนพลังนั้นได้ จึงต้องนำแผนเก่าแก่กลับมาใช้ใหม่ด้วยการยัดเยียดปีศาจร้ายคอมมิวนิสต์ให้ศัตรูการเมือง อันบ่งบอกต่อสาธารณชนได้ชัดว่า รัฐบาลนี้ขาดวิสัยทัศน์กว้างไกลและเท่าทันยุคสมัย นอกเหนือจากขาดภาวะผู้นำแท้จริงแล้ว การตั้งตนเป็นศัตรูกับพวกคอมมิวนิสต์ คือ เป็นศัตรูกับจีนและรัสเซีย ส่วนการยัดเยียดข้อกล่าวหาคอมมิวนิสต์แก่ศัตรูการเมือง คือ ความไม่เป็นธรรมในสังคมไทยที่ปฏิบัติต่อผู้มีความเห็นแตกต่างจากรัฐบาลอันขัดต่อหลักประชาธิปไตยที่ชัดเจน ซึ่งจะทำให้รัฐบาลไทยชุดนี้ถูกจับตามองจากสหประชาชาติและสหรัฐ มหามิตรของไทยที่ต้องการให้ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยเท่านั้น มิใช่ระบอบเผด็จการหรือคอมมิวนิสต์ ส่วนไทยยิ่งใหญ่พอจะยืนหยัดต่อสู้อย่างโดดเดี่ยว โดยมีจีนกับรัสเซียเป็นศัตรูทางระบอบการเมืองแน่หรือ ? คนไทยควรประเมินการเมืองของรัฐบาลที่กำลังทำอยู่ว่า สมควรเป็นตัวแทนประเทศไทยในเวทีโลกได้หรือ ? รัฐบาลกำลังทำตนเป็นศัตรูกับประเทศที่ปกครองแบบคอมมิวนิสต์และยัดเยียดข้อ
กล่าวหาคอมมิวนิสต์อย่างพร่ำเพรื่อ ถือเป็นงานสร้างสรรค์ในสังคมไทยและเป็นเจตนารมณ์แท้จริงของคนไทยที่รังเกียจเดียดฉันท์เพื่อนคอมมิวนิสต์อย่างจีนและรัสเซียแน่หรือ ? คนไทยจะมีศัตรูที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกอย่างจีนและรัสเซียจากการนำแผนเก่าคร่ำครึโดยรัฐบาลชุดนี้ไปกำจัดศัตรูส่วนตัว โดยมีประเทศไทยเป็นเดิมพัน

 

*******************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s