ดูหมิ่นประมุขรัฐต่างประเทศ

        ประมวลกฎหมายอาญา หมวดความผิดต่อสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ มาตรา 133 บัญญัติว่า  ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือ แสดงความอาฆาตมาดร้าย ราชาธิบดี ราชินี ราชสามี รัชทายาท หรือ ประมุขแห่งรัฐต่างประเทศ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 

            คำอธิบาย

 

                ความผิดมาตรานี้ในเมืองไทยใช้กันน้อย แต่มีบทลงโทษหนักพอควรเพื่อป้องกันเกียรติยศของมิตรสหายหรือแขกของประเทศไทย เพื่อรักษาสัมพันธไมตรีระหว่างไทยกับประเทศเหล่านั้น จึงไม่ต้องการให้คนไทยหรือคนสัญชาติใดใช้คำพูดทำลายชื่อเสียงของประเทศอื่น ดังนั้น กฎหมายจึงเขียนคำว่า “ผู้ใด” ซึ่งหมายรวมทั้งคนไทยและคนต่างสัญชาติ จักถูกลงโทษด้วยมาตรานี้ หากเขาเจตนาพูดดูหมิ่น หมิ่นประมาท แสดงความอาฆาตมาดร้าย ต่อบุคคลต่างประเทศที่กำหนดไว้ อันได้แก่ ประมุขของรัฐต่างประเทศที่เป็นกษัตริย์ ราชินี ราชาธิบดี หรือ ผู้นำประเทศซึ่งมีชื่อตำแหน่งแตกต่างกัน แต่มีสถานภาพเป็นประมุขของประเทศนั้น การใช้คำพูดพาดพิงถึงประมุขของรัฐประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังเป็นที่กล่าวขานกันในเมืองไทย เช่น (ชื่อประมุข)เป็นไอ้กุ๊ย คนถ่อย อันธพาลข้างรั้วไทย เป็นต้น ถือเป็นการใช้คำพูดดูหมิ่น ดูแคลน ประมุขของรัฐนั้นให้เสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงและเป็นการพูดอย่างมีสติ มิใช่คนบ้า กระทำผ่านสื่อทีวีและสาธารณชนรับทราบไปทั่วโลก สถานที่พูดคือ เมืองไทย คนพูดยอมรับว่าเป็นคนใช้ประโยคนั้นจริง ถือเป็นหลักฐานชัดแจ้งที่อาจถูกลงโทษตามกฎหมายมาตรานี้ได้ซึ่งต้องเป็นดุลพินิจของศาลเมื่อมีการฟ้องคดีอาญา คำพูดประเภทนี้กระทำต่อประมุขของรัฐต่างประเทศอาจทำลายความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศได้เพราะคนพูดกระทำด้วยความมั่นใจและสะใจโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศทั้งที่เขามีวุฒิภาวะค่อนข้างสูงและมีสติตลอดเวลาที่พูดผ่านสื่อมวลชน คำพูดเมื่อวันวานตามหลอกหลอนเขาในวันนี้ที่มีตำแหน่งการเมืองสูงส่งให้ต้องร้อนกายร้อนใจเพราะความผิดที่เคยกระทำไว้มิได้ถูกปิดกลบมิดชิดนัก มันเป็นบทเรียนสอนใจคนที่คิดจะเป็นนักการเมืองรุ่นต่อไปว่า จงระมัดระวังทุกการกระทำ ทุกคำพูด เพื่อมิให้สิ่งนั้นตามไปทำลายล้างความเจริญของตนในภายหน้า มันเป็นวิถีของคนฉลาดที่ยอมรับว่า ชีวิตมีความไม่แน่นอน วันหนึ่งอาจได้ดีสูงเลิศหรือตกต่ำสุดขีด แต่ต้องพูดจาหรือกระทำวันนี้ให้ดีที่สุด

 

***********************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s