คำพูดแฉตัวตนนักการเมือง

คำพูดแฉตัวตน

เขียนโดย  ลูกแก้ว

 

เมื่อยังไม่เปล่งวาจา เราเป็นเจ้านาย หากพูดออกไปเมื่อไร คำพูดจะเป็นนายของเรา มันเป็นคำกล่าวเตือนใจของอดีตผู้นำไทยซึ่งยิ่งใหญ่คนหนึ่งที่ต้องการเตือนนักการเมืองให้ระวังการใช้คำพูดเพราะคำพูดนั้นอาจสร้างอันตรายต่อตัวเองในภายหลังได้ คำเตือนนี้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของคนทั่วไปได้อย่างดีและไร้กาลเวลา เมื่อเปล่งวาจาแล้วผู้พูดจะไม่รู้ผลร้ายแรงที่อาจทำร้ายจิตใจหรือทำลายผู้พูดหรือแฉตัวตนต่อผู้ฟังหรือสาธารณชนได้

ความขัดแย้งทางสังคมไทยหลายครั้งเกิดขึ้นจากคำพูดผิดหูที่คู่สนทนาเรืองอำนาจหวาดระแวงหรือไม่พอใจจึงใช้ศักยภาพของตนทำลายเจ้าของคำพูดเสียดแทงใจนั้นโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายของชาติบ้านเมืองอย่างที่เห็นกันในการปฏิวัติหลายครั้งของประวัติศาสตร์การเมืองไทย การเงียบหรือพูดให้น้อยหรือใช้คำพูดเนิบช้าเป็นหลักสร้างผู้นำครองอำนาจยาวนานให้สังคมไทยหลายครั้งแล้ว ดังเช่น พลเอกเปรม หรือ นายชวน เป็นต้น แม้ภายใต้ความเงียบหรือพูดน้อยนั้นจะเป็นกองเพลิงทรงพลังที่พร้อมจะเผาผลาญอีกฝ่ายให้วอดวายเมื่อใดก็ได้ แต่ชาวบ้านไม่มีวันรับรู้นิสัยด้านมืดของพวกเขาเพราะคำพูดและความเงียบปกคลุมสิ่งเลวร้ายเหล่านั้นไว้อย่างมิดชิด การมองดูเปลือกนอกของนักการเมืองก็มิได้ยืนยันว่า พวกเขาจะเป็นคนดีเลิศไร้กิเลสตัณหา บางคนอาจมีมากกว่าชาวบ้านด้วยซ้ำ เพียงแค่ยังไม่ถึงเวลาแสดงออกให้เห็นคาตา การพิจารณาคนโดยสายตาของชาวบ้านจึงต้องมองให้ลึกซึ้งด้วยการสังเกตคำพูด กิริยาท่าทาง ซึ่งเขาแสดงออกต่อสาธารณชนและจากเพื่อนหรือญาติที่รู้จักเขาอีกด้านหนึ่ง แล้วนำไปวิเคราะห์หาตัวตนของเขาอีกครั้ง มิฉะนั้น เราจักเป็นเหยื่อโง่ของเขาได้

บุคลิกลักษณะท่าทางที่แสดงออกในที่สาธารณะอาจปรุงแต่งให้ดูงดงามหรือน่าหลงใหลได้ แต่คำพูดหรือวาจาสามารถบอกตัวตนที่ซ่อนไว้ได้ไม่ยาก แม้จะผ่านการปรุงแต่งให้ดูเผ็ดร้อนหรือสวยงามเพียงใดก็ตาม ดังที่เกิดขึ้นกับนักการเมืองคนหนึ่งในงานปาฐกถาเรื่อง ประชาธิปไตยของผู้นำไทย ซึ่งจัดในห้องประชุมของมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด ผู้ฟังส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนไทยของที่นั่นซึ่งเป็นการคัดเลือกจากสถานทูตไทย คณาจารย์ที่สนใจการเมืองไทย สิ่งที่สะดุดหูของคนไทยอย่างมากเมื่อเขาพูดต่อที่ประชุมว่า การปฏิวัติปีพ.ศ. 2549 โดยคณะทหารกลุ่มหนึ่งเพื่อโค่นล้มรัฐบาลเดิมซึ่งผู้นำคนนั้นมีบุคลิกภาพและความรู้สูงกว่าเขาอย่างเทียบกันไม่ได้และเป็นที่รู้กันดีในสังคมไทยว่า ตราบใดที่ผู้นำคนเดิมยังเป็นที่นิยมในกลุ่มประชาชนเช่นนี้ เขาจะไม่มีวันเป็นผู้นำไทยได้แน่นอน ผลยืนยันอีกครั้งหลังการปฏิวัติคือ การเลือกตั้งที่ไม่มีผู้นำคนเดิมในสนามเลือกตั้ง แต่เขาก็ได้รับคะแนนเสียงที่ต่ำกว่าอดีตผู้นำอีกคนซึ่งสูงวัยกว่าเขาอย่างมาก ในที่สุดจึงไม่อาจพึ่งพาการเลือกตั้งได้อีกต่อไป จึงร่วมมือกับผู้อยู่เบื้องหลังการปฏิวัติเพื่อทำลายพรรคคู่แข่งโดยอาศัยอำนาจมืดซึ่งมีพลังควบคุมอำนาจตุลาการได้อย่างสมบูรณ์จนกระทั่งทำลายพรรคคู่แข่งได้ จากนั้นเขาก็ใช้พลังเงินกว้านซื้อเสียงส.ส.ที่หมดศรัทธาต่อประชาธิปไตยหรือถูกข่มขู่ด้วยกำลังเพื่อสนับสนุนเขาเป็นผู้นำไทยสำเร็จสมปรารถนาทั้งที่เขาเป็นเสียงข้างน้อยตามหลักประชาธิปไตยสากล มันเป็นความจริงที่คนไทยทราบกันอย่างชัดเจน แต่เขาพูดว่าโล่งใจที่เกิดการปฏิวัติโค่นล้มรัฐบาลเลือกตั้งของประชาชน ทั้งที่เขาได้รับการศึกษาจากสถาบันศึกษาที่เป็นต้นแบบประชาธิปไตยซึ่งไม่มีวันศรัทธาต่อการปฏิวัติหรือการปฏิเสธเสียงเลือกตั้งของประชาชนอย่างแน่นอน โดยเฉพาะจะไม่ยอมรับการใช้กลโกงหรือฉ้อฉลเจตนารมณ์ของประชาชนว่าเป็นไปตามระบอบปกครองแบบประชาธิปไตยอย่างเด็ดขาด เขาเปิดเผยเจตนาต่อสาธารณชนชาวอังกฤษว่า ศรัทธาและดีใจต่อการปฏิวัติโค่นล้มรัฐบาลจากการเลือกตั้งโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญไทยและล้มล้างศัตรูการเมืองให้เขาทั้งที่คิดว่าจะไม่มีวันเห็นตะวันแห่งเกียรติยศสำคัญที่เขาใฝ่ฝันมายาวนาน

นักการเมืองที่ศรัทธาในการปกครองแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงจะต้องต่อต้านการปฏิวัติซึ่งทำลายล้างรัฐธรรมนูญที่ค้ำประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน ล้มล้างรัฐบาลจากการเลือกตั้งของประชาชน โดยใช้กำลังพลและอาวุธซึ่งได้มาจากเงินภาษีของประชาชนแล้วรัฐแบ่งไปเป็นงบประมาณเลี้ยงดูกำลังพลทหารและซื้ออาวุธมูลค่ามหาศาล แต่คณะปฏิวัตินำสิ่งเหล่านั้นมาข่มขู่ประชาชนให้ก้มหัวยอมรับอำนาจไม่ชอบธรรมและผิดกฎหมาย แม้ศัตรูการเมืองจะถูกทำลายล้างโดยคณะปฏิวัติ หากมีศรัทธาต่อประชาธิปไตยนักการเมืองอย่างเขาควรลุกขึ้นต่อสู้เพื่อยืนยันหลักการที่ถูกต้องว่า รัฐบาลจากการเลือกตั้งจะต้องคงอยู่ นักการเมืองที่ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งสูงสุดจากประชาชนจะต้องไม่ถูกทำลายด้วยวิธีสกปรก ควรต้องพ่ายแพ้แก่เขาในสนามเลือกตั้งเท่านั้น ภาพและคำพูดที่ปรากฏต่อสาธารณชนในเวลานั้นและล่าสุดในการปาฐกถายืนยันว่า เขามีความสุขและดีใจที่เห็นเพื่อนนักการเมืองในระบบเลือกตั้งจากประชาชนถูกทำลายลงต่อหน้าได้โดยการพูดเหยียบย่ำผู้ถูกคณะปฏิวัติรังแกและกล่าวชื่นชมผู้ทำลายล้างประชาธิปไตยอย่างไม่ละอายใจว่า เขาเป็นนักการเมืองสัญชาติไทย คำพูดเช่นนี้บอกยืนยันว่า การอบรมบ่มเพาะความรู้จากสถาบันแห่งนั้นล้มเหลวที่ผลิตบัณฑิตไร้อุดมการณ์ด้านประชาธิปไตยของจริง แต่มุ่งเอาชนะคู่แข่งทางการเมืองโดยสารพัดวิธีหรือไร้จริยธรรมทางการเมือง ขอเพียงเป็นผู้ชนะและชิงอำนาจสำเร็จเท่านั้น

คำพูดที่บอกหลอกฝรั่งว่า ประเทศไทยยังเป็นประชาธิปไตยอยู่ แม้จะปกครองด้วยคณะปฏิวัติ ล้วนบอกความอ่อนหัดทางการเมืองและดูแคลนสติปัญญาของเหล่าคณาจารย์ที่นั่งรับฟังในห้องประชุมนั้น นักรัฐศาสตร์อังกฤษ นักนิติศาสตร์อังกฤษ ย่อมรู้ดีว่า การปฏิวัติคือ การทำลายระบอบประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นโดยคณะปฏิวัติคือ กฎหมายตามอำเภอใจที่ต้องการกดขี่ให้ประชาชนเชื่อฟัง ส่วนเขาอยู่ภายใต้คำบงการของผู้มีอำนาจมืดที่ชี้นำคณะปฏิวัติและบริหารบ้านเมืองอยู่เบื้องหลัง แล้วยังคุกคามคู่แข่งทางการเมืองและผู้สนับสนุนเป็นระยะ โดยเฉพาะสื่อมวลชนที่ไม่ชอบที่มาของอำนาจซึ่งเขาชิงมาในครั้งนี้หรือวิทยุชุมชนต่างถูกกดดันหรือบีบคั้นโดยใช้เครื่องมือของทางราชการหรือสารพัดกฎหมายและคำสั่งเพื่อปิดพวกนั้น พรรคของเขามีประวัติยาวนานที่สามารถค้นพบว่า ไม่มีครั้งใดที่พรรคนี้ต่อต้านการปฏิวัติซึ่งเกิดขึ้นในแผ่นดินไทยอย่างจริงจังและชัดเจนเลย วันตุลาเดือด วันพฤษภาทมิฬ ซึ่งพรรคของเขาเก็บตัวเงียบ ไม่แสดงปฏิกิริยาต่อต้านการทำร้ายประชาชน หรือการยึดอำนาจของคณะรัฐประหารในเวลานั้น โดยพิจารณาจากข่าวในสื่อมวลชนและข้อมูลรอบด้านจักพบว่า หัวหน้าพรรคหรือแกนนำพรรคซ่อนหนีหรือเก็บตัวให้พ้นสื่อมวลชน แล้วจะโผล่ออกมาเมื่อเหตุการณ์สงบเพื่อฉกฉวยโอกาสเป็นของตัวเองดังที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์การเมืองที่เกิดแบบเดียวกันเสมอ เรื่องน่าสังเกตมากที่สุด คือ มากกว่าหกสิบปีแล้วที่พรรคนี้ไม่เคยมีหัวหน้าพรรคคนใดประกาศต่อต้านการปฏิวัติหรือพูดประณามทุกการกระทำที่ทำลายระบอบประชาธิปไตยของคณะปฏิวัติซึ่งกระทำต่อนักการเมือง แม้แต่เขาซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคคนล่าสุดพูดในอังกฤษว่า โล่งใจที่เกิดการปฏิวัติและกำจัดนักการเมืองจากการเลือกตั้งได้ มันบ่งบอกว่าเขาเป็นนักการเมืองที่ไร้คุณภาพ ไม่ศรัทธาต่อระบอบประชาธิปไตย ศักยภาพทางการเมืองต่ำกว่าพรรคคู่แข่งอย่างมาก แม้ว่าอีกฝ่ายจะไม่มีผู้นำที่เขาหวั่นเกรงมานานแล้วก็ตาม

เมื่อวันที่คำพูดและวาจาเป็นนายของเขา ก็บอกยืนยันคุณภาพของตัวเอง ความหวั่นเกรงที่มีต่ออดีตผู้นำและคู่แข่งที่เขาไม่มีวันยืนเทียบกันได้ชัดขึ้น โวหารที่เอ่ยถึงประวัติศาสตร์การเมืองไทยซึ่งพยายามผนวกการอวดตนของเด็กเก้าขวบไว้กลายเป็นเรื่องขำขันเมื่อเขาพูดความจริงแค่เสี้ยวหนึ่ง แล้วปิดบังส่วนที่เขาและพรรคมิได้ส่งเสริมประชาธิปไตยเพียงเพื่อแย่งตำแหน่งสูงสุดในบ้านเมืองให้สำเร็จ เด็กเก้าขวบที่หมกมุ่นกับการเมืองถือว่ามีความผิดปกติทางจิตใจเมื่อเทียบกับเด็กวัยเดียวกันที่ควรมีความสุขกับโลกภายนอก อีกทั้งประวัติวัยเด็กบอกว่าเขามีสุขภาพไม่ค่อยดีนัก ทำให้บิดามารดาตัดสินใจส่งเขาไปใช้ชีวิตในต่างประเทศตั้งแต่เด็ก การเขียนประวัติเชิดชูเขาเพื่อให้เห็นว่าเป็นเด็กพิเศษกว่าเด็กอื่นนั้นที่ต้องเป็นผู้นำมาตั้งแต่เกิดซึ่งฟังแล้วแปร่งหูมาก การเรียนหนังสือ คือ การเชื่อฟังคำสอนของครูอาจารย์อย่างเคร่งครัด ความเข้าใจและความจำต้องไม่ผิดเพี้ยนจากตำราที่สอนกันอยู่ ผู้ใดทำได้ จักได้รับคะแนนดีเลิศ สิ่งที่ยากยิ่งคือ การปรับใช้ความรู้กับการทำงานให้สร้างความสำเร็จในชีวิตต่างหาก ดังนั้น ผู้สูงวัยมากประสบการณ์จึงมักเตือนเด็กว่า เวทีทดสอบคุณภาพของเด็กเพิ่งเริ่มต้นเมื่อเข้าสู่ระบบการทำงาน ใบเกียรตินิยมมิได้ยืนยันว่าเขาหรือเธอจักทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ คนที่มิใช่บัณฑิตอาจสร้างผลงานดีเลิศกว่านักเกียรตินิยมก็ปรากฏให้เห็นในสังคมไทยมากมาย การแข่งเกิดในครอบครัวรวยอาจทำไม่ได้ แต่การแข่งด้วยความสามารถมีได้โดยไม่จำกัดสถานภาพทางสังคม ลูกคนรวยอาจทำงานแย่หรือมีคุณภาพต่ำกว่าเด็กยากจนและเรียนระดับปานกลางได้ จึงไม่แปลกที่นักการเมืองซึ่งเรียนในระดับทั่วไปจะเป็นผู้นำที่ประชาชนชื่นชอบผลงานมากกว่าคนที่เรียนด้วยเกรดเกียรตินิยมซึ่งไม่เคยทำงานมาตลอดชีวิตก็ได้ คนที่ทำมาหากินมีรายได้ด้วยความสามารถของตัวเองอาจได้รับความนิยมมากกว่าคนที่ร่ำรวยมาจากมรดกของบิดามารดาโดยไม่เคยทำมาหาเงินเพื่อเลี้ยงชีพสักบาทเดียว ประชาชนย่อมไม่ต้องการฝากชีวิตหรือความสุขไว้กับนักการเมืองไร้คุณภาพ ขาดประสบการณ์มากพอจะเข้าใจชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขา การยัดเยียดนักการเมืองประเภทไร้เดียงสาให้แก่ประชาชนเพียงเพื่อสนองความฝันของเด็ก ความไม่ประมาณตนของเขา โดยให้ประชาชนต้องรับเคราะห์กรรมจากความไม่เดียงสา แล้วยังต้องเลี้ยงดูจ่ายเงินเดือนแก่เขาในฐานะอดีตผู้นำบ้านเมืองไปตลอดชีวิตอีก คนไทยจึงน่าสงสารที่สุดเพราะต้องเก็บของคุณภาพต่ำไว้บนหิ้งของแผ่นดินโดยไม่เต็มใจ

 

******************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s