บิดเบือนเจตนาประชาชน

บิดเบือนเจตนาประชาชน

 

เขียนโดย  แก้วมณี

 

หัวใจของหลักปกครองแบบประชาธิปไตย คือ การเลือกตั้งของประชาชนโดยเสมอภาคและยุติธรรม เนื่องเพราะเจ้าของประเทศมีจำนวนมหาศาลซึ่งมิอาจให้ทุกคนเป็นผู้ปกครองประเทศได้ จึงต้องมีช่องทางให้ประชาชนแสดงเจตนารมณ์ของตนในการเลือกผู้แทนหรือผู้ปกครองที่จะใช้อำนาจบริหารบ้านเมืองแทนประชาชน ดังนั้น เมื่อประกาศผลเลือกตั้งว่าประชาชนเลือกพรรคใดเป็นเสียงข้างมาก พรรคนั้นต้องรับภาระหน้าที่บริหารบ้านเมืองและใช้อำนาจแทนประชาชน ตัวแทนประชาชนคนใดไม่แสดงเจตนาตามผู้เลือกตั้งจึงเป็นการทรยศต่อประชาชนโดยตรง

การบิดเบือนเจตนาของประชาชนที่ลงคะแนนเลือกตั้งไว้เท่ากับทรยศต่อเจ้าของอำนาจอธิปไตย จึงเป็นการกระทำที่เลวทรามและเป็นปฏิปักษ์ต่อหลักปกครองแบบประชาธิปไตย ก่อนการสมัครรับเลือกตั้งหากประกาศตนว่ามีนโยบายใดหรืออยู่ในสังกัดของใคร หากได้รับเลือกตั้งแล้วก็ต้องยืนยันตนให้เป็นไปตามคะแนนเสียงที่เลือกเขาเข้าสู่สภาผู้แทนฯ ถ้าได้ส.ส.ฝ่ายใดมากที่สุด ก็ต้องให้พรรคนั้นตั้งรัฐบาลและหัวหน้าพรรคนั้นต้องเป็นหัวหน้ารัฐบาลเพื่อบริหารบ้านเมืองต่อไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน วิธีการเลือกตั้งอาจมีหลายแบบตามวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นโดยยืนบนพื้นฐานของความเสมอภาคและยุติธรรม ดังเช่น การเลือกตั้งทางอ้อมแบบสหรัฐอเมริกา กับ การเลือกตั้งผู้แทนแบบไทย แม้จะใช้วิธีเลือกแตกต่างกันแต่เน้นความเสมอภาคและเป็นธรรมซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเลือกตั้งผู้ปกครองประเทศ

การเลือกตั้งของสหรัฐฯเป็นการเลือกตั้งซับซ้อนและผู้แทนต้องซื่อตรงต่อคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชนในการนำเจตนารมณ์ไปสู่การเลือกผู้นำสูงสุดโดยไม่ทรยศต่อเจ้าของเสียง เราเรียกกันว่า จรรยาบรรณของผู้รับการเลือกตั้ง ลักษณะการเลือกตั้งในสหรัฐฯนั้นประชาชนต้องเลือกผู้แทนในรัฐของตนที่ประกาศว่าจะลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัครเป็นประธานาธิบดีคนใด ถ้าผู้เลือกตั้งชื่นชอบผู้สมัครประธานาธิบดีคนไหน ก็ไปลงคะแนนเลือกตัวแทนที่ประกาศตนว่าจะให้คะแนนแก่ใคร เมื่อถึงเวลาประชุมลงคะแนนเลือกประธานาธิบดี ผู้แทนดังกล่าวจะให้คะแนนเสียงของตนแก่ผู้สมัครคนนั้น ประชาชนจักได้ประธานาธิบดีที่พวกเขาต้องการโดยไม่เคยมีการบิดพลิ้วจากผู้แทนเหล่านั้นเลยนับแต่สหรัฐฯมีการเลือกตั้งในประเทศอันยิ่งใหญ่นี้ มันแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนที่ได้รับคะแนนเสียงจากประชาชนต้องรักษาเกียรติและจรรยาบรรณของตนไว้ แนวคิดดังกล่าวมีการสืบทอดกันมาต่อเนื่องอันส่งผลให้ประเทศนี้มีความยิ่งใหญ่และเป็นต้นแบบประชาธิปไตยยุคใหม่มาตลอด

ส่วนประเทศไทยนั้นมีการเลือกตั้งมาหลายครั้ง ประวัติศาสตร์ต้องบันทึกพฤติกรรมทรยศต่อเจตนารมณ์ของคนไทยที่ลงคะแนนเสียงเลือกพวกเขาไว้ แต่ถูกนำคะแนนเสียงนั้นไปบิดเบือนเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องมากครั้งเช่นกัน โดยไม่คำนึงถึงเกียรติของผู้แทนประชาชนและจรรยาบรรณในการเป็นตัวแทนจากการเลือกตั้งตามหลักประชาธิปไตย ดังเช่น คนไทยเลือกให้พรรคประชาธิปัตย์มีเสียงข้างมาก แต่กลับไม่ยอมเป็นหัวหน้ารัฐบาลเพราะหวั่นเกรงอิทธิพลและคำขู่ของนายทหารที่ต้องการตำแหน่งนี้ จึงยกคะแนนเสียงของประชาชนไปให้เขาจนกลายเป็นผู้นำ หรือ ประชาชนเลือกผู้แทนจากพรรคพลังประชาชนเพราะต้องการให้หัวหน้าพรรคเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลและบริหารประเทศ แต่ผู้แทนส่วนหนึ่งแยกตัวไปสนับสนุนพรรคเสียงข้างน้อยเพื่อเป็นรัฐบาล พวกเขาจะได้รับสินจ้างหรือไม่ก็ตาม เป็นต้น ล้วนถือเป็นการบิดเบือนเจตนาของประชาชนที่แสดงออกในวันเลือกตั้ง แต่ผู้แทนเหล่านั้นไม่ซื่อสัตย์ต่อประชาชนที่ลงคะแนนเลือกพวกเขาเข้าสู่สภาฯ ถือว่า ผู้แทนที่บิดเบือนเจตนารมณ์ของคนไทยเป็นคนไร้เกียรติ ไม่น่าเชื่อถือ หรือ คนทรยศต่อประชาชน

การบิดเบือนเจตนาของประชาชนที่เลือกตั้งพวกเขาไว้ แม้ไม่มีกฎหมายกำหนดโทษไว้ชัดเจน แต่พวกเขาคือ คนทรยศ ต่อ เจ้าของเสียงเลือกตั้ง ซึ่งสมควรได้รับการลงโทษจากประชาชน เจ้าของอำนาจอธิปไตยให้สาสม เนื่องจากการทรยศต่อประชาชนทำลายระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของประเทศอย่างมาก เมื่อหลักปกครองนี้ถูกบิดเบือนไปอย่างมากด้วยคนทรยศกลุ่มหนึ่ง การทรยศทุกครั้งย่อมอยู่ภายใต้ผลประโยชน์มหาศาลที่คนกลุ่มนี้ต้องได้รับให้สมกับสิ่งที่พวกเขากระทำไว้และเกิดประโยชน์ต่ออีกฝ่ายอย่างสูงโดยไม่คำนึงถึงเกียรติของผู้แทนประชาชนและเจ้าของอำนาจอธิปไตย การลงโทษทางสังคมโดยประชาชนจึงเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะกระทำแก่ผู้แทนทรยศได้ มิฉะนั้น จะต้องเกิดคนทรยศในสังคมการเมืองขึ้นอีก คนไทยจึงต้องช่วยกันสร้างแบบอย่างที่ดีของผู้แทนจากการเลือกตั้งเยี่ยงเดียวกับผู้แทนสหรัฐฯอันเป็นต้นแบบประชาธิปไตยที่น่าชื่นชมด้วยการลงโทษคนทรยศต่อเจตนารมณ์ของประชาชน เจ้าของอำนาจอธิปไตยเพื่อให้เข็ดหลาบ มิให้สืบทอดนิสัยเลวทรามแก่ผู้แทนรุ่นต่อไป และถือเป็นพัฒนาการใหม่ของผู้แทนไทยด้วย ประเทศไทยจะมีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ได้ต้องเริ่มต้นที่ผู้แทนรู้รักเกียรติ รักษาจรรยาบรรณ ยึดมั่นต่อเจตนารมณ์ของประชาชนเป็นหลักเท่านั้น

 

*******************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s