นมบูดฮิตที่ภาคใต้

นมบูดที่ภาคใต้

เขียนโดย  แก้วมณี

 

ข่าวยอดฮิตรองจากการเมืองในวันนี้ คือ นมบูดที่ภาคใต้ เช่น พัทลุง ปัตตานี และอื่นๆ หากสังเกตให้ดีจะพบว่า พื้นที่นมบูดเกือบร้อยเปอร์เซนต์จะอยู่ภาคใต้ซึ่งถือเป็นขุมข่ายกำลังของพรรครัฐบาลในวันนี้ หากคิดย้อนกลับไปยังวันแถลงนโยบายของเจ้ากระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีหน้าที่ดูแลอาหารและนมของเด็กไทยประกาศชัดว่า ต้องการดูแลการแจกจ่ายนมและอาหารกลางวันเองเหมือนที่รัฐบาลยุคประชาธิปัตย์เมื่อเกือบสิบปีก่อนทำไว้ซึ่งเคยเป็นข่าวฉาวดังคับสังคมไทยว่า รมต.ในเวลานั้นแย่งข้าวเด็ก แย่งนมเด็ก อันเนื่องจากการจัดอาหารกลางวันไม่สมราคาค่าหัวที่งบประมาณจัดไว้ แจกนมไม่ได้มาตรฐานที่หน่วยงานกำหนดไว้ด้วยการซื้อนมคุณภาพต่ำ ขายราคาสูง หลายโรงเรียนไม่ได้นม แต่มีเงินลงในพื้นที่ไว้ เพราะในเวลานั้นรัฐบาลจะตั้งเงินงบอาหารกลางวันและนมแก่เด็กทั้งประเทศด้วยการประมูลจากหน่วยงานในกรุงเทพฯแล้วกระจายส่งไปทั่วประเทศ จึงเกิดคอรัปชั่นเงินและฮั้วประมูลโดยไม่คำนึงถึงคุณภาพอาหารและนมของเด็ก เรียกอย่างเหยียดแคลนกันว่า ผู้ใหญ่แย่งข้าวแย่งนมของเด็ก นักการเมืองของรัฐบาลและผู้สนับสนุนร่ำรวยนับเงินแทบไม่ทันในสมัยนั้นเพราะรัฐบาลจ่ายเงินครบ แต่ได้สินค้าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

เมื่อการเลือกตั้งใหม่ผ่านพ้นไปรัฐบาลที่ประชาชนเลือกไว้มิได้มาจากพรรคประชาธิปัตย์ จึงเกิดการเปลี่ยนนโยบายใหม่ คือ รัฐบาลจะส่งเงินงบประมาณอาหารกลางวันและนมให้แก่องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อแจกจ่ายแก่โรงเรียนในเขตของตน ด้วยแนวคิดที่ว่าผู้ดูแลพื้นที่ย่อมต้องเอาใจใส่ชาวบ้านอย่างดีเยี่ยงพ่อแม่ต้องดูแลลูกหลานของตนอย่างทั่วถึง ชาวบ้านจะตรวจสอบเงินเหล่านั้นว่าผู้ดูแลแจกจ่ายอาหารและนมให้ลูกหลานของพวกเขาดีหรือไม่ ถ้าทำได้ไม่ดี การเลือกตั้งครั้งต่อไปก็จะไม่ลงคะแนนเสียงเลือกกลุ่มนั้นอีกแล้วยังอาจใช้สิทธิ์ร้องเรียนถอดถอนผู้บริหารฉ้อโกงได้ด้วย อีกทั้งเป็นการป้องกันการโกงกินจากนักการเมืองส่วนกลางได้อย่างดี รัฐบาลสามารถดูแลเด็กอย่างทั่วถึงโดยอาศัยองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นอย่างเต็มประสิทธิภาพ การใช้มาตรการนี้ลดข้อครหาเรื่องนักการเมืองรัฐบาลแย่งข้าวแย่งนมของเด็กได้ทันตา ส่วนการตรวจสอบการใช้เงินขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นนั้นรัฐบาลก็ทำอย่างใกล้ชิด ทุกพื้นที่ซึ่งมีโรงเรียนตั้งอยู่เด็กๆจึงมีอาหารกลางวันและนมสดรับประทานอย่างทั่วถึง การบริหารเงินสู่ท้องถิ่นทำได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอาหารและนมถึงมือของเด็กอย่างมีคุณภาพมาตรฐานตามนโยบายของรัฐบาลในเวลานั้นซึ่งพยายามแก้ไขปัญหานักการเมืองแย่งข้าวแย่งนมและหมักหมมมาจากรัฐบาลสมัยก่อนอันเป็นการสนองความสุขถ้วนหน้าแก่ประชาชนและครอบครัวโดยตรง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 รัฐบาลใหม่ชิงอำนาจจากรัฐบาลของประชาชนเสียงส่วนมากด้วยกลอุบายได้สำเร็จ จึงรื้อฟื้นโครงการเก่าคือ งานจัดซื้ออาหารกลางวันและนมแก่เด็กทั้งประเทศต้องมาจากส่วนกลางแล้วกระจายไปยังท้องถิ่น หมายความว่า เงินงบประมาณส่วนนี้จักมิได้ส่งให้องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นอีกต่อไป แต่ด้วยความเข้มแข็งขององค์กรท้องถิ่นตามระบอบประชาธิปไตยในวันนี้ทำให้รัฐบาลยังไม่สามารถออกคำสั่งยกเลิกนโยบายเดิมได้ทันทีด้วยเกรงการต่อต้านจากผู้บริหารหรือชาวบ้าน อีกทั้งยังไม่มีเหตุผลโต้แย้งที่ชัดเจนในการยกเลิกนโยบายเดิมแล้วดึงกลับมาที่ส่วนกลางอีกครั้ง นิสัยดั้งเดิมของพรรคการเมืองเก่าแก่จึงต้องนำมาใช้อีก คือ การสร้างภาพความเลวร้ายให้นโยบายกระจายเงินแก่องค์กรบริหารท้องถิ่น ด้วยการสร้างข่าวนมบูดขึ้น ทั้งที่ต้องการสร้างข่าวนี้ไปทุกพื้นที่ของประเทศไทย แต่ความจริงวันนี้คือ องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นทั้งหลายใช้งบอาหารกลางวันและนมสดเพื่อเด็กในพื้นที่อย่างมีคุณภาพอันเป็นที่พอใจแก่ชาวบ้านอย่างมาก เหตุผลหลักคือ ผู้บริหารองค์กรฯมาจากชาวบ้านย่อมต้องรักลูกหลานในพื้นที่ของพวกเขาและต้องการคะแนนเสียงเพื่อการเลือกตั้งครั้งหน้า จึงต้องตั้งใจทำงานให้ดีและเป็นที่พอใจแก่ชาวบ้านอันเป็นไปตามหลักประชาธิปไตยที่ความต้องการของชาวบ้านต้องเป็นใหญ่ ทุกคนอยากทำงานต่อไป จึงต้องสนองความสุขและสุขภาพที่ดีแก่ชาวบ้านในพื้นที่อย่างเต็มที่ รัฐบาลใหม่จึงไม่สามารถบังคับให้พวกเขาสร้างภาพไม่ดีต่อนโยบายนี้ได้

เมื่อรัฐบาลยืนยันต้องการนำนโยบายจัดซื้อจากส่วนกลางมาใช้อีกครั้ง งานสร้างภาพร้ายต่อการทำงานขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นจึงต้องดำเนินต่อไปและต้องประสบความสำเร็จให้ได้เนื่องจากงบอาหารกลางวันและนมของเด็กนั้นมีจำนวนมหาศาลที่จัดแบ่งแก่นักการเมืองและผู้สนับสนุนได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งเป็นของเคยทำเคยโกงกินร่วมกันมาจนชำนาญแล้ว เมื่อศึกษาจากเนื้อข่าวตามสื่อมวลชนแขนงต่างๆจักสังเกตได้ว่า ข่าวนมบูดที่จัดซื้อโดยองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้เป็นหลัก เช่น พัทลุง ปัตตานี และอื่นๆ ซึ่งอยู่ในความควบคุมของส.ส.พรรครัฐบาลทั้งสิ้น มันบอกเป็นนัยและข้อสังเกตแก่คนไทยได้ว่า รัฐบาลใช้แผนทำลายภาพลักษณ์ขององค์กรบริหารท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นเหตุผลยกเลิกนโยบายจัดอาหารกลางวันและนมโดยองค์กรฯเพราะความทุจริต ทั้งที่เป็นพื้นที่เฉพาะถิ่นของรัฐบาลเท่านั้น งานสร้างภาพเลวร้ายครั้งนี้มีจุดประสงค์เดียวคือ ชิงเงินงบประมาณอาหารกลางวันและนมกลับมาอยู่กับรัฐบาลอีกครั้งเพื่อแจกจ่ายตอบแทนพระคุณผู้สนับสนุนงานการเมืองของพวกเขาเป็นหลัก การแย่งข้าวแย่งนมของเด็กจักฟื้นคืนชีพอีกครั้งด้วยฝีมือของรัฐบาลพรรคเดิมที่เคยก่อคดีแย่งข้าวแย่งนมครั้งก่อน แค่เปลี่ยนคนบริหารหน้าใหม่เท่านั้น ชาวบ้านพื้นที่ควรลุกขึ้นปกป้องสิทธิหน้าที่ขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นและความผาสุกของเด็ก มิฉะนั้น นักการเมืองของรัฐบาลใหม่จักยึดครองประโยชน์ของประชาชนเพื่อสนองกิเลสส่วนตัวอีกครั้ง วันนี้รัฐบาลใหม่ภายใต้การครอบงำของพวกมือที่มองไม่เห็นซึ่งมาจากระบบอำมาตยาธิปไตยไม่หวั่นเกรงอำนาจใดเพราะครอบครองอำนาจหลักของประชาธิปไตยไว้แน่นหนาแล้ว คือ อำนาจบริหารโดยรัฐบาลพรรคเก่าแก่นมนาน อำนาจนิติบัญญัติโดยวุฒิสภามาจากการแต่งตั้งเกินครึ่งหนึ่ง สภาผู้แทนฯก็ซื้อส.ส.มาร่วมจัดตั้งรัฐบาลได้มาก แม้จะปริ่มน้ำก็ตาม อำนาจตุลาการก็สั่งการได้เต็มที่ เหลือเพียงอำนาจเดียวที่พวกเขาควบคุมไม่ได้ทั้งหมดและค่อนข้างยากเพราะความกว้างใหญ่ของประเทศและจิตใจคนยากแท้หยั่งถึง คือ อำนาจของประชาชนที่อดทนต่อแรงบีบคั้นของผู้ปกครองไม่ได้จักแสดงพลังมหาศาลในการทำลายล้างพวกเขาอย่างง่ายดายในพริบตาเสมือนคลื่นสึนามิกวาดทุกชีวิตที่ยืนขวางให้ตายได้ในคราวเดียว ถ้าคนไทยทั้งประเทศลุกขึ้นปกป้องสิทธิ์เสรีภาพและผลประโยชน์ของตนเมื่อใด สถานภาพทางสังคมของพวกอำมาตย์และเพื่อนพ้องต้องมลายไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กิเลสตัณหาของพวกอำมาตย์และพวกพ้องคือ ตัวเร่งให้แรงกดดันทวีขึ้นในหมู่ประชาชนเพื่อความเปลี่ยนแปลงไปสู่อำนาจประชาชนต้องเป็นใหญ่อย่างเดียวตามระบอบประชาธิปไตย อำนาจของประชาชนต้องทำเพื่อประชาชนเท่านั้น มิใช่เพื่อรักษาอำนาจอื่นในสังคม ระบอบประชาธิปไตยนั้นอำนาจทั้งมวลเป็นของปวงชนอย่างเท่าเทียมกัน คนไทยจึงมีหน้าที่ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตัวเองท่ามกลางศึกชิงอำนาจอธิปไตยระหว่างอำมาตย์และพวกพ้องกับประชาชน ถ้าประชาชนพ่ายแพ้ จักต้องกลับไปอยู่ในสถานภาพไพร่อย่างบรรพชนเมื่อหลายร้อยปีก่อนและยอมปล่อยให้อาหารกลางวันและนมของเด็กอยู่ภายใต้ความเมตตาส่วนเกินที่พวกอำมาตย์จักมอบให้อย่างเดียว มิได้เป็นสิทธิ์อันพึงได้รับการดูแลจากรัฐอย่างที่มีในระบอบประชาธิปไตย

 

**********************

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s