1 คนตาย กับ หลายชีวิตใหม่

1 คนตาย กับ หลายชีวิตใหม่

เขียนโดย แก้วมณี

 

สารคดีต่างประเทศเรื่อง The Gift ซึ่งฉายทางเคเบิ้ลทีวีสร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์ให้คนตระหนักใจว่า อวัยวะในร่างกายของคนตายหนึ่งศพอาจให้โอกาสแก่คนอื่นมีชีวิตต่อไปได้มากกว่าหนึ่งคน หลักศาสนาพุทธถือว่าการบริจาคอวัยวะเป็นการให้ทานสูงสุดของมนุษย์ แต่สังคมตะวันตกนั้นมีคนบริจาคอวัยวะน้อยกว่าคนเอเชียอย่างมากด้วยความเชื่อแตกต่างกัน การสร้างสารคดีชิ้นนี้จึงต้องการชี้ให้เห็นมุมมองต่อผู้รอรับอวัยวะที่ต้องทุกข์ทรมานกับโรคภัยไข้เจ็บและต่อสู้เพื่อมีชีวิตต่อไปและได้เห็นความเจริญเติบโตของสมาชิกครอบครัวเยี่ยงเดียวกับคนปกติ กับ ความเห็นของญาติผู้บริจาคอวัยวะเมื่อบุคคลอันเป็นที่รักต้องจากไปและเหตุที่แสดงเจตน์จำนงบริจาคอวัยวะของเขาหรือเธอเพื่อให้โอกาสใหม่แก่อีกชีวิตหนึ่งที่รอความตายอยู่

หลายคนไม่เคยรู้ว่าอวัยวะของหนึ่งศพนั้นมีประโยชน์มากเพียงใดต่อหลายชีวิตที่รอโอกาสน้อยนิดจากผู้มีจิตเมตตา ด้วยวิทยาการทางแพทย์พัฒนาก้าวไกลโดยเฉพาะการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะของมนุษย์สามารถเปลี่ยน หัวใจ ตับ ไต ม้าม กระจกตา ล้วนเป็นกลไกหลักให้ชีวิตมนุษย์ดำรงอยู่ต่อไปได้ หลักการเปลี่ยนอวัยวะของคนป่วยนั้นต้องคำนึงถึงความจำเป็นสูงสุดของเขาและสภาพร่างกายเหมาะสมเพียงพอจะรับอวัยวะของผู้บริจาคหรือไม่ เนื่องจากผู้บริจาคมีจำนวนน้อยกว่าผู้รอรับโอกาส ดังนั้น การแบ่งอวัยวะของผู้บริจาคจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง โดยเฉพาะอวัยวะที่มีเป็นคู่ เช่น ไต ดวงตา เป็นต้น จักส่งให้ผู้ป่วยที่ต้องการอย่างละหนึ่งคนเพราะไตกับดวงตาอย่างละหนึ่งนั้นสามารถทำให้ผู้ป่วยมีชีวิตต่อไปในอัตภาพอันควรได้ ระหว่างรอการบริจาคอวัยวะนั้นผู้ป่วยต้องประคับประคองสภาพร่างกายให้แข็งแรงไว้เพื่อรอการเรียกให้รับอวัยวะใหม่ ถ้าไม่พร้อมจะต้องเลื่อนคนถัดไปมารับแทน การได้รับอวัยวะใหม่เท่ากับให้ชีวิตใหม่ที่สมบูรณ์แก่เขาอีกครั้ง

ด้านความรู้สึกของญาติผู้ตายเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะนั้นแม้จะมีความเศร้าเสียใจสุดซึ้งต่อการจากไปของบุคคลอันเป็นที่รัก ซึ่งมีทั้ง เด็ก ผู้ใหญ่ คนชรา ต่างมองว่าการให้อวัยวะของคนอันเป็นที่รักแก่ผู้ป่วยเป็นการให้ชีวิตใหม่และเขาหรือเธอจะยังคงอยู่ในร่างกายของอีกคน บุคคลอันเป็นที่รักของพวกเขามิได้อยู่เพียงในหัวใจของครอบครัว แต่ยังมีชีวิตต่อไปอย่างทรงคุณค่ายิ่งในร่างกายของอีกคนด้วยการให้ความสุขแก่ผู้รับอวัยวะนั้น มันเป็นมุมมองที่งดงามของผู้มีจิตเมตตาซึ่งต้องการให้อวัยวะของผู้ตายมอบความสุขหรือประโยชน์สูงสุดแก่ผู้อื่นด้วย ในสายตาของชาวพุทธนั้นการบริจาคอวัยวะของตนถือเป็นการสร้างทานบารมีสูงยิ่งสำหรับมนุษย์พึงกระทำกันได้ เพราะหลักศาสนาพุทธนั้นถือว่ากายมิใช่ของตน การยึดถือเพื่อตนเป็นกิเลสตัณหา การหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงคือการไม่ยึดถือตนทั้งที่ยังมีชีวิตหรือหมดลมหายใจแล้ว จึงเข้ากับหลักบริจาคอวัยวะเพื่อให้โอกาสใหม่แก่ผู้ป่วยหนัก สถิติคนเอเชียโดยเฉพาะคนไทยจึงมีการบริจาคอวัยวะเมื่อตายแล้วสูงกว่าชาติตะวันตกอันเนื่องจากหลักพุทธศาสนาเน้นความมีเมตตา ไม่ยึดอัตตา การบริจาคทานเป็นการสร้างบารมีเสริมชีวิต โดยเฉพาะการให้อวัยวะหลังจากตายแล้วจึงเข้ากับหลักพุทธศาสนาและไม่ขัดต่อสิทธิมนุษยชนซึ่งทั่วโลกต่างยึดถือด้วย

เราจักเห็นได้ว่าอวัยวะสำคัญของมนุษย์ซึ่งตายแล้วสร้างชีวิตใหม่ได้หลายคนพร้อมกัน คือ หัวใจ ตับ ไตสองข้าง ม้าม กระจกตาสองดวง ของ 1 ศพ เท่ากับช่วยคนป่วยที่รอรับการเปลี่ยนอวัยวะได้ถึง 7 คนพร้อมกัน มันหมายความว่าเจ็ดครอบครัวจะมีความสุขอีกครั้งเมื่อสมาชิกที่ป่วยได้รับอวัยวะใหม่ ญาติผู้ตายก็อิ่มเอมกับการทำบุญครั้งใหญ่ในการบริจาคอวัยวะของบุคคลอันเป็นที่รัก โดยเฉพาะความรู้สึกว่าผู้ตายสร้างความสุขและช่วยเหลืออีกคนให้มีชีวิตต่อไปได้ อีกทั้งบุคคลอันเป็นที่รักมิได้อยู่ในความทรงจำเท่านั้นแต่ยังอยู่ในร่างกายของอีก 7 คนอย่างมีประโยชน์ สารคดีเรื่องนี้ช่วยคลี่คลายความสงสัยเกี่ยวกับคำถามว่า อวัยวะของคนตายช่วยได้กี่คน ผู้ให้มีแนวคิดด้านบวกหรือลบต่อการบริจาคอวัยวะ ผู้รับและครอบครัวมองอวัยวะใหม่และผู้บริจาคอย่างไร ความตระหนักถึงคุณประโยชน์ในอวัยวะของคนตายที่อาจช่วยให้อีกหลายชีวิตมีความสุขได้เพียงแค่เปลี่ยนมุมมองต่อความตายใหม่ว่ามิใช่นำศพไปฝังหรือเผาเท่านั้น แต่อวัยวะของคนตายยังมีประโยชน์ต่อหลายชีวิต หวังอย่างยิ่งว่าแนวคิดและมุมมองของผู้ให้หรือผู้รับการบริจาคอวัยวะในสารคดีชุดนี้จะช่วยกระตุ้นให้ผู้ชมตระหนักถึงอีกหนทางหนึ่งในการสร้างทานบารมีเมื่อตายแล้วด้วยการบริจาคอวัยวะแก่ผู้อื่น นอกเหนือจากการบริจาคเงินทองแก่วัดหรือโรงพยาบาล แม้หมดลมหายใจสุดท้ายก็สามารถทำบุญครั้งใหญ่เป็นท้ายที่สุดได้ด้วยการแบ่งปันอวัยวะแก่ผู้กำลังอยู่ในความลำบากและต้องการมีชีวิตใหม่ด้วยอวัยวะของท่าน

 

*****************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s