โทษยุยงทหารกับตำรวจให้ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา

            ประมวลกฎหมายอาญา หมวดความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร มาตรา 115 บัญญัติว่า  ผู้ใดยุยงทหารหรือตำรวจให้หนีราชการ ให้ละเลย ไม่กระทำการตามหน้าที่ หรือให้ก่อการกำเริบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี

            ถ้าความผิดนั้นได้กระทำลงโดยมุ่งหมายจะบ่อนให้วินัยและสมรรถภาพของกรมกองทหารหรือตำรวจเสื่อมทรามลง ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี

 

 

            หมายเหตุ

 

                ความผิดฐานกบฏมาตรานี้ใช้ลงโทษผู้อยู่เบื้องหลังที่มีอิทธิพลต่อหน่วยงานรัฐที่มีอาวุธ คือ ทหารและตำรวจ ทั้งทางตรงและทางอ้อม จนก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวายในหน่วยงานนั้น สร้างความกระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงหรือรัฐบาลตัวแทนประชาชน โดยแบ่งอัตราโทษไว้ 2 ระดับ คือ การพูดยุยงให้ตำรวจหรือทหารไม่ทำงานตามหน้าที่ หนีราชการ ยุให้ล้มล้างหรือต่อต้านผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย ตัวอย่างเช่น ผู้มีบารมีที่มีลูกศิษย์หรือรุ่นน้องเป็นตำรวจหรือทหาร แล้วพูดยุยงให้พวกเขากระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชาหรือรัฐบาลตามกฎหมายเพื่อจุดประสงค์ในการล้มล้างอำนาจบริหารอันเป็นองค์ประกอบสำคัญในรัฐธรรมนูญหรือให้ใช้อำนาจดังกล่าวไม่ได้ ซึ่งเป็นความผิดฐานเป็นกบฎ เป็นต้น อัตราโทษระดับต่อไปในวรรคสอง คือ การพูดยุยงที่มีจุดประสงค์ให้ตำรวจหรือทหารไม่อยู่ในวินัยหรือลดทอนสมรรถภาพของหน่วยงานทั้งสองลง จักต้องรับโทษเพิ่มสูงขึ้น  การลงโทษผู้เป็นกบฏนั้นแยกแยะบุคคลหรือคณะบุคคลที่กระทำต่อประเทศไทย ต่อประชาชน ต่อหน่วยงานรัฐออกจากกัน ดังนั้น การที่ทหารหรือตำรวจละเว้นหน้าที่ วางเฉยต่อคำสั่งของผู้บังคับบัญชาตามกฎหมายดังที่คนไทยเห็นประจักษ์แก่สายตาแล้วและคนต่างชาติก็เห็นหรือรับรู้เช่นเดียวกันเพราะการละเว้นหน้าที่ของพวกเขาส่งผลให้กลุ่มก่อการร้ายหรือม็อบโกเต๊กซ์ยึดทำเนียบรัฐบาล สนามบินระหว่างประเทศสองแห่ง ผู้ที่อยู่เบื้องหลังการละเว้นหน้าที่หรือละเลยคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งเรียกกันในสังคมไทยและต่างชาติว่า ผู้มีบารมีและอนุรักษ์นิยมสุดขั้วที่พูดยุยงกึ่งข่มขู่ รุ่นน้อง ศิษย์ ที่เป็นทหารและตำรวจเพื่อล้มล้างอำนาจบริหารของรัฐบาลเลือกตั้งตามกฎหมายอันถือเป็นพวกกบฎต่อประเทศไทยอีกประเภทหนึ่ง

 

***************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s