ทวงสัญญา

ทวงถามสัญญา

เขียนโดย  ลูกแก้ว

 

“เขาพระวิหารเป็นของไทยที่รัฐบาลสมัครไปยกให้เขมร เขาจะเอามันคืนมาเป็นของไทย ถ้ามีตำแหน่งทางการเมืองโดยจัดขบวนรบของทหารเพื่อยึดคืนจากเขมร” กับ คำพูดหยาบคายยามกล่าวถึงผู้นำเขมร บนเวทีม็อบโกเต๊กซ์ อีกวาระหนึ่งมีคำพูดของชายคนหนึ่งที่กล่าวตอบในงานพบปะสื่อมวลชนต่างชาติเกี่ยวกับการที่ม็อบโกเต๊กซ์ยึดสนามบินแห่งชาติสองแห่งโดยเขาเป็นหนึ่งในแกนนำที่คุมมวลชนยึดครองสถานที่นั้นไว้ว่า การยึดสนามบินเป็นเรื่องสนุก มีอาหารกินอร่อย ดนตรีไพเราะ กินดื่มฟรี เขาพูดราวกับเป็นการท่องเที่ยวสุดหฤหรรษ์ยิ่งในชีวิต ต่อมาวันหนึ่งรัฐบาลไฮแจ๊คก่อตั้งขึ้นและบริหารบ้านเมือง จึงมีการตอบแทนบุญคุณผู้สนับสนุนให้ได้เป็นรัฐบาลโดยแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี ผู้กล่าวคำพูดข้างต้นในฐานะตัวแทนม็อบโกเต๊กซ์ได้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศ ขอเรียก ณ ที่นี้ ว่า ท่านกษิต เพราะเวลานี้เขาถือเป็นเสนาบดีคนหนึ่ง

ด้วยคุณสมบัติด้านความรู้และประสบการณ์ต่างประเทศของท่านกษิตถือเป็นความเพียบพร้อมเหมาะสม แต่ประวัติอีกด้านหนึ่งที่ท่านเขียนด้วยปาก มือ และเท้า ของท่าน คือ การประกาศบนเวทีม็อบโกเต๊กซ์ว่า จะทวงคืนเขาพระวิหารที่รัฐบาลสมัครทำให้สูญเสียไปด้วยคำขู่และกองทัพ และ การพูดสนับสนุนพฤติกรรมก่อการร้ายสากลเมื่อยึดสนามบินระหว่างประเทศว่า เป็นการท่องเที่ยวหฤหรรษ์ที่กินดื่มฟรี มิใช่เรื่องเลวร้ายตามที่สหประชาชาติประกาศว่าเป็นการก่อการร้ายสากลที่กักขังชาวต่างชาติไว้ อันถือเป็นแนวคิดต่อต้านกับต่างชาติที่ร่วมมือกันป้องกันและทำลายล้างผู้ก่อการร้าย ขณะที่ท่านกษิตมองฝืนแนวคิดทั่วโลกว่า การยึดสนามบินด้วยกำลังและอาวุธเป็นเรื่องสนุก ชีวิตหฤหรรษ์ กินดื่มฟรี ย่อมทำลายภาพพจน์รัฐบาลไทยว่า ไม่มีประสิทธิภาพในการคัดเลือกเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศและยังใช้คนที่มีแนวคิดต่อต้านสหประชาชาติ การด่าประณามและหมิ่นแคลนผู้นำเขมร เพื่อนบ้านใกล้ชิดของไทยบนเวที เท่ากับทำลายมิตรภาพระหว่างรัฐบาลเขมรและไทยชุดปัจจุบันอย่างชัดเจน ท่านกษิตมีมุมมองในทางไม่ดีต่อมิตรประเทศของไทยเพราะเขาประกาศด้วยปากและสมองปกติบนเวทีโดยมิได้อยู่ใต้อำนาจของผู้ใดอย่างแน่นอนว่า จะต้องยึดเขาพระวิหารกลับคืนไทยให้ได้ด้วยกองกำลังทหารและหมิ่นแคลนผู้นำเขมรด้วยถ้อยวาจาหยาบคายและไม่ให้เกียรติเพื่อน ณ วันนี้ท่านกษิตเป็นเสนาบดีที่มีอำนาจเต็มในการติดต่อกับเขมรเพื่อทวงคืนดินแดนนี้แล้ว ผู้นำเขมรซึ่งเสียหายจากคำพูดและคำขู่ของท่านกษิตมาก่อนจะยอมต้อนรับเขาในฐานะผู้แทนประเทศไทยได้สนิทใจอย่างไร อีกทั้งยังมีความหวาดระแวงใจตลอดเวลาว่า ท่านกษิตจักทวงคืนดินแดนหรือมีส่วนยุยงให้ใช้กำลังทหารแย่งดินแดนไปจากเขมรโดยไม่คำนึงถึงคำพิพากษาของศาลโลก ท่านกษิตมิได้พูดความจริงบนเวทีม็อบโกเต๊กซ์เกี่ยวกับปราสาทเขาพระวิหารว่า ปราสาทแห่งนี้มิใช่ของไทยมานานหลายสิบปีแล้ว มิใช่รัฐบาลท่านสมัครทำให้สูญเสียมัน ทั้งที่เป็นประวัติศาสตร์ซึ่งบันทึกไว้ชัดเจน แต่ใช้คำพูดเท็จปลุกปั่นยุยงชาวบ้านที่อ่อนด้อยข้อมูลจนเชื่อไปในทางที่ผิด ณ วันนี้เขมรและไทยจึงเกิดความหวาดระแวงใจกันสืบเนื่องจากพฤติกรรมน่าสงสัยของท่านกษิตที่พูดบิดเบือนประวัติศาสตร์ซึ่งจารึกและรับทราบกันไปทั่วโลกแล้วอย่างจงใจ แล้วยังมาเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมเอเชียนซัมมิทด้วย

เมื่อวันที่ท่านกษิตเป็นเสนาบดีกระทรวงต่างประเทศที่ดูแลผลประโยชน์ของชาติตามที่เคยให้สัญญาว่า วันใดมีอำนาจจะทวงคืนเขาพระวิหารกลับคืนไทย จึงเป็นหน้าที่ของคนไทยที่ต้องทวงถามสัญญาลูกผู้ชายที่พูดไว้ เมื่อเวลานี้ถือว่าสมควรแล้วที่ท่านมีอำนาจสูงมากในการทุ่มกำลังทหารและการเจรจาทวงคืนดินแดน อีกทั้งเป็นหน้าที่โดยตรงของท่านกษิตด้วย โดยเฉพาะการทวงดินแดนของไทยคืนจากเขมรตามที่ลั่นวาจาลูกผู้ชายไว้บนเวทีเป็นการรักษาผลประโยชน์ของชาติที่รัฐบาลต้องกระทำตามหน้าที่ ท่านกษิตจึงไม่มีข้ออ้างใดที่จะไม่กระทำตามคำสัญญานั้น คนไทยจึงต้องทวงคำสัญญานั้นเพื่อชาติ  อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้สื่อข่าวหรือนักเขียนคอลัมน์การเมืองของต่างชาติทวงถามเกี่ยวกับความเห็นของอดีตนักการทูตที่ได้รับโอกาสเป็นเสนาบดีตัวแทนประเทศไทยจากการตอบแทนบุญคุณของรัฐบาลที่มีต่อม็อบโกเต๊กซ์ตามที่อดีตนักการเมืองและนักเขียนคอลัมน์คนหนึ่งยืนยันว่า รัฐบาลใหม่เป็นหนี้บุญคุณที่ต้องตอบแทนแกนนำม็อบซึ่งยึดสนามบินระหว่างประเทศสองแห่งเพื่อดันให้ครองอำนาจในแผ่นดินสำเร็จ เกี่ยวกับการยึดสนามบินใหญ่ระหว่างประเทศและกักขังชาวต่างชาติไว้เป็นพฤติกรรมก่อการร้ายว่า ท่านสนับสนุนการกระทำเช่นนี้ว่ามิใช่การก่อการร้ายที่ทั่วโลกควรประณามและร่วมกันลงโทษผู้กระทำผิดกลุ่มนี้หรือ ? ท่านเป็นผู้หนึ่งในแกนนำที่บุกยึดสนามบินและให้การสนับสนุนด้วยกำลังกายหรือวาจาบนเวทีจริงหรือไม่ ? การเป็นหนึ่งในแกนนำที่เป็นผู้ก่อการร้ายของโลกมีคุณสมบัติจะเป็นตัวแทนประเทศไทยในการเจรจากับต่างประเทศหรือ ? เนื่องจากสหประชาชาติยังไม่ยอมให้กลุ่มฮามาสที่ถูกประกาศว่าเป็นผู้ก่อการร้ายของโลกตั้งรัฐบาลทั้งที่พวกเขาผ่านการเลือกตั้งด้วยเสียงข้างมากในดินแดนปาเลสไตน์ สหประชาชาติหรือสหรัฐและเพื่อนบ้านประชาธิปไตยจักยอมรับหรือเห็นชอบให้หนึ่งในแกนนำของผู้ก่อการร้ายยึดสนามบินระหว่างประเทศให้ร่วมโต๊ะเจรจาความเมืองได้แน่หรือ ? นี่เป็นเสนาบดีอันทรงเกียรติของไทยที่รัฐบาลแบบไฮแจ็คแต่งตั้งและกล่าวว่า คัดเลือกมาอย่างดี แล้วหรือ ? การไม่ยอมรับของคนไทยหัวใจประชาธิปไตยที่เห็นพฤติกรรมของเสนาบดีท่านนี้เต็มตา กับ เสนาบดีของประเทศต่างๆ ย่อมมองคนไทยและประเทศไทยว่า น่าจะขาดวิสัยทัศน์ ไม่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย บุคลากรมีคุณภาพน้อย จึงเลือกเสนาบดีจากผู้ก่อการร้ายโดยไม่ให้เกียรติต่อประเทศที่ต่อต้านผู้ก่อการร้ายสากลอย่างชัดเจน ถ้าบางประเทศแสดงปฏิกิริยาต่อต้านหรือทักท้วงในเวทีโลก รัฐบาลไทยจะต้องอับอายขายหน้ายิ่งขึ้นว่า เมืองไทยไม่มีคนมีคุณภาพและประวัติสะอาดกว่านี้แล้วหรือ ? คนไทยควรทวงถามคำตอบนี้จากรัฐบาลนี้ด้วย

******************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s